Szkolenia techniczne

W ramach projektu przewiduje się organizację szkoleń w ramach 2 bloków tematycznych:

1. Szkolenia kompetencyjne dla kadry menedżerskiej i pracowników (szkolenia miękkie)
2. Szkolenia techniczne dla kadry menedżerskiej i pracowników (szkolenia twarde)

 

SZKOLENIA TECHNICZNE DLA KADRY MENEDŻERSKIEJ I PRACOWNIKÓW (SZKOLENIA TWARDE)

 

W ramach tego bloku zorganizowane będą 2 grupy tematyczne szkoleń:

1. Szkolenia dla pracowników działów R&D:

- Komercjalizacja technologii i innowacyjnych rozwiązań (8h, 7 ucz.)
- Ochrona własności intelektualnej, transfer wyników badań (16h, 7 ucz.)

2. Szkolenia chemiczne, biochemiczne, biotechnologiczne, biologiczne:

- Wysokosprawna chromatografia cieczowa i preparatywna (8h, 8 ucz.)
- Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych (8h, 8 ucz.)
- Badania metabolizmu leku we wczesnej fazie przedklinicznej (8h, 8 ucz.)
- Molekularne techniki służące do tworzenia konstruktów DNA (8h, 8 ucz.)
- Projektowanie i walidacja metod immunologicznych / bioimmunologicznych (8h, 8 ucz.)
- Sygnalizacja wewnątrzkomórkowa w biologii molekularnej (8h, 8 ucz)
- Stereokontrolowana synteza (zaawansowana synteza asymetryczna) (8h, 8 ucz)
- Skalowanie procesów – ze skali laboratoryjnej do (pół)technicznej (8h, 8 ucz)
- Nowoczesne metody syntezy organicznej (8h, 8 ucz)