Kontakt

 
Jacek Bykowski

Trenerzy BERNDSON

Jacek Bykowski

 • 26 lat doświadczenia biznesowego i pracy w branżach: FMCG, telekomunikacja, IT, FinTech.
 • Ponad 1000 dni szkoleniowych i coachingowych, kilkaset godzin doradztwa biznesowego skierowanych do przedstawicieli handlowych, managerów i zarządów oraz ponad 200 dni szkoleniowych na stanowiskach pracy w terenie i biurach w branżach FMCG, telekomunikacji, usług para finansowych, branży materiałów biurowych i paliwowej oraz sektorze Ekonomii Społecznej.
 • Udział w tworzeniu standardów rynkowych takich jak doładowania elektroniczne telefonów komórkowych, czy budowa sieci salonów franchisingowych na rynku telekomunikacyjnym, czy tworzenie nowoczesnego trade marketingu oraz kanałów sprzedaży jak van- i pre-selling.
 • Aktywne współuczestnictwo w jednej z największych zmian na rynku polskim, tj. restrukturyzacji Grupy TP.
 • Jest autorem ponad 170 programów szkoleniowo – rozwojowych z obszarów zarządzania, przywództwa, zarządzania zmianą, sprzedaży oraz zarządzania zespołami.
 • Realizuje zarówno pojedyncze warsztaty, jak i zaawansowane projekty szkoleniowe trwające od roku do dwóch lat.
 • Uczestnikami jego warsztatów są najczęściej przedstawiciele wyższej i średniej kadry kierowniczej oraz zarządy firm.

Absolwent studiów magisterskich SGH na kierunku ekonomika i organizacja produkcji oraz podyplomowych z zarządzania, uczestniczył również w programie IT P France Telecom na uniwersytetach w Cranfield w Wlk. Brytanii oraz Lionie we Francji.

Pracował w międzynarodowych i polskich korporacjach, takich jak Procter&Gamble, PTK Centertel, Telekomunikacja Polska, czy Polkomtel, jak i też firmach średnich i małych. Prowadził również własną działalność gospodarczą (m.in. współpraca z Media Saturn, Orlen Petrocentrum czy Unibind Belgia). Poznał małe i proste struktury organizacyjne, jak i duże, skomplikowane w branżach tradycyjnych i tzw. wysokich technologii.

Uczestniczył w ogromnych przemianach strukturalnych na rynku polskim, jak choćby restrukturyzacja Grupy Kapitałowej Telekomunikacji Polskiej czy przejęcie Polkomtel przez Zygmunta Solorza. Obserwował i doświadczał różnych stylów zarządzania współpracując w Polsce i zagranicą z menedżerami z Polski, USA, Kanady, Niemiec, Wlk Brytanii ,Francji, Belgii, Holandii, Hiszpanii, Austrii.

Miał okazję tworzyć i wdrażać rozwiązania, które stały się standardami rynkowymi takimi jak elektroniczne doładowania telefonów komórkowych, czy w ostatnich latach płatności mobilne. Wprowadzał na rynek polski takie marki jak: Pampers, Always, Ariel, Orange i inne. Był prelegentem na konferencji „Mobile Sales & Distribution Channels” w Londynie.

Od 20 lat buduje, rozwija i kieruje zespołami liczącymi od kilku do kilkuset pracowników w segmencie B2C i B2B. Specjalizuje się w rozwoju kompetencji „miękkich”, budowaniu strategii ogólnych, jak i funkcjonalnych. Stosuje nowoczesne metody zarządzania personelem, ciągle doskonaląc się w tym obszarze. Jest wyznawcą stwierdzenia, że w obecnym świecie jedyną stałą rzeczą jest zmiana. Dlatego aktywnie obserwuje zmiany w trendach społecznych, ekonomicznych, politycznych i technologicznych. Kultywuje holistyczne podejście do zarządzania organizacją opartą na samodoskonaleniu się jej członków i przez to niej całej.

Jego zainteresowania to rozwój innych, psychologia społeczna, świat sportu oraz rozwój nowych technologii. W wolnych chwilach chętnie pielęgnuje swój ogród i zajmuje się domowymi zwierzętami.SPECJALIZACJE TRENERSKIE

 • Negocjacje
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie zmianą
 • Sprzedaż
 • Umiejętności trenerskie
 • Rozwój osobisty
 • Obsługa klientaWYKSZTAŁCENIE

 • 2008-2011 Coaching Center – program akredytowany przez International Coach Federation – Coach ICF
 • 2007 Program Executive na uniwersytetach w Cranfield (Wlk. Brytania) i Lionie (Francja)
 • 1992/1993 Studia Podyplomowe SGH – Zarządzanie
 • 1982-1988 Tytuł magistra ekonomii na Wydziale Ekonomiki Produkcji na SGPiS (SGH) w Warszawie.PRAKTYK BIZNESU - PRACOWAŁ NA TAKICH STANOWISKACH JAK

