Zasady

BERNIBLOG

Wszystkich użytkowników i czytelników BLOGA gorąco prosimy o przestrzeganie kilku podstawowych zasad:

 • BERNIBLOG jest współtworzony przez  pracowników, trenerów
  i ekspertów BERNDSONA, jednakże zapraszamy do udziału w jego tworzeniu wszystkich naszych czytelników.
 • Pisząc czy wnosząc swoje opinie i komentarze należy pamiętać
  o zachowaniu netetykiety i dobrego smaku w wypowiedziach.
 • Poruszamy tematy, które naszym zdaniem są godne uwagi i polecenia innym.
 • Sumiennie przestrzegamy  poprawności merytorycznej, tekst pisany jest przez ekspertów danej dziedziny.
 • Każdy ma pełne prawo nie zgadzać się z nami.
 • Proszę jednak pamiętać, że inni też mogą nie zgadzać się z  Tobą.
 • Nie wyrażamy zgody na umieszczanie żadnych form reklamy bez zgody redakcji prowadzącej BERNIBLOGA.
 • BERNIBLOG jest nieustannie monitorowany, a wszystkie odpowiedzi systematycznie czytane, również przez pracowników BERNDSONA.