Zasada równości szans płci w firmie

Program szkolenia:

 1. Definicja „gender”.
 2. Gender mainstreaming – znaczenie i tłumaczenia pojęcia.
 3. 3 nurty zmian w zakresie równości szans.
 4. Stereotypy płci w firmach.
 5. Prawne podstawy gender mainstreaming – podstawowe definicje i co wynika z przepisów Kodeksu pracy.
 6. Prawne podstawy gender mainstreaming – przeciwdziałanie: regulaminy, procedury, karty etyki.
 7. Przykłady myślenia w kategoriach gender mainstreaming (zdrowie, mobilność, wybór zawodu i jego konsekwencje, zdolności przekwalifikowania i uczenia się pod kątem płci).
 8. Trzy etapy osiągania równości – od równości do zarządzania różnorodnością.
 9. Kroki do zarządzania różnorodnością – zarządzania zmianą.
 10. Godzenie życia zawodowego z rodzinnym.
 11. Przykłady stosowania polityki równości szans w firmach.

 

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Uczestnicy nauczą się jak dobrze i skutecznie wdrażać zasadę równości na wszystkich etapach działania firmy, w jaki sposób spełnić wymogi kodeku pracy oraz standardów w zakresie równości szans, jak lepiej zrozumieć politykę równości szans, jak postrzegać stereotypy płci i im przeciwdziałać, jakie są uprzedzenia i konstrukcja ról społecznych i jak one wpływają na postrzeganie rzeczywistości społecznej postrzeganie w strukturze przedsiębiorstwa, poznają stosowane praktyki w zakresie realizacji założeń polityki równości szans w przedsiębiorstwach.

 

Metody szkoleniowe:

 • interaktywne formy wykładowe,
 • praca na forum,
 • praca w grupach,
 • praca nad dobrymi praktykami.

 

Szkolenie prowadzi:

mgr Paweł Biały