Sztuka prezentacji handlowej

Program szkolenia:

Wstęp:

Początkowa część warsztatu to ćwiczenia wprowadzające do głównego tematu. Uczestnicy rozpoznają swoje mocne strony – postawę, gestykulację, panowanie nad przestrzenią, głos, intonację i artykulację.

Jaki jesteś i kim są Twoi słuchacze – zdobądź informacje i dobierz argumenty:

a) Ty a Twoje audytorium – poznaj swoje mocne i słabe strony,
b) nawiązywanie kontaktu ze słuchaczami,
c) cel prezentacji, czyli co i jak chcesz przekazać,
d) techniczne i psychologiczne aspekty przygotowania prezentacji;

Część I – Zaprezentuj siebie, czyli pokaż się od najlepszej strony.

1. Nieustanny dialog, czyli co mówi nasze ciało:

a) bądź jak Hillary – analiza wystąpienia amerykańskiej sekretarz stanu (mowa ciała),
b) sztuka panowania nad gestykulacją i mimiką – jak to zrobić w stresie i przy ludziach,
c) co zrobić, by wpłynąć na słuchaczy poprzez gesty, ruch i wzrok,
d) kiedy skrócić, a kiedy trzymać dystans – proksemika w wystąpieniach publicznych;

2. Głos, czyli magia wyobraźni:

a) jak kształtować głos perswazyjny – siła i barwa głosu, modulacja, artykulacja i akcent,
b) prawidłowa emisja głosu – oddychanie przeponowe,
c) sztuka władania pauzą jako narzędzie oddziaływania na słuchaczy;

3. Wyróżnij się, albo stracisz czas:

a) sztuka sprzedaży tematu i przedmiotu prezentacji,
b) twoje USP, czyli Unique Selling Proposition w prezentacji handlowej,
c) sposoby otwarcia prezentacji wg Jerry’ego Weissmana;

4. Identyfikacja potrzeb klienta przed i w trakcie prezentacji handlowych:

a) metody docierania do ukrytych potrzeb klienta,
b) wizualizacja jako technika wpływu na klienta,
c) potrzeby klientów a ich motywy zakupu;

5. Język korzyści w prezentacjach handlowych:

a) jak rozpoznać język korzyści,
b) translacja cech na korzyści,
c) język korzyści a język strat;

6. Przełamywanie oporu i zastrzeżeń klientów w trakcie prezentacji:

a) asertywna dyskusja z klientem w trakcie prezentacji,
b) techniki asertywne w relacjach z klientami,
c) technika PIWW jako metoda unikania konfliktów,
d) szukanie sojuszników w trakcie prezentacji handlowych;

7. Emocje w wystąpieniach publicznych, czyli strach ma wielkie oczy:

a) panowanie nad sobą w warunkach silnego stresu (drżenie ciała, napięcie mięśniowe),
b) sposoby szybkiego tonizowania nastroju,
c) wizualizacja jako narzędzie ochrony przed stresem;

Część II – Prezentacje oferty handlowej z wykorzystaniem multimediów.

1. Forma i treść w komunikacji wizualnej. Magia liczb, wykresów i grafiki:

a) wykorzystanie grafiki i reguły „im mniej, tym lepiej”,
b) animacje i slajdy z tekstem,
c) typowe błędy prezentacyjne;

2. Aplikacja PP – szanse i zagrożenia:

a) kiedy stosować prezentacje z wykorzystaniem PP,
b) jak wspierać się multimediami, a nie stać się ich niewolnikiem,
c) dobre praktyki i błędy w pracy z aplikacją PP;

Podsumowanie:

Ostatnia część warsztatu dotyczy zagadnień związanych z wywieraniem wpływu i stosowaniem wobec audytorium socjotechnik. Uczestnicy uczą się jak budować prezentację silnie perswazyjną oraz jak stosować i rozpoznawać techniki manipulacyjne.

Na co jesteśmy podatni i jak to wykorzystać w prezentacji:

a) ukryte komunikaty perswazyjne wg K. Hogana,

Zakończenie szkolenia.

Szkolenie prowadzi: