Kontakt

 

Dbamy o prywatność Użytkowników naszych serwisów Internetowych. Niniejszy dokument określa sposoby i zakres gromadzenia danych osobowych.

Ochrona danych osobowych - RODO

  • Administratorem danych osobowych jestśmy my
  • Celem przetwarzarzania podawannych danych osobowych jest realizacja celu wtnikająca z kontekstu danego formularza
  • Dane osobowe przechowywujemy jedynie przez czas wymagany do realizacji działań związanych z kontekstem danego formularza
  • Podając dane osobowe możesz żądać dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych i prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
Zobacz więcej: Rozporządzenie o ochronie danych

Dane osobowe
Przeglądając nasze serwisy internetowe Użytkownik może cały czas pozostać anonimowy. Gromadzone przez nas informacje statystyczne są anonimowe i pozwalają nam dostosować serwis do potrzeb i oczekiwań Użytkowników. Może się jednak zdarzyć, że aby uzyskać dostęp do niektórych usług (np. "Formularz zamówienia", "Subskrypcja") Użytkownik zostanie poproszony o podanie danych osobowych. W takich sytuacjach Użytkownik ma prawo wyboru czy chce ujawnić swoje dane czy nie

Cookies
Używamy Cookies »

Przesyłanie danych osobowych
Podczas przesyłania danych osobowych wykorzystywane jest domyślnie połączenie szyfrowane (kanał SSL) gwarantowany certyfikatem SSL. W ten sposób dane Użytkowników są chronione przed wglądem osób trzecich podczas procesu przesyłania ich do naszego serwera. Istnieje również możliwość, wyboru przez Użytkownika przesyłania danych bez ochrony kanału SSL.

Wykorzystanie danych osobowych
Otrzymane od Państwa dane osobowe wykorzystujemy jedynie do celów właściwej realizacji konkretnej usługi. Dane te mogą również zostać użyte do celów analiz statystycznych mających na celu zwiększanie jakości obsługi i poziomu świadczonych usług jak również do celów komunikacji z Państwem. Nigdy nie udostępniamy osobom trzecim, bez wyraźnej prośby Użytkownika, jego danych osobowych.

Dostęp, usunięcie i zmiana danych osobowych
Użytkownik ma możliwość w każdej chwili do wglądu do swoich danych, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z baz. Może to zostać zrealizowane przez odpowiednie usługi występujące w serwisie lub poprzez żądanie takie innymi kanałami komunikacji (telefon, fax, eMail).

Informacja
W przypadku pytań, uwag lub komentarzy dotyczących polityki prywatności prosimy o kontakt. Udostępniamy do dyspozycji naszych Użytkowników specjalny adres eMail prywatnosc@berndson.com.