Nowoczesne narzędzia selekcji i rekrutacji

Celem szkolenia jest rozwój umiejętności związanych z selekcją pracowników do własnych zespołów, na różne stanowiska ze szczególnym uwzględnieniem poprawy umiejętności prowadzenia wywiadu selekcyjnego.

Podczas szkolenia uczestnicy rozszerzą wiedzę z zakresu prowadzenia procedury rekrutacyjnej w firmie w całości, od zaplanowania rekrutacji, przez prowadzenie selekcji (wywiady, zadania do wykonania), aż do wyboru kandydata i zamknięcia procesu. Poznają też najczęściej popełniane błędy w ocenie kandydatów, mechanizmy ich powstawania oraz sposoby na ich wyeliminowane lub zminimalizowanie podczas selekcji.

 

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do zagadnienia, podstawy wiedzy.

 • etapy procesu rekrutacji i selekcji,
 • efektywne metody działania,
 • etapy.

2.Etapy procedury rekrutacji i selekcji

 • przygotowanie się do procesu rekrutacji i selekcji,
 • planowanie i wybór metod selekcji,
 • tworzenie profilu idealnego kandydata,
 • zamknięcie procedury selekcji.


3. Metody selekcyjne:

 • A – analiza dokumentów.

  Uczestnicy rozwijają umiejętności analizy dokumentów personalnych i zasad ich selekcji. na podstawie przykładowych ofert pracy.
 • B – wywiady selekcyjne.

  Uczestnicy poznają metody prowadzenia strukturyzowanych wywiadów selekcyjnych oraz zasady i zastosowanie metody epizodycznej.
 • C– dodatkowe specyficzne metody selekcyjne.

  Przedstawienie dodatkowych metod sprawdzających (typu „zadania do wykonania”, Assessment Center, testy psychologiczne) oraz stopnia ich przydatności i efektywności w przewidywaniu sukcesu zawodowego kandydata.

4. Prowadzenie wywiadu selekcyjnego

 • przygotowanie do wywiadu,
 • etapy wywiadu ustrukturyzowanego,
 • komunikacja niewerbalna (umiejętność obserwacji kandydata),
 • robienie notatek w trakcie wywiadu,
 • umiejętność obserwacji i wyprowadzania wniosków.

5.Skuteczne pytania w wywiadzie selekcyjnym.

 • jak zadawać efektywne pytania,
 • które pytania należy pomijać i dlaczego?
 • jak zdobyć standardowe informacje w nietypowy sposób?
 • komunikacja werbalna a niewerbalna w selekcji.

6. Metoda epizodyczna – jako sposób na zwiększenie efektywności wywiadów.

 • założenia pytań epizodycznych,
 • przykłady pytań,
 • sposoby i efekty ich stosowania.

7. Błędy w ocenianiu innych.

Uczestnicy poznają i omawiają najczęściej popełniane błędy w trakcie selekcji.

Poznają ich przyczyny, mechanizmy działania oraz ustalają zasady zachowania, które zapobiegają tym błędom, eliminują je lub zmniejszają ich wpływ na całościową ocenę kandydatów.

8. Podsumowanie zagadnień rozszerzone o indywidulane plany rozwoju.

Szkolenie całkowicie oparte jest na metodach interaktywnych, prowadzone jest w charakterze warsztatu, co pozwala na pełne skupienie się uczestników na umiejętnościach praktycznych jedynie opartych na wiedzy teoretycznej.

 

Wykorzystujemy przede wszystkim techniki:

 • dyskusji grupowych,
 • analizy przypadków,
 • symulacji i zadań do wykonania,
 • ćwiczeń opartych na realnych zadaniach zawodowych uczestników szkolenia,
 • mini wykładów połączonych z prezentacjami multimedialnymi,
 • audiowizualne – analiza materiału video i praca z kamerą.

Szkolenie prowadzi: