Kontakt

Psychologia kontaktu z klientem Psychologia kontaktu z klientem
Kod produktu:

Psychologia kontaktu z klientem

Jak z wrogów uczynić przyjaciół, a z przyjaciół nie zrobić wrogów

Zestaw najważniejszych narzędzi skutecznego budowania porozumienia z partnerami biznesowymi. Naucz się słuchać, rozumieć i w odpowiedzi na prawdziwe potrzeby być przekonującym dla klienta.

 
 
 
 
 
 
 

SZKOLENIE OTWARTE

Obecnie szkolenie jest niedostępne
w formie otwartej (dla osoby),
jeśli jesteś zainteresowany tym
szkoleniem wpisz swoje dane.
Pokazuje, jak wykorzystać sytuacje konfliktowe jako okazje do zwiększenia szans w sprzedaży.

Uczy szybkiego pokonywania barier rozmówcy.

Dostarcza sprawdzonych narzędzi do planowania rozmów z klientami.

Skraca drogę do udanej sprzedaży poprzez stosowanie narzędzi dostosowanych do stylu komunikacji klienta.

Talentway

Każdy produkt rozwojowy
BERNDSON objęty jest programem
TalentWAY.


LAUR KLIENTA

Złoty Laur 2012
Piąty rok z rzędu uznane przez Klientów za najlepsze szkolenia na rynku.

SKILLBOOST™ produktu

Szkolenie otwarte (Dla osoby)

Informacje szczegółowe

Terminy i miejsca

Wybierz najbardziej dogodny
termin i miejsce szkolenia.

Szkolenie zawiera

Opis szkolenia

Szkolenie wyposaża w zestaw najważniejszych narzędzi skutecznego  budowania porozumienia z partnerami biznesowymi. W szczególności przydatne będzie osobom, które zajmując się handlem nastawiają się na długofalową współpracę z klientem. Lou Holtz powiedział – „Nie nauczyłem się niczego mówiąc. Dowiaduję się rzeczy nowych tylko kiedy zadaję pytania”. Warsztat uczy jak słuchać, rozumieć i w odpowiedzi na prawdziwe potrzeby być przekonującym dla Klienta.

 

Korzyści z udziału w szkoleniu:

- Skrócenie drogi do udanej sprzedaży poprzez stosowanie narzędzi dostosowanych do stylu komunikacji klienta

- Umiejętność szybkiego pokonywania barier rozmówcy

- Lepsze rozumienie zachowań klienta i adekwatne reagowanie, zgodne z prawdziwą intencją klienta

- Wykorzystanie sytuacji konfliktowych jako okazji do zwiększania szans sprzedaży

- Zmniejszenie poziomu negatywnych emocji związanych ze sprzedażą

- Więcej czasu na rzeczy ważne, dzięki umiejętności filtrowania rzeczy mało istotnych z punktu widzenia procesu sprzedaży

- Stworzenie podstaw do długofalowej współpracy z klientem

Program szkolenia

Moduł 1 - Psychologia klienta
• Potrzeby – poziomy oczekiwań klienta
- Potrzeby merytoryczne
- Potrzeby proceduralne
- Potrzeby psychologiczne
• Warunki zadowolenia klienta
- Oczekiwania, a rzeczywistość
- Przekraczanie oczekiwań klienta
• Opinie i fakty – umiejętność klaryfikacji oczekiwań klienta
- Oparcie rozmowy na twardych danych, zmniejszenie wpływu emocji na proces sprzedaży
- Pytania klaryfikujące
- Pytania precyzujące
- Głęboka analiza potrzeb klienta
- Niewerbalne sposoby zachęcające klienta do rozmowy z nami
• Dopasowanie do stylu komunikacji rozmówcy (wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy)

Moduł 2 – Poziomy świadomości
• Rozpoznanie własnego poziomu świadomości – test
• Teoria 5-ciu stopni świadomości codziennej (5S)
- Świadomość egocentryczna
- Świadomość socjocentryczna
- Świadomość ekocentryczna
- Świadomość kosmocentryczna
- Świadomość introcentryczna
• Poziomy świadomości, a komunikacja w biznesie
• Sposoby rozpoznawania poziomu świadomości w komunikacji z klientem
-    Charakterystyczne zachowania, sformułowania należące do danych poziomów
- Obawy i oczekiwania związane z konkretnymi poziomami 5S
- Prezentacja produktu/rozwiązania dostosowana do 5S
- Prezentacja z poziomu „ja”, „my”, „organizacja”, „wartości”
• Pułapki oceny innych z perspektywy własnego poziomu świadomości
- Co się stanie, jeśli będę mówił do innych „swoim językiem”

