Motywowanie i delegowanie zadań

Szkolenie poprzez pokazanie różnych metod motywowania, uczy dobierać adekwatne metody do konkretnego człowieka.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do koncepcji motywacyjnych.

 • Metafory motywowania – dyskusja
 • Skuteczność kar i nagród – ćwiczenie grupowe
 • Czynniki motywujące i demotywujące:
  - Ćwiczenie indywidualne odwołujące się do doświadczeń uczestników
  - Dwuczynnikowa teoria Herzberga – mini wykład
  - Debata na temat „Czy pieniądze motywują?”
 • Rozumienie potrzeb pracowników jako drogowskaz w wyborze sposobów motywowania:
  - Test Maslow’a – omówienie
  - Piramida potrzeb Maslow’a – mini wykład
  - Praktyczne zastosowanie teorii potrzeb
  - Teoria osiągnięć McClellanda
  - Teoria wzmocnienia wg. B. F. Skinnera
  - Teoria sprawiedliwości wg J. S. Adamsa
  - Teoria oczekiwań Victora Vrooma
  - Teoria ERG wg Alderfera

2. Wpływ poziomu własnej motywacji na zarządzanie ludźmi.

 • Ćwiczenia indywidualne – ocena własnego poziomu motywacji.
 • Określenie barier wewnętrznych i zewnętrznych, które utrudniają większe zaangażowanie się w pracę oraz sposobów przezwyciężania ich – praca w parach.

3. Czynniki demotywujące pracowników.

 • Określenie poziomu motywacji swoich pracowników – praca indywidualna
 • Określenie czynników demotywujących i sposobów przeciwdziałania im – praca w grupach

4. Motywujące kierowanie ludźmi.

 • Motywowanie na etapie:
  - Planowania
  - Delegowania
  - Monitorowania
  - Oceny
 • Omówienie każdego etapu zaczyna się od analizy studium przypadku, określenia czynników demotywujących i adekwatnych sposobów motywowania. Na zakończenie każdego etapu uczestnicy odgrywają scenkę korygującą sytuację opisaną w studium przypadku.
 • Pochwała indywidualna i zespołu – ćwiczenie.
 • Zasady motywowania i skuteczne sposoby motywowania pozafinansowego- podsumowanie, praca w grupach.

5. Co motywuje naszych podwładnych?

 • Indywidualny test na poziom Twojej motywacji, czyli motywuj swoją motywacją
 • Wykorzystanie wiedzy o pracownikach w motywowaniu
 • Zindywidualizowane podejście do motywowania

W tej części poznamy różne teorie motywowania. Uczestnicy wypełniają również test na motywację. W dalszej części sięgamy do trudnych doświadczeń Uczestników i zastanawiamy się jak najlepiej zmotywować pracownika.

6. Trzy etapy wypalenia zawodowego.

 • Autodiagnoza uczestników
 • Omówienie etapów – symptomy
 • Wpływ „ zaawansowania” wypalenia zawodowego u szefa, na rozwój wypalenia jego pracowników
 • Przyczyny wypalenia – sześć obszarów niezgodności między osobą a środowiskiem pracy
  - przeciążenie pracą – piramida zmiany
  - poczucie kontroli – ćw. „mapy”
  - uznanie i nagroda
  - relacje – konflikty lub brak wsparcia – sposoby organizacji zespołów, stymulowanie otwartości
  - poczucie sprawiedliwości – krzywdy
  - wartości – autorefleksja

7. Proces przekazywania odpowiedzialności.

 • Dlaczego tak trudno rozstać nam się z odpowiedzialnością-obawy związane z delegowaniem
 • Pozytywne aspekty przekazywania odpowiedzialności
 • Struktura rozmowy delegującej
 • Scenki rozmów delegujących

Uczestnicy poznają teorię dotyczącą procesu delegowania. Pracujemy ćwicząc na środku w parach bazując na realnych przykładach z życia uczestników. Każda scenka jest omawiana na forum.

8. Proces monitorowania.

 • Planowanie monitorowania – poświęć na to swój czas
 • Struktura rozmowy monitorującej
 • Jak rozmawiać kiedy efekty nie są zadowalające
 • Scenki rozmów monitorujących

Uczestnicy poznają teorię dotyczącą procesu monitorowania. Pracujemy ćwicząc na środku w parach bazując na realnych przykładach z życia uczestników. Każda scenka jest omawiana na forum.

9. Proces oceny i przekazywania informacji zwrotnej.

 • Zasady przekazywania informacji zwrotnej
 • Struktura udzielania informacji zwrotnej / oceny pracownika
 • Przestrzeń dla pracownika – zadbaj o możliwość wypowiedzi
 • Scenki rozmów oceniających

Uczestnicy poznają teorię dotyczącą procesu oceny. Pracujemy ćwicząc na środku w parach bazując na realnych przykładach z życia uczestników. Każda scenka jest omawiana na forum.

Szkolenie prowadzi: