Kontakt
Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
Kod produktu: spw

Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych

Czyli jak sprzedać siebie.

Nie ma człowieka, który nie odczuwa tremy przed wystąpieniem publicznym. Sztuka polega na tym, aby przekuć słabość w atut – w czynnik motywujący do działania. Podczas szkolenia trener pokaże jak to zrobić. Sprawdzi i poprawi umiejętność przemawiania. Uczestnicy dzięki nagraniu wystąpienia będą mogli sami ocenić swoje błędy. Trener pokaże jak je wyeliminować. Każdy uczestnik otrzyma od niego informację zwrotną na temat swojej prezentacji i indywidualny zestaw ćwiczeń.

SZKOLENIE OTWARTE

(Dla osoby)

Ilość osób: 1 /12

Miejsce: Warszawa, Kraków, Poznań


Zgłaszając 2 osoby - trzecia gratis


2 370 PLN netto
(2 915,10 PLN brutto)

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

(Dla grupy)

Ilość osób: 16/16

Miejsce: dowolne8 970 PLN netto
(11 033,10 PLN brutto)

Kontakt

Terminy i miejsca

Wybierz najbardziej dogodny
termin i miejsce szkolenia.

 • 05.10.2015 - 06.10.2015
  Warszawa
 • 15.10.2015 - 16.10.2015
  Kraków
 • 12.11.2015 - 13.11.2015
  Poznań
 • 26.11.2015 - 27.11.2015
  Warszawa
 • 14.12.2015 - 15.12.2015
  Kraków
 • 11.01.2016 - 12.01.2016
  Warszawa
 • 04.02.2016 - 05.02.2016
  Poznań
 • 18.02.2016 - 19.02.2016
  Kraków
 • 21.03.2016 - 22.03.2016
  Warszawa
 • 07.04.2016 - 08.04.2016
  Poznań
 • 28.04.2016 - 29.04.2016
  Kraków
 • 23.05.2016 - 24.05.2016
  Warszawa
 • 13.06.2016 - 14.06.2016
  Poznań
 • 30.06.2016 - 01.07.2016
  Kraków
 • 21.07.2016 - 22.07.2016
  Warszawa
 • 05.09.2016 - 06.09.2016
  Kraków
 • 29.09.2016 - 30.09.2016
  Warszawa
 • 06.10.2016 - 07.10.2016
  Poznań
 • 24.10.2016 - 25.10.2016
  Kraków
 • 21.11.2016 - 22.11.2016
  Warszawa
 • 05.12.2016 - 06.12.2016
  Poznań

Szkolenie prowadzi

Adam MuszakLucyna JabłońskaTomasz NikielMagdalena Olechnowicz

Poznaj opinie

Opinie o szkoleniu Talentway

Opis szkolenia


NAUCZENIE SIĘ TECHNIK ŚWIADOMEGO KREOWANIA POZYTYWNEGO WIZERUNKU WŁASNEGO, FIRMY, PRODUKTÓW, POMYSŁÓW PODCZAS PREZENTACJI I WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI:

 • Rozwój praktycznych umiejętności przekonującego prezentowania.
 • Poznanie technik kreowania siebie, firmy i produktów.
 • Nauczenie się sposobów przygotowywania wystąpień, planów, materiałów.
 • Rozwój umiejętności prowadzenia prezentacji, tak aby osiągać postawione cele.


UCZESTNICY PO SZKOLENIU BĘDĄ:

 • Bardziej ufać we własne siły.
 • Umieli zbudować scenariusz wystąpienia na forum publicznym.
 • Potrafili wykorzystywać techniki perswazyjne, by wzmocnić przekaz wystąpienia.
 • Wiedzieli jak praktycznie tonizować napięcie towarzyszące wystąpieniom publicznym.
 • Umieli korzystać z potężnej siły oddziaływania jaką jest komunikacja niewerbalna.
 • Efektywniej wykorzystywali aplikację PP.
 • Potrafili poradzić sobie z tzw. trudnymi uczestnikami wystąpień publicznych.

Program szkolenia


I. DEKALOG UDANEJ PREZENTACJI

 • Elementy prezentacji, których nie można pominąć i o których należy pamiętać przeprowadzając i przygotowując prezentację.
 • Uczestnicy pracują w dwóch grupach, jedna wypunktowuje prezentację, która zapadła im w pamięć ze względu na swój profesjonalizm, druga taką, którą zapamiętała ze względu na jej negatywne aspekty.
 • Stworzenie składowych udanej prezentacji w XXX, czyli rzeczy o których nie można zapomnieć przygotowując ją.
 • Wypracowanie schematu AIDA, którym jest synonimem udanej prezentacji.

CEL
usystematyzowanie posiadanej wiedzy uczestników odnośnie prezentacji i wystąpień publicznych, wzbogacenie ich wiedzy w w/w aspekcie.

METODY
ćwiczenie, dyskusja moderowana, mini wykład.II. METODA 3 KWADRATÓW

 • Efektywna selekcja materiału do prezentacji - sztuka dobierania odpowiedniej ilości oraz jakości materiału w zależności od grupy docelowej prezentacji i czasu, który prelegent ma do dyspozycji.
 • Praca na przykładach z rzeczywistości biznesowej firmy XXX.

CEL
zapoznanie uczestników z metodą 3 kwadratów wykorzystywaną do selekcji materiału. Nabycie przez uczestników umiejętności wykorzystania metody do przygotowania prezentacji na przykładach z ich rzeczywistości biznesowej oraz umiejętność wykorzystania jej w sytuacjach trudnych i kryzysowych podczas wystąpienia publicznego.

METODY
ćwiczenie, burza mózgów, mini wykład, fragment filmu.III. TECHNIKA 5 W

 • Jak warto wprowadzić słuchaczy w prezentację i zbudować dobrą relację z odbiorcami?
 • Zapoznanie uczestników z techniką nazywaną „wstępem do początku” prezentacji oraz przećwiczenie jej na przykładach z życia zawodowego uczestników.

CEL
nabycie przez uczestników wiedzy odnośnie potrzeb osób odbierających prezentację. Zapoznanie uczestników z pierwszym sposobem przyciągnięcia uwagi oraz zbudowania autorytetu przez prelegenta. Przećwiczenie techniki 5W.

METODY
ćwiczenie indywidualne, dyskusja moderowana, mini wykład.IV. STRUKTURA PREZENTACJI – ROZPOCZĘCIE


CEL
wypracowanie przez uczestników (oraz w kolejności uzupełnienie przez trenera) pomysłów, jak w ciekawy sposób rozpocząć prezentację, tak aby wzbudzić zainteresowanie uczestników prezentacji i przykuć ich uwagę. Zasady koncentracji uwagi przez odbiorców. Efekty psychologiczne związane z rozpoczęciem wystąpienia publicznego. Wypracowanie najczęstszych błędów, które cechują początek prezentacji i opracowanie sposobów ich unikania. Przećwiczenie tej umiejętności przez uczestników.

METODY
ćwiczenie indywidualne, mini wykład, dyskusja.V. STRUKTURA PREZENTACJI –ZAKOŃCZENIE


CEL
wypracowanie przez uczestników (oraz w kolejności uzupełnienie przez trenera) pomysłów jak w ciekawy sposób zakończyć wystąpienie publiczne, tak aby wzbudzić zainteresowanie odbiorców, przykuć ich uwagę i zostać zapamiętanym. Wypracowanie najczęstszych błędów, które cechują zakończenie prezentacji i opracowanie sposobów ich unikania. Praca na przykładach związanych z prezentacjami w firmie XXX.

METODY
ćwiczenie indywidualne, mini wykład, dyskusja.VI. STRUKTURA PREZENTACJI – ROZWINIĘCIE

 • Zapoznanie uczestników szkolenia z „krzywą uwagi” i omówienie jej znaczenia dla przeprowadzenia interesującej prezentacji oraz zbudowania pozytywnego wizerunku prelegenta.
 • Zasady koncentracji odbiorców i czasu ich skupienia.
 • Czym są słupy milowe w prezentacji i jaką funkcję pełnią?
 • Zasada 10–20–30 i jej zastosowanie w prezentacjach pracowników XXX.

CEL
przedstawienie zasad percepcji prezentacji wraz z możliwościami koncentracji uwagi odbiorcy pod względem fizjologicznym. Zapoznanie uczestników z wykresem krzywej uwagi i wypracowanie sposobów na jej utrzymanie przez większą część prezentacji.

METODY
ćwiczenie, dyskusja, mini wykład.VII. MOWA CIAŁA I JEJ ZNACZENIE DLA ODBIORU PREZENTACJI I WYSTĘPUJĄCEGO ORAZ KOMUNIKATY WERBALNE I SPOSOBY ICH ODPOWIEDNIEJ KOMPOZYCJI

 • Przedstawienie i omówienie zasady 60 – 30 – 10 i jej znaczenia dla pozytywnego odbioru osoby wygłaszającej prezentację.
 • Znaczenie pierwszego wrażania i efektów psychologicznych towarzyszących mu.
 • Omówienie ważnych elementów mowy ciała wraz z elementami dress code’u.
 • Zaznajomienie uczestników szkolenia z zasadami interpretacji komunikacji niewerbalnej u innych.
 • Reguły budowania zrozumiałych komunikatów słownych.

