Kontakt

 
Grzegorz Jackowski

Trenerzy BERNDSON

Grzegorz Jackowski

Praktyk. Konsultant gospodarczy w zakresie zarządzania, zarządzania sprzedażą i dystrybucją. Senior trener, senior konsultant, współpracownik uznanych firm szkoleniowych. Wykładowca Collegium Mazovia w Siedlcach i Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu – Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania sprzedażą, Zakupach w biznesie. Absolwent obecnego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i Akademii Zarządzania w Warszawie – Szkoły Trenerów. Prowadził własną działalność gospodarczą, pracował w zakupach Drosedu, a następnie w Alfa Laval Agri Polska, należącej do koncernu Tetra Laval Group jako regionalny przedstawiciel sprzedaży zarządzający sprzedażą FS na terenie 1/3 Polski, a następnie okręgowy menedżer sprzedaży odpowiedzialny m.in. za szkolenia sieci dealerskiej i personelu punktów sprzedaży w regionie warszawskim. Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia w sprzedaży. Uczestniczył w szeregu szkoleń specjalistycznych z zakresu sprzedaży i dystrybucji: kurs dla menedżerów sprzedaży – Kansas City, USA 1996, zarządzanie siecią dealerską – Toronto, Kanada 1997. Absolwent kursu zarządzania przedsiębiorstwem organizowanego przez Purdue University (1999). Pracował kolejno jako dyrektor ds. handlu i marketingu w jednej ze spółek należącej do Rolimpex S.A., następnie jako prezes zarządu. Z rynkiem doradztwa i szkoleń związany od piętnastu lat, najpierw jako trener, później senior trener Midwest Business Training Sp. z o.o., następnie senior trener zarządzający działalnością szkoleniową Turnaround Sp. z o.o. Autor akredytowanego przez PHARE programu „Zarządzanie przez cele” przeznaczonego dla przedsiębiorstw przekształcanych w formie leasingu pracowniczego (2002).

W latach 2000 – 2010 realizował szereg zakończonych sukcesem projektów związanych z restrukturyzacją i reorganizacją zarządzania, sprzedaży i dystrybucji. W latach 2011-2012 roku project manager przedsięwzięcia dotyczącego grupowych zakupów wolumenowych dla sektora prywatnego i publicznego. W 2013 project manager programu sprzedażowego realizowanego w środowisku aptecznym, farmaceutycznym.

Specjalista w zakresie doskonalenia kompetencji menedżerskich, zarządzania terminowymi projektami oraz sprzedażą i dystrybucją, B2B, B2C, negocjacji oraz obsługi klienta.SPECJALIZACJE TRENERSKIE

 • Negocjacje
 • Sprzedaż
 • ZarządzanieWYKSZTAŁCENIE

 • 1986 – 1991 Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna (WRSP) w Siedlcach
  Wydział Rolniczy, kierunek zootechnika
 • 1999 – 2000 Szkoła Trenerów – Akademia Zarządzania w Warszawie
  Zarządzanie rozwojem, analiza potrzeb szkoleniowych, projektowanie i prowadzenie szkoleń, ewaluacjaDOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Od października 1999 do dzisiaj
działalność gospodarcza w zakresie konsultingu i szkoleń

Niezależny konsultant/trener w zakresie kompetencji menedżerskich, zarządzania sprzedażą i dystrybucją. Realizowane projekty szkoleniowe i doradcze w zakresie zarządzania, sprzedaży, obsługi klienta dla ok. 150 firm: m.in.: American Express, BPH, DI BRE S.A., Bank Pocztowy S.A., BZ WBK S.A., GE Money Bank S.A., MasterCard Europe, PKO BP S.A, PZU Życie S.A., Apofarm, Ferrosan A/S, IMS Health Polska, Solvay Pharmaceuticals, Johnson & Johnson, Jansen Cilag, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ATC Cargo, Kolporter S.A., PKP Cargo S.A, HDS Polska Sp. z o.o., Ruch S.A., Coca Cola, FM Forte S.A, MDD Sp. z o.o., Maspex, Paroc Polska, Rigips, Whirlpool Polska, Nestle Polska, Gardinia S.A., NOMI S.A., Samsung Electronics Poland, Śnieżka S.A., PERN S.A., DALKIA S.A.,PWP., Drukarnia Skarbowa S.A., PEGASO Polska, PWPW S.A., McCann-Erickson, TVN.sierpień 2013 – grudzień 2013
IMS Health Polska Sp. z o.o. www.imshealth.com

Kontraktowy Kierownik Projektu – opracowanie założeń i zarządzanie realizacją ogólnopolskiego projektu (25 zatrudnionych) – oraz Kierownik Regionu – rekrutacja, coaching i zarządzanie grupą 7 przedstawicieli w Regionie Północnowschodnim Polski. Projekt realizowany w środowisku aptecznym.marzec 2011 do grudzień 2012
Synergy Platform Sp. z o.o. w Warszawie www.synergyplatform.pl

Project manager - Prezes zarządu - z zadaniem przygotowania spółki do działalności operacyjnej. Opracowanie koncepcji biznesowej związanej z zakupami i zaopatrzeniem sektora publicznego, zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu oraz wdrożeniem systemu e-procurement integracji i zarządzania wszystkimi działaniami związanymi z elektronicznym procesem zamówień i zaopatrzenia w sektorze publicznym (ustawa o zamówieniach publicznych) jak i sektorze prywatnym.lipiec 2005 – grudzień 2005
IMS Health Polska Sp. z o.o. www.imshealth.com

Kontraktowy Kierownik Projektu – opracowanie założeń i zarządzanie realizacją projektu (48 zatrudnionych) – opracowanie we współpracy z IMS platformy informatycznej CRM służącej monitorowaniu ogólnopolskiego projektu, podział zadań, rekrutacja, szkolenia, opracowanie założeń do coachingu oraz Kierownik Regionu – rekrutacja, coaching i zarządzanie grupą 10 przedstawicieli w Regionie Północno-wschodnim Polski. Projekt realizowany w środowisku farmaceutycznym.lipiec 2004 - grudzień 2004
lipiec 2007 – wrzesień 2007
Timac Agro Sp. z o.o. – polskofrancuskie joint-venture – spółka córka koncernu Roullier

Kontraktowy Manager Regionu Podlasie – odpowiedzialny za sprzedaż, rozpoznanie logistyczne i dystrybucję. Teren północno-wschodniej Polski, dawne województwa: Białystok, Suwałki, Biała Podlaska, Siedlce, Łomża, Lublin, Chełm.maj – czerwiec 2003
listopad 2003 – marzec 2004
PPP Bacutil Sp. z o.o. Bedlno Radzyńskie

Niezależny konsultant zewnętrzny, Dyrektor ds. Handlu i Marketingu zarządzający i reorganizujący Dział Handlu i Marketingu PPP Bacutil Sp. z o.o. - odpowiedzialny za rozwój sieci sprzedaży i dystrybucji oraz wdrożenie controllingu w sprzedaży (CVP).październik 2002 – wrzesień 2004
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach www.wsfiz.siedlce.pl

Kontraktowy Kierownik Działu Promocji i Współpracy z Praktyką Gospodarczą – kształtowanie wizerunku i działań promocyjnych Uczelni, współpraca z przedsiębiorstwami oraz administracją publiczną. Wykładowca do 2005 roku.maj 1998 – wrzesień 1999
Rolimpex Biała Podlaska Sp. z o.o. Rolimpex Nasiona Sp. z o.o. O/ Biała Podlaska

Dyrektor ds. Handlu i Marketingu odpowiedzialny za przygotowanie i realizację rocznego budżetu sprzedaży, prowadzenie działalności mportowo-eksportowej (Rosja, Ukraina, Czechy, Słowacja, Węgry). Północno-wschodnia Polska.
Dyrektor Oddziału w Białej Podlaskiej odpowiedzialny za zarządzanie operacyjne, reorganizację produkcji, sprzedaż i dystrybucję na terenie centralnej i wschodniej. Równolegle prezes zarządu, a następnie likwidator Rolimpex Biała Podlaska Sp. z o.o. z zadaniem przeniesienia działalności operacyjnej Spółki do Oddziału.sierpień 1995 – kwiecień 1998
Alfa Laval Agri Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Sales Representative – tworzenie i rozwój sieci dystrybucyjno-handlowej (POS) District Sales Manager odpowiedzialny za bezpośrednią i pośrednią sprzedaż produktów inwestycyjnych. Główni partnerzy handlowi: Ovita Nutricia, Campina Bacha, Danone, Mlekovita, Spomlek.sierpień 1994 – lipiec 1995
Drosed SZD S.A. Siedlce www.drosed.com.pl

Specjalista ds. zabezpieczenia surowcowego – kontraktacja i zabezpieczenie potrzeb surowcowych zakładu, wdrożenie we współpracy z firmą Softlab SA systemu informatycznego zarządzającego dostawami oraz rozliczeniami z dostawcami.luty 1992 – lipiec 1995
Siedlce

Właściciel - prowadzenie wyspecjalizowanych usług, współpraca z zakładami przetwórczymi na terenie centralnej i wschodniej Polski.
DOTYCHCZAS Z JEGO USŁUG W ZAKRESIE SZKOLEŃ I DORADZTWA KORZYSTALI M.IN.

Finanse, ubezpieczenia
American Express, BPH S.A., BGŻ S.A., BS S.A, DI BRE S.A., Bank Pocztowy S.A., BZ WBK S.A., BZ WBK Partner S.A., EFL Service S.A., FinLife S.A., GE Money Bank S.A., MasterCard Europe, PKO BP S.A, Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o., SKOK S.A. im. Stefczyka, SPF Sp. z o.o., Sygma Bank Polska, PZU S.A., PZU Życie S.A.

Farmacja, medycyna
Apofarm, Ferrosan A/S, IMS Health Polska, Solvay Pharmaceuticals, Johnson & Johnson, Jansen Cilag, Torfarm S.A., Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach.

Logistyka, dystrybucja
ATC Cargo, Cemet S.A., Kolporter S.A., Milo S.A, Lot Cargo S.A., PKP Cargo S.A, PPT Gdańsk Oliwa S.A., Eurocash SA, Spedpol sp. z o.o., HDS Polska Sp. z o.o., Ruch S.A., Sokołów Logistyka

Produkcja, handel, usługi, energetyka
ABB Polska, Autoliv Polska, Baumit Polska, Biasov, Coca Cola, Kazgod, PH Gąsior Sp. z o.o., FM Forte S.A, MDD Sp. z o.o., Maspex, Paroc Polska, Rigips, Whirlpool Polska,Orlen, Orlen Administracja, Nestle Polska, Gardinia S.A., NOMI S.A., Hotel Senator S.A., Poczta Polska SA, Samsung Electronics Poland, Śnieżka S.A., PERN S.A., DALKIA S.A., Grafikus, Intar S.A.

IT
Polbox, BenQ-Siemens, Communication & Systems Sp. z o.o., Consortia Sp. z o.o, Complex Computers S.A., Lotus Development Polska

Wydawnictwa, poligrafia, reklama, media
PWP Sp. z o.o., Drukarnia Skarbowa S.A., PEGASO Polska, PWPW S.A., McCann-Erickson, TVNKLUCZOWE KOMPETENCJE

 • praktyczna umiejętność zarządzania projektami w środowisku biznesowym, mającymi na celu wzrost sprzedaży i rentowności
 • znajomość rachunkowości zarządczej w sprzedaży (rachunek kosztów stałych i zmiennych, analizy CVP, BEP)
 • projektowa konsekwencja w działaniu (harmonogram, ryzyka projektowe, budżet, zasoby, koordynacja zadań)
 • umiejętność zarządzania projektami wg metodyki PMI, PRINCE2 (certyfikat PRINCE2)
 • orientacja na cel, skuteczność w działaniu
 • silny członek zespołu, przywódca, coach
 • wysokie umiejętności komunikacyjne i interpersonalneWYBRANE OSIĄGNIĘCIA ZAWODOWE

 • zarządzanie projektem na rynku aptecznym dla IMS Health Sp. z o.o. – sierpień 2013– grudzień 2013
 • zarządzanie projektem Synergy Platform, w tym opracowanie nowatorskiej koncepcji biznesowej – zintegrowanego systemu e-procurement zarządzającego zapotrzebowaniem, zakupami oraz realizacją zamówień dla podmiotów publicznych z wykorzystaniem Ustawy o Zamówieniach Publicznych
 • zarządzanie projektem APT z wykorzystaniem systemu CRM na rynku aptecznym dla IMS Health Sp. z o.o. – lipiec 2005– grudzień 2005
 • zarządzanie pilotażowym projektem w rejonie płn.– wsch. Polski dla Timac Agro (polsko-francuskie joint-venture koncernu Roullier) – lipiec – grudzień 2004, lipiec – wrzesień 2007
 • zwiększenie rekrutacji o 112 % na przestrzeni dwóch lat, 2002 - 2004 –WSFiZ w Siedlcach
 • uzyskanie 80 % wzrostu sprzedaży w okresie listopad 2003 (projekt Bacutil) – marzec 2004
 • nagrody za doskonałe wyniki za realizację budżetu sprzedaży oraz zadania i kampanieZAINTERESOWANIA

 • sport, turystyka kajakowa, rowerowa (starty w maratonach MTB) i kolarstwo (wolontariat - współorganizacja z P.Z.Kol. Idea Mazovia Tour i Wyścigu Dookoła Podlasia
 • ekonomia, literatura, socjologia, kulinaria, majsterkowanieZobacz szkolenia tego trenera     Inni eksperci