Trening umiejętności managerskich - stopień I

Szkolenie jest zorientowane na praktyczne doskonalenie umiejętności, dzięki którym menedżer staje się skuteczny. Daje praktyczne narzędzia zarządzania swoim zespołem. Dzięki metodzie warsztatowej jest wartościowe zarówno dla osób posiadających już duże doświadczenie menedżerskie, jak również tych, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę menedżera.

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

Umiejętności wyniesione ze szkolenia pozwolą przekazywać pracownikom coraz większą samodzielność, poprzez uczenie ich radzenia sobie w tych sytuacjach, które są trudne z punktu widzenia menedżera, tak żeby zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce. Dzięki szkoleniu Uczestnicy dostaną praktyczne narzędzia, które będą mogli wykorzystywać w swoim miejscu pracy. Poznają również swoje najmocniejsze strony i obszary do rozwoju, a przez to będą potrafili lepiej radzić sobie w sytuacjach trudnych.

Program szkolenia:

1. Komunikacja menedżerska – cykl zarządzania Result Oriented Management.

 • narzędzia komunikacji menedżerskiej
 • słuchający menedżer jest bardziej efektywny
 • świadomość swojego ciała – czyli nie tylko moje polecenia są ważne
 • rozmowy z podwładnymi – wykorzystanie poznanych narzędzi w praktyce

Rozpoczynamy od symulacji biznesowej, w której Uczestnicy wcielając się w role mają za zadanie wykonać projekt. Podział zadań, sposób komunikowania się i wpływ tych obu czynników na efekt końcowy, jest okazją doświadczenia jak ważna jest komunikacja w zawodzie menedżera. Symulacja jest rejestrowana za pomocą kamery i następnie analizowana po jej zakończeniu przez grupę. Jest ona punktem wyjścia, a jednocześnie fundamentem do którego odwołujemy się podczas całego warsztatu.

2. Narzędzia komunikacyjne menedżera. Co warto wziąć pod uwagę komunikując się z podwładnymi.

 • Aktywne słuchanie
 • Parafraza
 • Sztuka zadawania pytań
 • Podsumowywanie i zasady związane z zapamiętywaniem

Uczestnicy uczą się trójprzekazu by wykorzystać go w kolejnym module do zakomunikowania podwładnym zasad współpracy.

3. Zasady współpracy z podwładnymi.

 • dlaczego zasady współpracy są ważne?
 • przygotowanie wystąpienia
 • czego unikać w wystąpieniu Zasady współpracy?
 • wystąpienia indywidualne Uczestników

Uczestnicy przygotowują własne wystąpienie, które nagrywamy na kamerę. W tym czasie grupa zamienia się w zespół pracowników. Analizą wystąpienia rozpoczynamy drugi dzień szkolenia. Każdy z Uczestników otrzymuje indywidualną informację zwrotną od Eksperta oraz od grupy. Informacja dotyczy spójności przekazu, wykorzystania menedżerskich narzędzi komunikacyjnych oraz klimatu zbudowanego podczas wystąpienia.

4. Asertywność jako narzędzie menedżera.

 • indywidualny test na poziom Twojej asertywności. Twoje mocne strony i obszary do rozwoju
 • menedżerska asertywność
 • asertywne techniki menedżerskie
 • scenki zachowań asertywnych w sytuacjach z podwładnymi z udziałem Uczestników

W tej części poznamy teorię asertywności i jej ogromny wpływ na budowanie dojrzałych relacji z Twoimi pracownikami. Uczestnicy wypełniają również test na asertywność. Na koniec Uczestnicy w scenkach wcielają się w różne role zawodowe, ćwicząc poznane techniki asertywne.

5. Trudne sytuacje menedżerskie.

 • Definicja trudnych sytuacji – Uczestnicy sięgają do swoich doświadczeń osobistych
 • Indywidualna diagnoza pracownika – na co zwrócić uwagę przy podejmowaniu decyzji
 • Proces dyscyplinowania pracownika: trzy typy rozmów korygujących niepożądane zachowanie pracownika
 • Scenki z udziałem Uczestników

Uczestnicy poznają teorię dotyczącą wzmocnień negatywnych oraz kar i dyscyplinowania pracowników. Uczą się również praktycznego przekazywania informacji pracownikowi. Każda scenka jest omawiana na forum.

Szkolenie prowadzi: