Skuteczny coaching

Program szkolenia:

Wstęp

 • Rodzaje coachingu – czym tak naprawdę jest coaching rozwojowy?
 • Trening, terapia, mentoring, doradztwo, consulting i coaching – różnice
 • Kluczowe założenia dotyczące coachingu
 • Primum non nocere, czyli o bardzo delikatnej roli coacha
 • O tym, co najtrudniejsze, czyli jakie cechy właściwie powinien posiadać dobry coach?

Dwa modele pracy z klientem biznesowym – początek współpracy

 • Coach pracujący wewnątrz swojej organizacji i coach niezależny – cienie i blaski
 • Zadania coacha pracującego w strukturach firmy
 • Zadania coacha niezależnego
 • Czym jest spotkanie ze sponsorem?
 • Pierwsza rozmowa z klientem – co ustalamy?
 • Każdy casting ma dwa końce, czyli o tym, że nie tylko klient wybiera coacha, ale także coach wybiera klienta

Struktura pracy z klientem

 • Przebieg procesu coachingowego – podział na sesje, wyznaczenie celu i kontrakt, cykliczność spotkań, długość spotkań, zadania domowe, podsumowanie procesu.
 • Trudności związane z warunkami stawianymi przez klientów – potrzeba elastyczności i wyznaczania granic.

Ustalenie celu

 • Co ludzie nazywają celami? Czyli o tym, że cele głoszone przez klienta bardzo rzadko są nimi naprawdę.
 • Kryteria oceny celów
 • Cele długo- i średniofalowe, cele krótkoterminowe
 • Dlaczego klient podczas procesu coachingowego pracuje zarówno z celami doraźnymi, jak i długofalowymi?
 • Konsekwencje pracy bez celów długofalowych
 • Gdy klient nagle pragnie zmienić cel

Poziomy neurologiczne Roberta Diltsa

 • Dlaczego znajomość poziomów Diltsa jest kluczowa dla pracy coacha?
 • Diagnoza tego miejsca, w którym klient chce dokonać zmiany z perspektywy poziomów neurologicznych
 • Swobodna rozmowa z klientem z każdego poziomu

Praca z wartościami klienta

 • Czym jest analiza wartości serca (Core Value)
 • Konflikt wartości – jak sobie radzić?
 • Wartości jako drogowskaz podczas półrocznej pracy z klientem

Wybrane narzędzia pracy coacha

 • Zadawanie mocnych pytań
 • Praca z przekonaniami
 • Analiza pola sił

Warsztaty coachingowe

Podsumowanie

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

 • Po szkoleniu Uczestnik zrozumie ideę zmiany oraz samego procesu coachingowego przez duże „C”, diametralnie różniącego się od potocznego rozumienia tego pojęcia.
 • Będzie umiał poprowadzić rozmowę coachingową i rzeczywiście pomagać innym osobom zgodnie z regułami tej metody (przy założeniu, że to początek pracy, gdyż dopiero praktyka czyni mistrza).
 • Będzie wiedział, jak pomagać innym w formułowaniu ich celów, będzie diagnozował przeszkody, które nie pozwalają ludziom rozwijać skrzydeł, będzie docierał do ukrytych zasobów innych osób.
 • Nauczy się zadawać pytania, które dokonają zmiany w sposobie myślenia osoby, z którą pracuje jako coach.
 • Poczuje na własnej skórze (dzięki warsztatom), co to znaczy nie oceniać, nie radzić, nie podpowiadać.
 • Będzie wiedział, które tematy zgłaszane przez klienta nadają się do pracy coachingowej, a które do innych form wsparcia, np. szkoleń, consultingu, doradztwa itd.

Szkolenie prowadzi: