Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem, podstawy komunikowania się i negocjacji w pracy projektowej

 

Program szkolenia:

1. Rozpoczęcie

 • Przywitanie i przedstawienie się
 • Część organizacyjna: ramowy program treningu
 • Cele na szkolenie
 • Icebreaker – budowanie klimatu do dalszych zajęć

2. Wprowadzenie do Zarządzania Projektem

 • Czym jest projekt?
  Uzgodnienie głównych pojęć oraz podstawowych aspektów zarządzania projektem:
  - Warunki i ograniczenia
  - Rutyna – Projekt – Improwizacja
  - „JA – MY – TO” – główne aspekty ZP
  - Dwa słowa o modelu TIPI (zintegrowane podejście do zarządzania projektem)
  - Orientacja na rezultaty
 • Gra „Stado żurawi” – wprowadzenie do projektu
 • Zasady i podział na grupy, rozegranie gry
 • Omówienie i wnioski z gry, odniesienie do projektu

3. Zasady TIPI

 • Podstawowe elementy metody TIPI w zarządzaniu projektami i ich wzajemne powiązania. „Mapa” zarządzania projektami.
 • Cykl osiągania rezultatów; omówienie i przykłady
 • Dzielenie na fazy (omówienie)
  - Po co fazowanie – kamienie milowe
  - Rodzaje faz
  - Metody podziału na fazy
 • 9 aspektów kontroli – co planować
 • Zastosowanie matrycy Eisenhowera
 • Decydowanie w projekcie
 • Podsumowanie: zarządzanie projektem – chronologia

4. Start projektu

 • Zagrożenia związane z niewłaściwym rozpoczęciem projektu; omówienie
 • Przyjęcie projektu
  – Film „Przyjęcie projektu” i dyskusja
 • Zrozumieć klienta – narzędzie “Bussiness case (BC)”
  - Ćwiczenie: Sporządź BC dla sytuacji z filmu
  - Ćwiczenie: Prezentacja BC

5. Aspekty kontroli

 • Zakres:
  - Czym jest „Zakres”
  - Jak określić zakres – zadania i metody
  - Przyczyny projektu (BC)
  - Cele
  - Produkty i podprodukty – WBS (Work Breakdown Structure): narzędzie pracy projektowej
  - Określanie sekwencji działań
  - Określanie kamieni milowych
  - Podział na fazy
  - Praca w podgrupach: „Określanie zakresu” – ćwiczenie na bazie własnych projektów
  - Prezentacja wyników pracy grup
  - Wnioski
 • Personel i Organizacja
  Miniwykład – dobór ludzi, struktura, odpowiedzialności (RAEW), zespół
  Ćw. Zrób zapotrzebowanie personalne i RAEW
  „Miękkie” aspekty budowania zespołu projektowego; dynamika zespołu + przypomnienie
 • Komunikacja
  Wprowadzenie – rola komunikacji w ZP
  Ćw. Plan komunikacji
  Wnioski: efektywne struktury komunikacji
 • Jakość
  Podstawowe wskaźniki dobrej jakości
  Co trzeba kontrolować pod względem jakości – macierz
 • Ryzyko
  Wykład – macierz ryzyk i działań.
  Ćwiczenie: burza mózgów – lista ryzyk i określanie ich wagi dla projektu oraz planowanie środków zaradczych.
  Ćwiczenie: „gra z kostką” – kiedy ustawiać punkty kontrolne
 • Czas i koszty.
  Wykład – harmonogramy – wykres Gantta – plan środków – ścieżki krytyczne – koszty.
  Ćw. „List” – w podgrupach – uczestnicy dostają opis zadania (list) i mają zaplanować czas, zrobić harmonogram (wykres Gantta) oraz oznaczyć ścieżkę krytyczną oraz policzyć koszty
  Prezentacja wyników prac w podgrupach
  Wykład – raport o stanie projektu
 • Integracja
  Omówienie powiązania wszystkich aspektów kontroli. Podsumowanie całej koncepcji.
  Dokumenty: „Żądanie zmiany” i „Raport o problemach” (opcja)

6.Trening umiejętności

 • Gra symulacyjna – projekt „Fabryka marzeń”
 • Trening wykorzystania poznanych umiejętności w dynamicznej i atrakcyjnej formie gry symulacyjnej
 • Podział na grupy projektowe
 • Wprowadzenie do zadania
 • Faza Zlecenia – badanie potrzeb, rozumienie projektu
 • Faza Planowania
  - Planowanie działań, faz, kamieni milowych, itp.
  - Opracowywanie mini-Planu Projektu, Planu Fazy, Zatwierdzenie harmonogramu i budżetu
 • Faza Pracy
  - Praca zadanie zgodnie z przyjętym planem
  - Planowanie kolejnych faz
 • Faza Ewaluacji
  - Podliczenia i zamykanie projektu,
  - Wnioski dla nauki

7. Zakończenie szkolenia

 • Podsumowanie
 • Wręczenie certyfikatów

Szkolenie prowadzi: