Techniki sprzedaży

Jako osoba, która przez wiele lat zarządzała działami sprzedaży wiem, że niewielu jest dobrych handlowców. To czego im brakuje jest w rzeczywistości niezwykle proste: słuchanie, dobry kontakt osobowy, umiejętność dopasowania oferty do potrzeb klienta i oczywiście odwaga powiedzenia „podpiszmy umowę”. Dlaczego tak niewielu potrafi z tego skorzystać?

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

Na szkoleniu pokażę Uczestnikom ich mocne aspekty sprzedażowe i nauczę wykorzystywać je w praktyce.

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy:

 • Uporządkują i uzupełnią wiedzę dotyczącą podstawowych zasad rozmowy handlowej
 • Rozwiną umiejętność korzystnej autoprezentacji i prezentacji firmy w kontakcie bezpośrednim i przez telefon
 • Udoskonalą sposób kierowania rozmową z klientem i badania jego potrzeb
 • Nauczą się prezentować ofertę językiem korzyści dla klienta
 • Wypracują i przećwiczą sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach sprzedażowych

Program szkolenia:

1. Rozpoczęcie zajęć.

 • Przedstawienie celu szkolenia, zawartości merytorycznej i sposobu pracy.
 • Wzajemne poznanie się trenera i uczestników zajęć, ice-breaker: budowanie atmosfery sprzyjającej wspólnej pracy.
 • Cele indywidualne na czas szkolenia – jaki rezultat chciałbyś osiągnąć?

2. Wprowadzenie w tematykę sprzedaży.

 • Cechy efektywnego handlowca. Dyskusja grupowa.
 • Jakie pułapki czyhają na sprzedawców? – zasady sprzedaży.
 • Mapa sprzedaży.
 • Etapy rozmowy handlowej: otwarcie kontaktu, badanie potrzeb klienta, prezentowanie oferty, praca z zastrzeżeniami klienta, zamknięcie sprzedaży.

3. Otwarcie kontaktu z klientem.

 • Efekt pierwszego wrażenia i jego konsekwencje: „efekt anielski” i „efekt diabelski”. Ćwiczenie – prezentacja pozycjonująca. Zapis DVD i analiza zapisu.
 • Zasady pozytywnej autoprezentacji i prezentacji firmy
  - „Pierwsza minuta”: symulacje otwierania kontaktu z klientem. Budowanie wiarygodności: zasady i znaczenie komunikacji niewerbalnej.
  - Odczytywanie niewerbalnych sygnałów wysyłanych przez klientów.

4. Telefoniczny kontakt z klientem.

 • Specyfika i zasady komunikacji przez telefon.
 • Spraw, aby twój głos pracował dla ciebie: tempo, intonacja, uśmiech. Ćwiczenia.
 • Symulacje otwarcia kontaktu przez telefon czyli zapakuj prezent.

5. Kierowanie rozmową i badanie potrzeb klienta.

 • Komunikacyjne narzędzia kierowania rozmową: pytania, parafrazy, klaryfikacje.
 • Jak dotrzeć do interesów klienta? – pytania otwarte, pytania zamknięte. Ćwiczenia.
 • Parafrazy i klaryfikacje: jak dobrze podsumować wypowiedź.
 • Metoda Lejka w docieraniu do potrzeb.
 • Tworzenie banku użytecznych pytań handlowca.
 • „Nie dbają o to, co wiesz, dopóki nie wiedzą, że o nich dbasz” – budowanie pozytywnych relacji z klientem.

6. Prezentowanie oferty.

 • Prezentacja propozycji p4.
 • Rondo argumentacji PCK: potrzeba – cecha – korzyść.
 • Prezentacja dostosowana do typów klienta.
 • Zastosowanie reguł wywierania wpływu (Roberta Cialdiniego) w praktyce.
 • Kierowanie uwagą klienta.
 • Cechy produktu i korzyści dla klienta.
 • Dostosowanie oferty do potrzeb klienta – operowanie korzyściami. Tworzenie listy korzyści dla klienta w ofercie.
 • Język rozmowy handlowej: pozytywne sformułowania, dostosowanie do języka rozmówcy.

7. Finalizowanie sprzedaży, czyli musisz to w końcu powiedzieć.

 • Najczęściej spotykane sygnały zakupu wysyłane przez klienta.
 • Katalog sposobów zamykania sprzedaży – praca z arkuszem, ćwiczenie.
 • Ćwiczenie zamykania sprzedaży: scenki symulacyjne.

8. Zastrzeżenia klienta przed sprzedażą i po sprzedaży. Trudne sytuacje handlowe.

 • Jak utrzymać satysfakcję klienta i zachować interes firmy? Styl „wygrany-wygrany” w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami. Budowanie długotrwałych relacji z klientami.
 • Podstawowe narzędzia przyjmowania i neutralizowania krytyki – ćwiczenia.
 • Schemat przyjmowania reklamacji na handlowo – ćwiczenia.
 • Narzędzia radzenia sobie z atakami osobistymi – ćwiczenia.
 • Sesja case study: symulacje realnych sytuacji w oparciu o doświadczenia uczestników.

9. Neutralizowanie obiekcji klienta.

 • Metody radzenia sobie z obiekcjami; styl perswazyjny, „Aikido”, współpracujący.
 • Schemat postępowania w przypadku obiekcji:
  - Akceptacja obiekcji (wykorzystanie parafrazy)
  - Dopytanie
  - Odpowiedź na obiekcje

 • Tworzenie listy kłopotliwych zastrzeżeń.
 • Wypracowanie sposobów radzenia sobie z nimi.
 • Radzenie sobie z obiekcjami cenowymi.
 • Trening zastosowania wypracowanych sposobów reakcji (ćwiczenia symultaniczne).

10. Zamykanie sprzedaży

 • Rozpoznawanie sygnałów gotowości do zakupu.
 • Techniki finalizowania sprzedaży.
 • Ćwiczenia.

11. Umiejętności handlowe a predyspozycje osobowościowe.

Dlaczego osobowość ma wpływ na jakość i skuteczność komunikacji w kontaktach handlowych?

Test osobowości Myers-Brigs Typical Index (MBTI) – wypełnienie testu osobistego, omówienie wyników.

Test zachowań osób z mojego otoczenia – wypełnienie uproszczonego testu obserwacyjnego w celu przekazania informacji zwrotnej współuczestnikom (ćwiczenie w grupach 3-5 osobowych).

Omówienie uproszczonego podziału temperamentów (4 typy), przydatnych do wykorzystania w realności zawodowej.

Sesja informacji zwrotnej (w grupach 3-5 osobowych) dotyczącej obserwowalnych przejawów temperamentu – obiektywizacja informacji uzyskanych z testu MBTI.

Indywidualna analiza: jak jestem widziany?, czy moje wyobrażenie jest zgodne z wrażeniem mojego otoczenia zawodowego?

Budowanie praktycznych „zestawów zasad komunikowania się” z klientami reprezentującymi określony typ temperamentu – praca w 4 zespołach (każdy zespół zajmuje się innym typem), prezentacja wyników na forum, konfrontacja z wiedzą psychologiczną.

Ćwiczenia praktyczne – „zastosowanie zasad komunikowania się” z określonym typem temperamentu w warunkach opisanych przez uczestników. Nagranie kilku scenek (najlepiej 4) na forum grupy, odtworzenie scenek – analiza poprawności działań ćwiczącego handlowca, wskazówki obszarów do rozwoju.

Szkolenie prowadzi: