Kontakt

 

Trenerzy BERNDSON

Grzegorz Michalski

Jestem specjalistą z zakresu Finansów Przedsiębiorstw pracującym w Instytucie Zarządzania Finansami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.


W realizowaniu swojej pasji życiowej koncentruję się wokół finansów przedsiębiorstw oraz zarządzania płynnością finansową. Z zaangażowaniem realizuję różne projekty w obszarze finansów przedsiębiorstw i płynności finansowej.


Jestem współredaktorem i członkiem rad naukowych specjalistycznych, branżowych czasopism z zakresu płynności finansowej i zarządzania finansami, nadających ton przyszłemu kierunkowi rozwoju praktyki zarządzania płynnością finansową i finansami takich jak: Journal of Corporate Treasury Management (JCTM), Australasian Accounting Business & Finance Journal (AABFJ) i kilku innych.


Praca z pionierskimi ideami w obszarze finansów ułatwia mi prowadzenie działalności eksperckiej i doradczej w obszarze zarządzania płynnością finansową i finansów przedsiębiorstw. Jestem rozpoznawalnym autorem wielu naukowych i praktycznych publikacji.


Jako trener przede wszystkim ukierunkowuję uczestników na sposób rozumienia głównych idei związanych z tematem szkolenia, łącząc je z prostotą i jasnością przekazu i jak najwyższym poziomem merytorycznym.


Specjalizacja trenerskie:

 • Finanse przedsiębiorstw,
 • Analiza finansowa,
 • Płynność finansowa,
 • Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych.


Wykształcenie:

 • doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu),
 • magister, kierunek: Finanse i Bankowość Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu).


Publikacje:

Zarządzanie płynnością finansową


 • Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2005, ISBN 83-01-14346-0,
 • Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, CeDeWu, Warszawa 2004, ISBN 83-87885-53-3,
 • Strategiczne zarządzanie płynnością finansową, CeDeWu, Warszawa 2010, ISBN 978-83-7556-167-8,
 • Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (wraz z W. Plutą), CHBeck, Warszawa 2004, ISBN 83-7387-406-2.

Finanse przedsiębiorstw


 • Leksykon zarządzania finansami, CHBeck, Warszawa 2004, ISBN 83-7387-276-0,
 • Strategie finansowe przedsiębiorstw, oddk, Gdańsk 2009, ISBN 978-83-7426-567-6,
 • Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa, CHBeck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-1509-6,
 • Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm (wraz z K. Prędkiewicz), CHBeck, Warszawa 2007, ISBN 978-83-7483-885-6, pozycja nominowana do nagrody Złote Skrzydła Gazety Prawnej.

Analiza sprawozdań finansowych


 • Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, oddk, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7426-509-6.
    Inni eksperci