Skuteczna komunikacja interpersonalna

Celem szkolenia jest rozwój umiejętności w zakresie komunikowania się w organizacji, zarówno na poziomie indywidulanym, jak i w współpracujących zespołach.
Szkolenie pokazuje jak skutecznie porozumiewać się i prezentować swoje stanowisko.

Korzyści ze szkolenia:

Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

 • określić warunki efektywnej komunikacji
 • budować relację w czasie komunikowania się
 • rozumieć znaczenie komunikacji niewerbalnej i jej wpływ na rozmowę
 • wykorzystywać elementy komunikacji niewerbalnej do budowania swojego wizerunku
 • wykorzystywać techniki aktywnego słuchania
 • odróżniać postawę asertywą od agresywnej i uległej
 • formułować asertywna informacje zwrotną
 • asertywnie przyjmować krytykę
 • określić swój typ osobowości
 • formułować komunikaty dostosowane do typów osobowości
 • prowadzić efektywnych dyskusji
 • radzić sobie z różnicą zdań- będzie znał zasady efektywnego prowadzenia zebrań.

Program szkolenia:

1. Proces komunikowania się – wprowadzenie i podstawy:

 • kanały komunikacyjne i poziomy porozumiewania się,
 • komunikacja jedno i dwustronna,
 • postawa i umiejętności osoby komunikatywnej,
 • budowanie efektywnej relacji podczas komunikacji – otwarcie kontaktu.

2. Znaczenie komunikatów niewerbalnych – „mowa ciała”:

 • rozpoznawanie języka ciała,
 • sztuka prezentacji siebie poprzez komunikację niewerbalną,
 • dostosowywanie się do rozmówcy,
 • kontakt wzrokowy.


3. Umiejętności i techniki aktywnego słuchania – jako klucz do sukcesu w komunikacji z innymi:

 • parafraza – wypowiedź rozumiejąca,
 • umiejętne zadawanie pytań,
 • technika odzwierciedlenia.


4. Komunikacja asertywna:

 • prawa asertywne podczas komunikacji, jak je respektować i nie łamać ich,
 • zasady asertywnego odmawiania,
 • wyrażanie uczuć, mówienie o efektach,
 • przekazywanie informacji zwrotnych,
 • sposoby formułowania konstruktywnej krytyki,
 • umiejętność przyjmowania krytyki i pochwał,
 • skuteczne uczestnictwo w dyskusji, zasady argumentowania i przekonywania,
 • komunikaty negatywne, jak je przekazać efektywnie dbając o relację,
 • asertywne radzenie sobie z trudnymi zrachowaniami innych.

5. Typy rozmówców – dostosowanie stylu komunikacji:

 • wpływ typów osobowości na komunikację,
 • znaczenie elastyczności w komunikacji,
 • poziomy dopasowania komunikacji,
 • formułowanie komunikatów dla różnych typów rozmówców.


6. Komunikacja w grupie:

 • Zasady efektywnej komunikacji w grupie
 • Budowanie otwartości
 • Proces i treść w pracy grupy
 • Wykorzystywanie różnicy zdań
 • Umiejętność prowadzenia dyskusji
 • Prowadzenie zebrań

Szkolenie całkowicie oparte jest na metodach interaktywnych, prowadzone jest w charakterze warsztatu, co pozwala na pełne skupienie się uczestników na umiejętnościach praktycznych jedynie opartych na wiedzy teoretycznej.

Wykorzystujemy przede wszystkim techniki:

 • dyskusji grupowych,
 • analizy przypadków,
 • symulacji i zadań do wykonania,
 • ćwiczeń opartych na realnych zadaniach zawodowych uczestników szkolenia,
 • mini wykładów połączonych z prezentacjami multimedialnymi,
 • audiowizualne – analiza materiału video i praca z kamerą.

Szkolenia prowadzi: