Trening umiejętności managerskich - stopień II

Szkolenie jest kontynuacją Treningu Umiejętności Managerskich I stopnia. Jest zorientowane na doskonalenie umiejętności, dzięki którym menedżer staje się skuteczny na poziomie zaawansowanym. Podczas szkolenia wykorzystujemy to wszystko czego dowiedzieliśmy się podczas poprzedniego szkolenia.

Tym razem uczestnicy poznają najczęściej wykorzystywane źródła władzy w organizacji. Uczą się z jakiego korzystać, żeby osiągać jak najlepsze efekty. Poznają również możliwe style zarządzania. Dowiedzą się również, jak dobierać właściwy styl w zależności od zaangażowania i kompetencji konkretnego pracownika. W trakcie szkolenia uczestnicy będą ćwiczyć również sposoby radzenia sobie z zastrzeżeniami pracowników i destruktywnymi zachowaniami.

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

Całe szkolenie prowadzi do poznania różnicy pomiędzy zarządzaniem, a przewodzeniem pracownikom: zarządzając możemy jedynie sprawiać by inni coś robili; przewodząc sprawiamy żeby chcieli to robić. Dzięki umiejętnościom wyniesionym ze szkolenia Uczestnicy będą potrafili budować autorytet lidera w swoim zespole i nauczą się maksymalizować efektywność grupy.

Program szkolenia:

1. Teorie przywództwa – korzystanie z najlepszych doświadczeń.

 • Douglas Mc Gregor
 • Style kierowania wg R. Lippit’a i R. White’a
 • R.R. Blake & Mouton
 • Teoria Likert’a
 • Teoria podejmowania decyzji

2. Budowanie autorytetu lidera.

 • lider i menedżer – podobieństwa i różnice
 • czy każdy może być liderem?
 • podstawowe funkcje lidera
 • cechy lidera – eksperyment Posnera

Symulacja biznesowa, która wskazuje na naturalne zdolności liderskie. Po zakończeniu zadania omawiamy całość, podsumowując nasze wnioski dotyczące cech lidera. Symulacja jest rejestrowana za pomocą kamery i odtwarzana w trakcie pracy grupowej.

3. Etapy rozwoju pracownika według K. Blancharda.

 • wprowadzenie teorii rozwoju pracownika
 • diagnoza mojego zespołu – Uczestnicy przygotowują indywidualną diagnozę poziomu rozwoju swoich pracowników
 • różnice w przekazywaniu odpowiedzialności pracownikom na różnych etapach

Dzięki temu modułowi Uczestnicy potrafią skuteczniej przekazywać zadania swoim ludziom, uwzględniając etap ich rozwoju. Uczą się również, że zadaniem menedżera jest nie tylko osiąganie zamierzonych wyników, ale również towarzyszenie ludziom w rozwoju.

4. Style zarządzania – dobranie właściwego stylu.

 • indywidualny test na styl zarządzania
 • odpowiedni styl zarządzania w zależności od zespołu i pracownika
 • indywidualne traktowanie pracownika

Wprowadzeniem do tego modułu jest gra zespołowa dzięki której Uczestnicy mogą wcielić się w różne role i zaobserwować nawzajem swoje zachowania. Następnie omawiamy nowoczesne teorie dotyczące stylów zarządzania. W odniesieniu do realnych przykładów uczymy się używać właściwego stylu w odniesieniu do pracownika i całego zespołu.

5. Menedżer silny – źródła władzy.

 • test na źródła władzy Raven’a
 • poznanie indywidualnego źródła władzy
 • konsekwencje korzystania z konkretnego źródła władzy

Uczestnicy opowiadają o swoich doświadczeniach związanych ze sprawowaną władzą. Następnie analizujemy fragmenty filmów jako wprowadzenie do teorii źródeł władzy. Zastanawiamy się również od czego zależy stosowanie konkretnego rodzaju władzy. Na koniec każdy Uczestnik dostaje od trenera rekomendację dotyczącą jego specyfiki pracy. Wnioski wykorzystujemy w kolejnych modułach.

6. Menedżer „słaby” – emocje i bycie sobą.

 • Analiza transakcyjna Ericka Berne’a.
 • Test indywidualny.
 • Jak budować porozumienie z pozycji Dorosły-Dorosły.
 • Dynamika emocji i okazywanie emocji przez menedżera

Uczestnicy nauczą się wyrażania siebie i budowania porozumienia w sytuacjach trudnych. Moduł jest zaawansowanym rozwinięciem modułu z I stopnia Treningu Umiejętności Menedżerskich.

7. Coaching menedżerski.

 • wprowadzenie do teorii coachingu
 • kiedy stosować coaching?
 • praktyczne metody coachingowe menedżera
 • rozmowy coachingowe z udziałem Uczestników

Uczestnicy poznają wartość narzędzi coachingowych i uczą się wykorzystywać w praktyce narzędzia coachingu. Efektem jest przeprowadzenie sesji coachingowej w parach. Grupa przekazuje prowadzącemu informację zwrotną.

Szkolenie prowadzi: