Kontakt

 
Lucyna Jabłońska

Trenerzy BERNDSON

Lucyna Jabłońska

 • HR w liczbach – mierniki efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi

  HR w liczbach – mierniki efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi

  Jak stworzyć w firmie system raportowania danych użytecznych dla pracy HR-owca? W jaki sposób czytać dane i jak przekładać je na strategię zarządzania zasobami ludzkimi? Jak poradzić sobie z budową mierników efektywności w każdym procesie HR-owym: rekrutacji, adaptacji, szkoleniach i rozwoju, ocenac... szczegóły szkoelnia HR w liczbach – mierniki efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych

  Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych

  Jak ze swojej prezentacji uczynić dzieło sztuki?

  Nie ma człowieka, który nie odczuwa tremy przed wystąpieniem publicznym. Sztuka polega na tym, aby przekuć słabość w atut – w czynnik motywujący do działania. Podczas szkolenia trener pokaże jak to zrobić. Sprawdzi i poprawi umiejętność przemawiania. Uczestnicy dzięki nagraniu wystąpienia będą m... szczegóły szkoelnia Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
 • Dobre praktyki w zarządzaniu projektami

  Dobre praktyki w zarządzaniu projektami

  Coraz więcej działań w firmach jest realizowanych w formie projektów. Każde zadanie, które jest nowe, nietypowe lub wymaga zaangażowania osób z różnych miejsc w organizacji – to właśnie typowy „projekt” szczegóły szkoelnia Dobre praktyki w zarządzaniu projektami
 • Profesjonalna obsługa trudnego klienta

  Profesjonalna obsługa trudnego klienta

  Czyli jak zarzuty zamienić na korzyści?

  „Klienci postrzegają obsługę we własny, wyjątkowy, specyficzny, emocjonalny, irracjonalny, samolubny i całkowicie ludzki sposób. Liczy się tylko to, co postrzegane” Tom Peters Potrzeby i oczekiwania Klientów ulegają nieustannym przemianom. Aby dostosować się do tych zmian l... szczegóły szkoelnia Profesjonalna obsługa trudnego klienta
 • Zaawansowany trening dla trenerów

  Zaawansowany trening dla trenerów

  Efektywne uczenie dorosłych, budowanie postawy zaangażowania, facylitacja, mediacja oraz egzekwowanie wiedzy i umiejętności. szczegóły szkoelnia Zaawansowany trening dla trenerów
 • Komunikacja interpersonalna

  Komunikacja interpersonalna

  Przekaż komunikat zgodny z Twoją intencją

  Aż 85% Twojego sukcesu zależy od umiejętności porozumiewania się z innymi. Od tego czy zostaniemy zrozumieni zależy czas i jakość zrealizowanego zadania. Komunikowanie się to złożony proces wymagający, zarówno od nadawcy, jak i odbiorcy odpowiednich kompetencji, takich jak: aktywne słuchanie, wyraża... szczegóły szkoelnia Komunikacja interpersonalna
 • szczegóły szkoelnia
 • Budowanie poczucia własnej wartości

  Budowanie poczucia własnej wartości

  – warsztat rozwojowy

  Warsztat dla osób poszukujących poczucia własnej wartości i swoich mocnych stron, wzmacniający poczucie własnej wartości. Udział w tym warsztacie daje możliwości zrozumienia mechanizmów wpływających na budowanie poczucia własnej wartości. Pracujemy w czterech obszarach - myśl, słowo, uczucie i dział... szczegóły szkoelnia Budowanie poczucia własnej wartości
 • szczegóły szkoelnia
 • Budowanie zespołu, współpraca i efektywna komunikacja

  Budowanie zespołu, współpraca i efektywna komunikacja

    Czym kieruje się Twój zespół? Co go motywuje do skutecznego działania? Jak przekazać zadania aby pracownicy czuli, że realizując cele firmowe, realizują również własne cele? Jak postawić granice, aby nie być zbyt „miękkim” ani „zbyt kontroluj... szczegóły szkoelnia Budowanie zespołu, współpraca i efektywna komunikacja
 • Zarządzanie konfliktem

  Zarządzanie konfliktem

  Konstruktywne rozwiązania

  Jak zarządzać konfliktem, by wyciągnąć z niego pozytywy i rozwiązać go w sposób konstruktywny, satysfakcjonujący wszystkie strony? Zarządzanie konfliktem to warsztat oparty przede wszystkim o doświadczenie i refleksje, gry, case study, dyskusje moderowane oraz burze mózgów. Dzięki w... szczegóły szkoelnia Zarządzanie konfliktem
 • Skuteczna motywacja pracownika w oparciu o świadome zarządzanie i efektywną komunikację

  Skuteczna motywacja pracownika w oparciu o świadome zarządzanie i efektywną komunikację

  Motywacja pracownika we współczesnej rzeczywistości biznesowej jest jednym z najważniejszych elementów, który przyczynia się do sukcesu firmy. Celem szkolenia jest przedstawienie efektywnych technik i zasad motywacji w kontekście zarządzania pracownikiem i komunikacji z nim oraz przećwiczenie... szczegóły szkoelnia Skuteczna motywacja pracownika w oparciu o świadome zarządzanie i efektywną komunikację
 • Zarządzanie strategiczne przedsiębiortwem - stopień I

  Zarządzanie strategiczne przedsiębiortwem - stopień I

  Jak zaplanować rozwój firmy?

  W efektywnym, racjonalnym, odpornym na niespodziewane działania otoczenia, przewodzeniu firmą, konieczne jest wyznaczenie strategii, określenie misji przedsiębiorstwa, celów, jak również wielofalowych planów szczegóły szkoelnia Zarządzanie strategiczne przedsiębiortwem - stopień I
 • Zarządzanie portfelem projektów w firmie

  Zarządzanie portfelem projektów w firmie

  Niewątpliwe zalety pracy projektowej zachęcają zarządy do promowania tego stylu pracy. Jednocześnie tempo zmian w dzisiejszym otoczeniu rynkowym sprawia, że firmy muszą zmieniać się dynamicznie i stawać się coraz bardziej elastycznymi szczegóły szkoelnia Zarządzanie portfelem projektów w firmie
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie

  Zarządzanie ryzykiem w projekcie

  Według znanych badań Johna Kottera – profesora Harvard Business School i guru w dziedzinie zarządzania zmianą i przywództwa – zaledwie 30% programów zmian udaje się skutecznie przeprowadzić. szczegóły szkoelnia Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Co to znaczy być dobrym managerem?

  Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi to szeroka dziedzina i zbiór bardzo zróżnicowanych praktycznych umiejętności. Dlatego umiejętne ich dostosowanie do firmy i sprawne wykorzystanie gwarantują sukces w zarządzaniu ludźmi. Szkolenie ma na celu rozwój wiedzy i podstawowych kompetencji z za... szczegóły szkoelnia Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Projektowanie i przeprowadzanie Assessment i Development Center

  Projektowanie i przeprowadzanie Assessment i Development Center

  Czyli jak mierzyć, oceniać i rozwijać kompetencje pracowników

  Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się przygotowaniem, projektowaniem i prowadzeniem sesji Assessment lub Development Center. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodologią procedury i poznanie przez nich zasad przygotowania i prowadzenia sesji AC i DC w praktyce oraz r&oac... szczegóły szkoelnia Projektowanie i przeprowadzanie Assessment i Development Center
 • Komunikowanie się z mediami w praktyce

  Komunikowanie się z mediami w praktyce

  Media, poza tym, że są ogromnym narzędziem przekonywania, są wykorzystywane do informowania społeczeństwa. Przy użyciu różnych rodzajów publikacji oraz radia i telewizji do opinii publicznej można docierać zarówno w szerszym, jak i węższym spektrum. Środki masowego przekazu mogą być traktowan... szczegóły szkoelnia Komunikowanie się z mediami w praktyce
 • Kreatywność a efektywność – innowacyjność w pracy indywidualnej i zespołowej

  Kreatywność a efektywność – innowacyjność w pracy indywidualnej i zespołowej

  Kreatywność w rozwiązywaniu problemów

  Aleksander zaplanował sobie zorganizowanie wspaniałego, ogromnego, hucznego przyjęcia. Wynajął pałac z pięknym ogrodem, zamówił obfite i wystawne dania oraz trunki, zaprosił do współpracy najlepszą obsługę, zadbał o rozrywkę, samodzielnie nadmuchał balony i … czekał. Niestety nikt na przyjęcie nie przyszedł. D... szczegóły szkoelnia Kreatywność a efektywność – innowacyjność w pracy indywidualnej i zespołowej
 • szczegóły szkoelnia
 • Profesjonalna Asystentka / Sekretarka

  Profesjonalna Asystentka / Sekretarka

  czyli pierwsza osoba, której klasa świadczy o Jej Szefie

  Profesjonalna asystentka stanowi niezbędne ogniwo dobrze funkcjonującej firmy. Jest prawą ręką szefa. Dlatego oczekuje się od niej wysokich kompetencji. Jej profesjonalizm jest wizytówką firmy. Poza umiejętnościami niezbędnymi w pracy biurowej od asystentki oczekuje się doskonałej organizacji oraz dużych u... szczegóły szkoelnia Profesjonalna Asystentka / Sekretarka
 • Trening managerski

  Trening managerski

  Poprowadź swój zespół do wielkich osiągnięć

  Dzisiejszy manager jest w ciągłej i ekscytującej podróży. Wyznacza jej kierunek i przewodzi innym. Podążając za osiągnięciami napotyka na swojej drodze niejedną przeszkodę. Popełnia błędy i wyciąga z nich wnioski. Doświadcz sytuacji, które mogą Cię spotkać w roli managera i już teraz przećwicz... szczegóły szkoelnia Trening managerski
 • Trening managerski — zaawansowany

  Trening managerski — zaawansowany

  Jak poprowadzić zespół do jeszcze większych osiągnięć

  Szkolenie jest kontynuacją Treningu Managerskiego. Jest zorientowane na doskonalenie umiejętności, dzięki którym manager staje się skuteczny na poziomie zaawansowanym. Podczas szkolenia wykorzystujemy to wszystko, czego dowiedzieliśmy się podczas poprzedniego szkolenia. Wzbogacamy to nowoczesnymi meto... szczegóły szkoelnia Trening managerski — zaawansowany
 • Motywowanie pracowników i wzmacnianie relacji

  Motywowanie pracowników i wzmacnianie relacji

  Na kompetencje motywacyjne managerów składają się te dotyczące komunikowania się z grupą i pojedynczymi pracownikami, sztuka rozpoznawania indywidualnych motywatorów osób, jak też strategia i podejście do inspirowania zespołu. Ważne jest także, w jaki sposób manager zachowuje si... szczegóły szkoelnia Motywowanie pracowników i wzmacnianie relacji
 • Coaching dla managerów

  Coaching dla managerów

  Coaching jako narzędzie rozwijające potencjał pracowników

  Pojęcie coachingu ma rodowód sportowy. Zadaniem Trenera jest przede wszystkim obserwować i motywować zawodników do lepszej pracy i osiągania doskonałych wyników, a w konsekwencji wspólnie wypracowywać sposoby dochodzenia do sukcesu. W biznesie coaching to długoterminowy proces, ... szczegóły szkoelnia Coaching dla managerów
 • Zarządzanie projektami szkoleniowymi w firmie lub organizacji

  Zarządzanie projektami szkoleniowymi w firmie lub organizacji

  Zaprojektuj proces szkoleniowy dostosowany do Twojej firmy/organizacji. Poprawnie zbadaj potrzeby szkoleniowe. Przygotuj szkolenie lub projekt merytorycznie i technicznie. Zdobądź kompetencje pozwalające na rzetelną ocenę próbki szkoleniowej i samego warsztatu. Naucz się, jak wyciągać... szczegóły szkoelnia Zarządzanie projektami szkoleniowymi w firmie lub organizacji
 • Coachingowy styl zarządzania

  Coachingowy styl zarządzania

  Skuteczne narzędzie zwiększania efektywności

  Uczestnicy szkolenia uporządkują i usystematyzują wiedzę z zakresu coachingu i coachingowego stylu zarządzania. Nauczą się, jak wdrażać go w swojej pracy oraz jakich najczęstszych błędów jego stosowania unikać. szczegóły szkoelnia Coachingowy styl zarządzania
 • Rozmowy oceniające

  Rozmowy oceniające

  Jak skutecznie motywować i dbać o rozwój pracowników dzięki SOOP

  Główne cele systemów okresowych ocen pracowniczych (SOOP) to właściwe i precyzyjne rozwijanie umiejętności i kwalifikacji pracowników oraz zwiększenie ich motywacji poprzez precyzyjne określenie efektywności pracy poszczególnych osób w kontekście całej firmy.  Efekty takie ... szczegóły szkoelnia Rozmowy oceniające
 • Zarządzanie szkoleniami - stopień I

  Zarządzanie szkoleniami - stopień I

  Czyli jak budować spójny system rozwoju pracowników w odpowiedzi na zbadane potrzeby

  Jak organizować szkolenia, które przynoszą efekty? Takie pytanie stawia sobie wiele firm. „Zarządzanie szkoleniami” pokazuje, w jaki sposób można sprawić, aby szkolenia stanowiły zyskowną inwestycję. W czasie szkolenia uczestnicy poznają narzędzia wspomagające główne etapy organiz... szczegóły szkoelnia Zarządzanie szkoleniami - stopień I
 • System ocen pracowniczych - stopień I

  System ocen pracowniczych - stopień I

  Jak wprowadzać i skutecznie wykorzystywać system ocen pracowniczych w procesie zarządzania zasobami ludzkimi?

  Zdobyta wiedza pozwoli Państwu określić rolę i miejsce systemu ocen pracowników z dopasowaniem do misji i strategii rozwoju Państwa firmy, ocenić szanse i zagrożenia przy wprowadzaniu systemu oraz zaplanować powiązanie z innymi systemami tak w kategoriach organizacyjnych jak i merytorycznych. Będziemy takż... szczegóły szkoelnia System ocen pracowniczych - stopień I
 • Ocena efektywności szkoleń

  Ocena efektywności szkoleń

  Czyli jak badać efektywność projektów rozwojowych i dbać, aby przynosiły wartość organizacji

  Produkt udoskonali Twoje umiejętności w zakresie planowania, przygotowania i realizacji procesu oceny efektywności szkoleń. Poznasz jak oceniać efektywność zrealizowanych szkoleń w oparciu o modele D. Kirkpatricka i J. Philipsa. Dowiesz się, w jaki sposób dobierać narzędzia, metody i wskaźniki oraz poznasz... szczegóły szkoelnia Ocena efektywności szkoleń
 • Trening dla trenerów

  Trening dla trenerów

  Efektywne uczenie dorosłych, budowanie postawy zaangażowania, facylitacja, mediacja oraz egzekwowanie wiedzy i umiejętności. szczegóły szkoelnia Trening dla trenerów
Informacje o trenerze      Inni eksperci