Szkolenia miękkie

W ramach projektu przewiduje się organizację szkoleń w ramach 2 bloków tematycznych:

1. Szkolenia kompetencyjne dla kadry menedżerskiej i pracowników (szkolenia miękkie)
2. Szkolenia techniczne dla kadry menedżerskiej i pracowników (szkolenia twarde)

 

SZKOLENIA KOMPETENCYJNE DLA KADRY MENEDŻERSKIEJ I PRACOWNIKÓW (SZKOLENIA MIĘKKIE)

W ramach tego bloku zorganizowanych będzie 5 grup tematycznych szkoleń:

1. Szkolenia z zakresu zarządzania dla kierowników:

- Zarządzanie projektem. Podstawy komunikowania się i negocjacji w pracy projektowej (16h, 7uczestników)
- Informatyczne wsparcie zarządzania projektami. MS Project w zarządzaniu projektami (16h, 7ucz.)
- Zarządzanie pracą w laboratorium (16h, 7ucz.)
- Zasada równości szans płci w firmie (8h, 7ucz.)

2. Szkolenia z zakresu rozwoju zasobów ludzkich dla kierowników:

- Nowoczesne narzędzie selekcji i rekrutacji (8h, 10ucz.)
- Trening umiejętności kierowniczych: poziom 1 (16h/ed, 10ucz./ed.)
- Trening umiejętności kierowniczych: poziom 2 (16h/ed, 10ucz./ed.)
- Budowanie zespołu (16h, 10ucz.)
- Motywowanie i delegowanie zadań (16h, 10ucz.)
- Skuteczny coaching (16h, 10ucz.)
- Negocjacje (16h, 10ucz.)

3. Szkolenia dla pracowników działu sprzedaży i marketingu:

- Komunikacja z klientem (16h, 8ucz.)
- Profesjonalna obsługa klienta (16h, 8ucz.)
- Techniki sprzedaży (16h, 8ucz.)
- Negocjacje handlowe – komunikacja argumentacja perswazji (16h, 8ucz.)
- Sztuka prezentacji handlowej (16h, 8ucz.)

4. Szkolenia językowe i informatyczne dla pracowników wszystkich działów:

- Język angielski – ogólny wraz z biznesowym i technicznym (chemia, biologia) (7ed, 200h/ed, 10ucz./ed.)
- Zaawansowana obsługa Pakietu Office (3ed, 32h/ed, 10ucz/ed.)

5. Szkolenia wyjazdowe/integracyjne dla pracowników wszystkich działów:

- Planowanie i organizacja czasu pracy (2ed., 16h/ed., 40ucz./ed.)
- Skuteczna komunikacja interpersonalna (2ed., 16h/ed., 40ucz./ed.)
- Kreatywność i innowacyjność w pracy zespołowej (2ed., 16h/ed., 40ucz./ed.)