Kontakt

Zdalna rekrutacja i selekcja pracowników w nowej rzeczywistości Zdalna rekrutacja i selekcja pracowników w nowej rzeczywistości
Kod produktu: hrl

Zdalna rekrutacja i selekcja pracowników w nowej rzeczywistości


Aktualna sytuacja związana z pandemią niesie wiele wyzwań dla rekruterów. Należą do nich między innymi: zachowanie ciągłości prowadzonych procesów, kontakt z kandydatami czy koordynacja prowadzonych działań.

Rosnące bezrobocie zmieniło sytuację pracownika na rynku pracy. Dotychczas praktykowane strategie, aby zdały egzamin w nowych realiach, powinny ulec modyfikacjom. Potrzeba aktualizacji dotyczy także wyboru kandydata. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się kto jest potrzebny w firmie w czasach kryzysu.

Live Training pozwala zwiększyć pewność i sprawność w prowadzeniu zdalnych procesów rekrutacji i selekcji, co z pewnością pomoże Ci w budowaniu wizerunku profesjonalnego rekrutera.

SZKOLENIE OTWARTE

Obecnie szkolenie jest niedostępne
w formie otwartej (dla osoby),
jeśli jesteś zainteresowany tym
szkoleniem wpisz swoje dane.
Terminy i miejsca

Wybierz najbardziej dogodny
termin i miejsce szkolenia.

Opis szkolenia


Rynek pracy ulegnie w najbliższym czasie dużym zmianom. Choć wzrośnie bezrobocie, to właśnie teraz znalezienie wartościowego pracownika, z odpowiednimi, nowymi kompetencjami będzie decydowało o efektywności zespołów i organizacji. Podczas szkolenia wypracowane zostaną metody i sposoby szybkiego i sprawnego dostosowania profilu kandydata do aktualnych realiów i potrzeb rynku pracy oraz badania kwalifikacji i kompetencji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Całe szkolenie osadzone jest w realiach zdalnej komunikacji z kandydatem, z ukierunkowaniem na doskonalenie umiejętności badania kompetencji bez konieczności bezpośredniego kontaktu.

Ukończysz szkolenie z gotowymi metodami i narzędziami, które pomogą Ci w nowych realiach szukać wartościowych kandydatów i zamykać procesy rekrutacji i selekcji.

Korzyści:

 • Uporządkowanie i usystematyzowanie metod i narzędzi potrzebnych do przeprowadzenia całego procesu zdalnej rekrutacji i selekcji.
 • Gotowe modele, checklisty, arkusze do prowadzenia rekrutacji i selekcji on-line.
 • Zwiększenie pewności i sprawności w prowadzeniu zdalnych procesów rekrutacji i selekcji.
 • Szybsze i efektywniejsze pozyskiwanie nie tylko najlepszych kandydatów, ale też takich, których kompetencje będą potrzebne w nowej rzeczywistości.
 • Budowanie wizerunku profesjonalnego rekrutera na rynku pracy.

Program szkolenia


Live Training 1


 

Zakres merytoryczny:


 1. Nowa rzeczywistość na rynku pracy:
  • Emocje i realia na rynku pracy – czyj jest teraz rynek.
  • Zasady i podejście, które w nowej rzeczywistości powinny stanowić kanon postępowania wobec kandydatów.
  • Strategie rekrutacji pracowników w dobie nowych realiów.
 2. Rekrutacja pracowników:
  • Etapy procesu rekrutacji.
  • Profil kandydata – kto jest potrzebny do firmy w sytuacji kryzysu oraz gospodarki cyfrowej.
  • Metody i zasady dookreślania kwalifikacji i kompetencji.
  • Gdzie i jak komunikować się z kandydatami w wirtualnej rzeczywistości.

Narzędzia:

 • Analiza danych rynkowych
 • Algorytm dookreślania poszukiwanych kompetencji
 • Profil kandydata
 • Checklista metod i technik zdalnej rekrutacji

Live Training 2Zakres merytoryczny:


 1. Nowy wymiar selekcji – zanim skontaktujemy się z kandydatem:
  • Na jakie etapy podzielić proces zdalnej selekcji.
  • Metody selekcji, które możemy przeprowadzić on-line.
  • Ciekawa alternatywa zdalnej selekcji, czyli testy on-line.
 2. Selekcja – kontakt z kandydatem:
  • Efektywny wywiad telefoniczny – jak go przeprowadzić, jak zwiększyć jego skuteczność.
  • Struktura rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej on-line.
  • Badanie kompetencji zdalnie – prowadzenie wywiadu kompetencyjnego.

Narzędzia:

 • Model 4-etapowego badania kompetencji
 • Scenariusz wywiadu telefonicznego
 • Arkusz rozmowy kwalifikacyjnej

Live Training 3Zakres merytoryczny:


 1. O czym warto pamiętać podczas zdalnej selekcji:
  • Niestandardowe metody badania kompetencji podczas selekcji on-line.
  • Ćwiczenia i zadania, jakie warto przeprowadzić na kluczowe stanowiska.
  • Zasady oceniania kandydatów – metody, skale, narzędzia.
  • Jakich błędów oceniania unikać podczas selekcji.
 2. Zakończenie procesu rekrutacji i selekcji:
  • Wybór najlepszego kandydata – kryteria, metody, kompetencje.
  • Jak zamknąć proces rekrutacji i selekcji.
  • Informacja zwrotna dla nieprzyjętych kandydatów – zasady, metody, struktury.

Narzędzia:

 • Przykłady niestandardowych ćwiczeń on-line
 • Arkusz oceny kandydata
 • Model udzielania informacji zwrotnej kandydatom odrzuconym

Informacje dodatkowe

CZAS TRWANIA SZKOLENIA


Live Training 1: 4 godziny
Live Training 2: 4 godziny
Live Training 3: 4 godziny


CENA SZKOLENIA OBEJMUJE

 • Dostęp do platformy klasy biznes.
 • Materiały szkoleniowe w PDF.
 • Materiały do ćwiczeń w PDF.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia.
 • Konsultacje po szkoleniu.

Method Balance TM

Metody pracy stosowane podczas
szkolenia:

SZKOLENIE OTWARTE

Obecnie szkolenie jest niedostępne
w formie otwartej (dla osoby),
jeśli jesteś zainteresowany tym
szkoleniem wpisz swoje dane.
Kontakt

W przypadku kłopotów z zamówieniem elektronicznym prosimy pobrać: pobierz zamówienie jako DOC zamówienie.DOCX

zadzwoń:
+48 12 633 0099
+48 735 140 030

Skontaktuj się z nami

(wynagany email lub telefon)