Komunikacja z klientem

Program szkolenia:

1. Nawiązywanie właściwego kontaktu z Klientem:

 • Kontrakt biznesowy a kontrakt psychologiczny
 • Zasady telefonicznego savoir-vivre
 • Dykcja i intonacja, czyli niewerbalne zachowania telefoniczne.

2. PiS, czyli Pytaj i Słuchaj – prosta recepta na sukces w kontaktach z Klientami. Co zrobić, by Twój Klient zawsze chciał z Tobą rozmawiać:

 • Aktywne słuchanie i jego rola w rozmowach z Klientami.
 • Interpretacja niejasnych komunikatów – błędy i wypaczenia.
 • Techniki efektywnej rozmowy – parafraza, odzwierciedlenie, klaryfikacja.

3. „Zamiast pułapek na myszy sprzedaj wizję domu bez myszy” – język korzyści i jego perswazyjna siła w obsłudze Klienta:

 • Obrazowanie korzyści z wykorzystaniem modelu FAB.
 • Twoje USP, czyli pokaż to, co Cię wyróżnia.
 • Język strat jako uzupełnienie języka korzyści.

4. Rozpoznawanie psychologicznej sylwetki Klienta – najpowszechniejsze typologie:

 • Pogłębiona charakterystyka poszczególnych typów osobowości.
 • Jak reagować na określone zachowanie człowieka?
 • Typologia zachowań konsumenckich.

5. Najskuteczniejsze techniki perswazyjne – rozmowy bezpośrednie i przez telefon:

 • Reguły Cialdiniego.
 • Techniki i psychomanipulacje – od „stopy w drzwiach” do „zdartej płyty”.
 • Model PIWW i model SPIN.

6. Manipulacja a techniki wpływu w kontakcie z Klientami:

 • Wpływ a manipulacje – pomiędzy etyką a pragmatyką.
 • Manipulacje emocjami wg T. Witkowskiego:
  • huśtawka emocjonalna
  • dobry-zły facet
  • drzwiami w twarz
  • wzbudzanie poczucia winy
 • Taktyki radzenia sobie z manipulacjami:
  • habituacja
  • hamowanie agresji i empatia
  • reaktancja
  • samoocena

7. Pozyskiwanie nowych Klientów i utrzymywanie dotychczasowych:

 • Indywidualne podejście do Klienta.
 • Dotarcie do nowego Klienta – umówienie się na rozmowę bezpośrednią.
 • „Kropla drąży kamień nie siłą, lecz częstym padaniem” – powroty do Klienta.

8. Trudne sytuacje w rozmowach z ludźmi – jak sobie z nimi radzić:

 • Reklamacje usług i produktów.
 • Agresja i postawa roszczeniowa Klienta.
 • Zachowania asertywne.

9. Symulacje trudnych rozmów z Klientami:

 • Scenki z udziałem trenera (zasada stop-klatki).
 • Jak zapanować nad emocjami.

10. Praktyczny poradnik konsultanta hotline:

 • Sporządzanie notatek,
 • Zarządzanie czasem,
 • Techniki antystresowe;

Szkolenie prowadzi: