Kreatywność i innowacyjność w pracy zespołowej

Podstawowy cel treningu:

 • Rozwijanie innowacyjności w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych.

 

Cele szczegółowe:

 • Zapoznanie się z kolejnymi etapami procesu rozwiązywania problemów
 • Doskonalenie umiejętności skutecznego identyfikowania i definiowania problemów
 • Poznanie technik wspierających wyszukiwanie rozwiązań
 • Poznanie technik wspierających podejmowanie decyzji
 • Rozwijanie umiejętności pracy w zespole zadaniowym, w tym prowadzenia dyskusji problemowej

 

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie w problematykę spotkania.

 • Rola twórczego myślenia w pracy zespołowej
 • Podstawowe reguły rozwiązywania problemów
 • Typowe błędy i blokady kreatywności
 • Elementy racjonalne i poza-racjonalne w myśleniu twórczym
 • Określenie etapów pracy nad rozwiązaniem problemu:
  1) Definiowanie problemu: analiza sytuacji i pogłębienie zrozumienia
  2) Generowanie pomysłów rozwiązań
  3) Ocena rozwiązań, podejmowanie decyzji
  4) Wdrażanie rozwiązania

2. Pierwsza połowa sukcesu – efektywne definiowanie problemów.

 • Wyszukiwanie podstawowej sprzeczności tworzącej problem.
 • Identyfikowanie pseudoproblemów i problemów zastępczych.
 • Techniki wspomagające efektywne definiowanie i rozumienie problemów.
 • Koło analogii.
 • Mind – maping.
 • Podejście systemowe w rozumieniu problemów.
 • Tworzenie puli typowych problemów zawodowych do wykorzystania w trakcie zajęć.
 • Zadanie problemowe realizowane w podzespołach: „Segregator kulek”. Uczestnicy w podzespołach projektują, a następnie wykonują z dostępnych materiałów urządzenie. Jury ocenia skuteczność działania urządzenia, pomysłowość oraz estetykę.
 • Omówienie gry:
  - Czym jest myślenie twórcze?
  - Główne zasady kreatywnego rozwiązywania problemów
  - Typowe indywidualne ograniczenia twórczości.

3. Poszukiwanie różnorodnych i twórczych rozwiązań: użyteczne strategie.

 • Proste techniki stymulujące generowanie pomysłów: bricolage, „małe ludziki”, adwokat diabła
 • Technika burzy mózgów
 • Możliwości zastosowania burzy mózgów
 • Zasady prowadzenia burzy mózgów i dyskusji problemowej
 • Rozwiązywanie praktycznego problemu zgłoszonego przez uczestników treningu
 • Technika czasowników modyfikujących Osborne’a – rozwiązywanie praktycznego problemu
 • Zasady stosowania analizy funkcjonalnej/morfologicznej – rozwiązywanie praktycznego problemu
 • Synektyka: złożona technika rozwiązywania problemów
 • Faza I: wyszukiwanie „problemu zastępczego”. Tworzenie metafor problemu
 • Faza II: rozwiązywanie „problemu zastępczego”
 • Faza III: przenoszenie rozwiązań na problem wyjściowy
 • Możliwości zastosowania synektyki

4.Wybór i wdrażanie rozwiązania. Wybrane sposoby wspierające podejmowanie decyzji.

 • Problemowy model podejmowania decyzji – odniesienie do teorii ról zespołowych Belbina
 • Budowanie ścieżki rozwiązywania problemu
 • Kryteria wyboru rozwiązania przyjętego do wdrożenia
 • Psychologiczne bariery podejmowania decyzji
 • Bariera braku informacji
 • Bariera szacowania ryzyka
 • Bariera braku kompetencji
 • Radzenie sobie ze skutkami podejmowania trudnych decyzji kierowniczych
 • Technika drzewka decyzyjnego: ocena efektów wdrożenia i analiza negatywnych skutków ubocznych
 • Budowanie drzewka decyzyjnego
 • Szacowanie ryzyka wypracowanych rozwiązań
 • Planowanie wdrożenie – podstawowe zasady. Monitoring wdrażanego rozwiązania

5. „Chciałbym wiedzieć, jak to rozwiązać?” : tworzenie puli problemów.

 • Metafory firmy w dwóch odsłonach.
 • „………jest jak…”
 • „Chciałbym, żeby …………………był jak…”
 • Na podstawie metafor i codziennych doświadczeń zawodowych – tworzenie listy problemów do rozwiązania
 • Wstępna analiza problemów: szacowanie poziomu wpływu na problem.
 • Podstawowa zasada efektywności w działaniu: nie trać energii na sprawy, na które nie masz wpływu
 • Tworzenie puli problemów, na które mam wpływ: do wykorzystania w dalszej części zajęć

6. Rozwijanie elastyczności w myśleniu: jak „rozgrzać się” twórczo?

 • Prawa i lewa półkula mózgowa – elementy racjonalne i poza-racjonalne w myśleniu twórczym.
 • Tworzenie skojarzeń typu „łańcuch” i „gwiazda”
 • Wyszukiwanie nietypowych zastosowań codziennych przedmiotów
 • Tworzenie analogii pomiędzy losowo wybranymi obiektami

7. Przekraczanie ograniczeń poprzez nietypowe aktywności. Osobista i zespołowa mandala.

 • Czym jest mandala?
 • Jak namalować osobistą mandalę?
 • Tworzenie mandali osobistej. Praca indywidualna.
 • Mandala grupowa: integrowanie zespołu. Uczestnicy wspólnie układają mandalę zespołową, która składa się z mandali indywidualnych tworzących harmonijną całość.

8. MIND- MAPA. Pogłębianie rozumienia problemu.

 • Po co nam „mapy myśli”?
 • Jak działa mind-mapa i jak można ją wykorzystać?
 • Zasady tworzenia mind-mapy
 • Tworzenie mind-mapy w podgrupach: praca nad realnymi problemami

9. Technika burzy mózgów w różnych odmianach.

 • Założenia, zasady i zastosowanie burzy mózgów.
 • Modyfikacje burzy mózgów:
  - technika grupy normatywnej
  - burza mózgów z losowym „doładowaniem” (wykorzystanie superpozycji)
 • Rozwiązywanie realnych problemów – praca w podzespołach z wykorzystaniem wybranych odmian burzy mózgów

10. Metoda 6 kapelusz Edwarda de Bono.

 • Uczestnicy poznają technikę kapeluszy myślowych, a następnie rozwiązują zdefiniowane przez siebie wcześniej sytuacje problemowe z jej użyciem.

11.Podsumowanie

 • Refleksja końcowa: co zamierzam wprowadzić w życie.
 • Rozdanie certyfikatów i pożegnanie.