Moduł 3 –Bariery obronne klienta
•Obawy nabywcy
- Wynikające z poprzednich doświadczeń
- Prognozowane na przyszłość
- Jak poziom świadomości klienta wpływa na jego postrzeganie nas jako handlowców i rozumienie samego procesu sprzedaży?
• Stereotypy w myśleniu klientów
- Mit o uczciwym sprzedawcy
- W jaki sposób możemy wykorzystać istnienie „stereotypu sprzedawcy” na naszą korzyść?
• Techniki obronne/zmiękczające stosowane przez klientów
- „Szybko, szybko”
- „Pokaż co masz”
- „Jaki mi dasz rabat?”
- „Już mam sprawdzonego dostawcę”
- „Sztywniak”
- „Misio z pazurem”

Moduł 4 – Praca z klientem w trudnych sytuacjach
• Pretensje, reklamacje
- Symulacja rozmowy z rozgniewanym klientem – skąd biorą się emocje?
- Reagowanie werbalne i niewerbalne w sytuacji krytyki
- Techniki łagodzenia niezadowolenia klienta
- Odzyskanie kontroli nad kierunkiem rozmowy
- Obrona granic – hamowanie agresji klienta
•Asertywność jako narzędzie budowania partnerstwa w relacjach z klientem
- Asertywna odmowa – oddzielenie ludzi od problemów
- Co jeśli klient nie słucha – technika zdarta płyta i warianty jej zastosowań
- Techniki powrotu na właściwe tory - klient bezpodstawnie lub manipulacyjnie narzekający
a) Technika PIWO
b) Zamiana oceny na opinię
c) Zamglenie
d) Wyjaśnienie krytyki
e) Technika lustra
• Konflikt z klientem
- Teoria pól konfliktu
- Eskalacja sporu
a)Dlaczego ludzie „nakręcają się” zamiast uspokajać
- Reagowanie na konflikt dostosowane do pola jego występowania
- Psychologiczne potrzeby klienta w sytuacji spornej
a) Czy stwierdzenie „klient ma zawsze rację” jest słuszne?
b) Ja jako klient – ludzka strona sytuacji spornych

Informacje dodatkowe

AGENDA

Dzień 1: 09:00 ÷ 17:00
Dzień 2: 09:00 ÷ 17:00

CZAS TRWANIA SZKOLENIA


16 godzin (2 dni)


CENA SZKOLENIA OBEJMUJE

 • obiady
 • przerwy kawowe
 • materiały szkoleniowe
 • skrypt
 • dyplom ukończenia szkolenia
 • pomoc i konsultacje po szkoleniu


SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

 • Forma grupowa szkolenia daje możliwość dostosowania go zarówno do oczekiwań szkolonej grupy, jak i do potrzeb organizacji.
 • Możecie Państwo skorzystać z opcji badania potrzeb szkoleniowych na różnych stopniach zaawansowania.
 • W przypadku formy grupowej macie Państwo wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod – elementy te są z Państwem indywidualnie konsultowane.
 • Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: coaching, indywidualny feedback od Trenera/Eksperta, czy follow up.
 • W tym wariancie szkolenia to Państwo decydują o jego terminie i miejscu, gdzie się odbędzie.
 • Szkolenie może być prowadzone przez dwóch Trenerów/Ekspertów.
 • W tej opcji macie Państwo możliwość przeszkolenia jednocześnie nawet kilkuset osób – dysponujemy szeroką grupą Trenerów/Ekspertów o identycznym poziomie merytorycznym i warsztatowym.

Impact Sphere TM

Produkty Rozwojowe BERNDSON
doskonalą Cię w 3 obszarach:
wiedzy, umiejętności, postawy.


Dzięki procentowemu podziałowi
powyżej dowiesz się, na który
z obszarów kładziony jest największy
nacisk w oglądanym przez Ciebie
produkcie.
Certyfikowane przez Talentway.

Method Balance TM

Metody pracy stosowane podczas
szkolenia:

Ćwiczenia z kamerą
Ćwiczenia z kamerą
Symulacje i case study
Symulacje i case study
Scenki, odgrywanie ról
Scenki, odgrywanie ról
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia grupowe
Ćwiczenia grupowe
Dyskusje moderowane
Dyskusje moderowane
Testy, kwestionariusze
Testy, kwestionariusze
Wykład
Wykład
Burza mózgów
Burza mózgów

SZKOLENIE OTWARTE

Obecnie szkolenie jest niedostępne
w formie otwartej (dla osoby),
jeśli jesteś zainteresowany tym
szkoleniem wpisz swoje dane.
Szkolenie zamknięte (Dla grupy)

Informacje szczegółowe

W przypadku kłopotów z zamówieniem elektronicznym prosimy pobrać: pobierz zamówienie jako DOC zamówienie.DOCX

zadzwoń:
+48 12 633 0099
+48 735 140 030

Skontaktuj się z nami

(wynagany email lub telefon)