CEL
poznanie najważniejszych aspektów związanych z komunikacją niewerbalną wykorzystywanych podczas prezentacji takich jak: postawa, gesty, mimika, strefy dystans oraz kontakt wzrokowy. Zaznajomienie uczestników z metodami nawiązywania relacji na sali prezentacyjnej. Znaczenie i waga wypowiedzi słownej dla efektywności i pozytywnego odbioru prezentacji i sposoby jej efektywnego budowania.

METODY
ćwiczenia indywidualne, mini wykład, dyskusja moderowana, przykłady filmowe złych i dobrych zachowań.VIII. MULTIMEDIALNOŚĆ, CZYLI JAK EFEKTYWNIE KORZYSTAĆ Z PROGRAMU POWER POINT ORAZ INNYCH POMOCY AUDIOWIZUALNYCH

 • Zasady tworzenia prezentacji multimedialnej w programie Power Point przedstawione na dobrych i złych przykładach.
 • Znaczenie ilości slajdów, czcionki, jej kroju i wielkości, psychologia koloru, znaczenie obrazu, efektywne wykorzystanie wykresów i tabel oraz efektów specjalnych w prezentacji.
 • Reguły wykorzystania innych pomocy wizualnych podczas wystąpienia publicznego – rekwizyty, materiały, próbki.
 • Przykłady programów alternatywnych wykorzystywanych do prezentacji – Prezi.

CEL
przećwiczenie przez uczestników zasad tworzenia efektywnej prezentacji PP oraz reguł wykorzystania innych pomocy audiowizualnych podczas prezentacji.

METODY
ćwiczenia indywidualne, mini wykład, dyskusja moderowana.IX. JAK BYĆ PRZEKONUJĄCYM I ZAANGAŻOWANYM PREZENTEREM

 • Przedstawienie i przećwiczenie przez uczestników zasad wywierania wpływu na odbiorców przez osoby występujące publicznie.
 • Znaczenie okresu bezpośrednio przed oraz po prezentacji i jego efektywne wykorzystanie.
 • Jak dobrze wykorzystywać small talk dla budowania relacji na sali prezentacyjnej?

CEL
przedstawienie uczestnikom zasad wyróżniających przekonujących prezenterów. Zaznajomienie uczestników z językiem perswazji oraz zasadami skutecznej argumentacji. Nabycie przez uczestników umiejętności odpowiadania na kłopotliwe pytania od publiczności. Przekonanie uczestników do stosowania w wystąpieniach publicznych i prezentacjach wybranych technik wywierania wpływu na ludzi. Skategoryzowanie odbiorców prezentacji i wypracowanie reguł postępowania z nimi.

METODY
ćwiczenie, quiz dotyczący reguł wywierania wpływu, burza mózgów.X. TRUDNI UCZESTNICY – CZYLI JAK DAĆ SOBIE RADĘ W TRUDNEJ SYTUACJI

 • Zapoznanie uczestników z potrzebami odbiorców i ich reakcjami na sali prezentacyjnej.
 • Wypracowanie typologii słuchaczy oraz katalogu ich reakcji.
 • Stworzenie przez uczestników koła doświadczeń w tej kwestii i opracowanie banku pomysłów z najlepszymi reakcjami.

CEL
wypracowanie wraz z uczestnikami szkolenia kategorii trudnego słuchacza i sposobów efektywnego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami generowanymi przez niego. Zapoznanie uczestników z technikami odpowiedzi na trudne pytania.

METODY
ćwiczenie, mini wykład, burza mózgów, dyskusja moderowana.XI. TREMA I STRES PRZED WYSTĄPIENIEM PUBLICZNYM

 • Poznanie przez uczestników terminologii związanej ze stresem.
 • Klasyfikacja różnych sytuacji stresowych oraz poznanie wykresu efektywności w stresie.
 • Zapoznanie uczestników z bazą technik relaksacyjnych i antystresowych.

CEL
zapoznanie uczestników z teorią dotyczącą stresu pozytywnego i negatywnego.
Przećwiczenie wybranych technik antystresowych. Wypracowanie najbardziej efektywnych dla uczestników technik zmniejszających tremę przed wystąpieniem publicznym, zarówno bezpośrednio przed nim jak i w dłuższej perspektywie czasowej. Wypracowanie u uczestników przekonania, że nad tremą można w dużej części zapanować.

METODY
test objawów stresu, ćwiczenie indywidualne – trening relaksacyjny Jacobsona, mini wykład, dyskusja moderowana.XII. PRACA Z KAMERĄ


Każdy uczestnik będzie miał możliwość zaprezentowania się na forum i przedstawienia krótkiej 5-7min prezentacji. Będzie mógł zaprezentować wdrożenie poznanych wiadomości oraz usłyszeć sesję konstruktywnych informacji zwrotnych od innych uczestników i trenera na podstawie obserwacji na żywo oraz analizy odtworzonego materiału. Wystąpienia uczestników będą przeplatane poszczególnymi modułami w celu intensyfikacji szkolenia. W zależności od decyzji klienta uczestnicy przychodzą na szkolenie z wcześniej przygotowanymi prezentacjami lub tworzą prezentację na szkoleniu.XIII. PODSUMOWANIE

 • Podsumowanie całości materiału.
 • Sesja informacji zwrotnej dotycząca wdrożenia poznanego materiału przez uczestników w ich życiu zawodowym.

Informacje dodatkowe

AGENDA


KRAKÓW i POZNAŃ
Dzień 1: 09:00 ÷ 17:00
Dzień 2: 09:00 ÷ 17:00

WARSZAWA
Dzień 1: 10:00 ÷ 18:00
Dzień 2: 09:00 ÷ 17:00


CZAS TRWANIA SZKOLENIA


16 godzin (2 dni)


CENA SZKOLENIA OBEJMUJE

 • obiady
 • przerwy kawowe
 • materiały szkoleniowe
 • skrypt
 • dyplom ukończenia szkolenia
 • pomoc i konsultacje po szkoleniu


SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

 • Forma grupowa szkolenia daje możliwość dostosowania go zarówno do oczekiwań szkolonej grupy, jak i do potrzeb organizacji.
 • Możecie Państwo skorzystać z opcji badania potrzeb szkoleniowych na różnych stopniach zaawansowania.
 • W przypadku formy grupowej macie Państwo wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod – elementy te są z Państwem indywidualnie konsultowane.
 • Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: coaching, indywidualny feedback od Trenera/Eksperta, czy follow up.
 • W tym wariancie szkolenia to Państwo decydują o jego terminie i miejscu, gdzie się odbędzie.
 • Szkolenie może być prowadzone przez dwóch Trenerów/Ekspertów.
 • W tej opcji macie Państwo możliwość przeszkolenia jednocześnie nawet kilkuset osób – dysponujemy szeroką grupą Trenerów/Ekspertów o identycznym poziomie merytorycznym i warsztatowym.

Method Balance TM

Metody pracy stosowane podczas
szkolenia:

Wykład
Wykład
Analiza filmu
Analiza filmu
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia indywidualne
Scenki, odgrywanie ról
Scenki, odgrywanie ról
Studium przypadku<br/><b>(case study)</b>
Studium przypadku
(case study)
Ćwiczenia z kamerą
Ćwiczenia z kamerą
Gry + Symulacje
Gry + Symulacje
Ćwiczenia grupowe
Ćwiczenia grupowe

W trakcie szkolenia pracujemy niemal wyłącznie interaktywnie. Aranżujemy gry i scenki, w czasie których poznajecie Państwo praktyczne narzędzia i w trakcie których możecie Państwo doświadczyć sytuacji omawianych na warsztatach. Poza tym realizujemy mnóstwo ćwiczeń i gier edukacyjnych. We wszystkich ćwiczeniach indywidualnych korzystamy z realnych przykładów Uczestników, które poza walorem praktycznym służą również wymianie doświadczeń i wyciągnięciu wniosków.

Jestem zainteresowana/y...

Wpisz swoje dane - skontakujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.

Kup teraz!

SZKOLENIE OTWARTE

(Dla osoby)

Ilość osób: 12

Miejsce: Warszawa, Kraków, Poznań

2370 PLN netto
(2 915,10 PLN brutto)


Kontakt

W przypadku kłopotów z zamówieniem elektronicznym prosimy pobrać: pobierz zamówienie jako DOC zamówienie.DOC

zadzwoń:
+48 12 633 0099
+48 733 142 586

Skontaktuj się z nami


int(1)