 • Specjalista ds. handlu zagranicznego (Bomis, Morimex, Agros, CAP Austria)
 • Przedstawiciel handlowy, Category Manager, Regionalny Dyrektor ds. rynku (Procter&Gamble)
 • Dyrektor Sprzedaży na Kraj (Toni Polska)
 • Kierownik Biura Alternatywnych Kanałów Sprzedaży (PTK Centertel)
 • Dyrektor Departamentu Marketingu Operacyjnego (Telekomunikacja Polska)
 • Dyrektor Departamentu Zarządzania Procesami
 • Sprzedaży (Telekomunikacja Polska)
 • Zastępca Dyr. Departamentu Strategii ds. Strategii Sprzedaży (Polkomtel)
 • Dyrektor Marketingu i Rozwoju Biznesu (ATM S.A.)
 • Dyrektor Zarządzający (NSTI Sp. z o.o.)
 • Prezes Zarządu spółki giełdowej (mPay S.A.)DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • PREZES ZARZĄDU
  • strategiczne i operacyjne zarządzanie spółką giełdową w obszarze płatności mobilnych
  • współpraca z klientami instytucjonalnymi (samorządy), biznesowymi i indywidualnymi
  • wprowadzanie mobilnych płatniczych rozwiązań na rynek polski i rynki zagraniczne we współpracy m.in. z Mastercard
  • prowadzenie projektów unijnych
  • wypełnianie obowiązków informacyjnych na NewConnect

 • DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY (PROKURENT)
  • odpowiedzialność za wynik finansowy i rozwój spółki
  • zarządzanie 20 osobowym zespołem w tym 7 KAM, sprzedaż usług teleinformatycznych oraz energii elektrycznej głównie do klientów biznesowych
  • współpraca z operatorami telekomunikacyjnymi w Polsce i operatorami zagranicznymi

 • DYREKTOR DZIAŁU MARKETINGU I ROZWOJU BIZNESU
  • przygotowanie i realizacja strategii marketingu i trade marketingu oraz odpowiedzialność za
   • Public Relations
   • CSR
   • wsparcie sprzedaży
   • komunikację kryzysową
   • wdrażanie nowych usług i produktów

 • ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU STRATEGII DS. STRATEGII SPRZEDAŻY
  • zarządzanie Zespołem ds. Strategii Sprzedaży
  • zarządzanie procesem tworzenia i monitoringu strategii sprzedaży
  • koordynacja kluczowych projektów w Pionie Sprzedaży w tym prowadzenie i wsparcie projektów
  • współtworzenie koncepcji zarządzania ryzykiem w spółce
  • analizy rynku, konkurencji, kanałów sprzedaży oraz dobrych praktyk i nowych trendów
  • w sprzedaży

 • DYREKTOR DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA PROCESAMI SPRZEDAŻY
  • zarządzanie zespołem współpracowników
  • modelowanie i wdrażanie procesów sprzedaży, przygotowywanie dokumentacji procesowej, monitoring procesów i wdrażanie zmian oraz koordynacja wdrożeń nowych produktów w Pionie Sprzedaży do Rynku Masowego w Telekomunikacji Polskiej oraz Orange

 • DYREKTOR DEPARTAMENTU MARKETINGU OPERACYJNEGO W DYWIZJI OBSŁUGA I SPRZEDAŻ
  • zarządzanie zespołem 70 osób i wsparcie dla dywizji w następujących obszarach
   • trade marketing (merchandising, wizualizacja i standardy wystawiennicze w POS, promocje, specjalne wydarzenia i zarządzanie materiałami BTL)
   • komunikacja produktowa i wewnętrzna w Dywizji
   • koordynacja wdrażania nowych usług i produktów
   • analizy i planowanie (badania marketingowe, analityka sprzedażowa, geomarketing)
   • wsparcie obsługi prawnej dla Dywizji
   • pozapłacowe systemy motywacyjne

 • KIEROWNIK BIURA ALTERNATYWNYCH KANAŁÓW SPRZEDAŻY
  • rozwój elektronicznych doładowań dla usługi przedpłaconej Idei (POP)
  • rozwój dystrybucji Idei przez sieci hipermarketów i sklepów specjalistycznych, przez sieć dystrybutorów, Internet i sprzedaż wysyłkową, sieć POS Telekomunikacji Polskiej, łącznie z obrotem ok. 1 mld pln i wielomilionowym budżetem operacyjnym do zarządzania (do 40 mln pln)
  • koordynacja kluczowych projektów dla Sprzedaży Idei w ramach grupy France Telecom
  • koordynacja działań antyfraudowych z bezpośrednim raportowaniem do Zarządu
  • rozwój nowych kanałów sprzedaży jak telemarketing, door to door, salony franchisingowe

 • DYREKTOR D/S SPRZEDAŻY NA KRAJ
  • budowanie sieci dystrybucji poprzez regionalnych dystrybutorów
  • wprowadzanie produktów do sieci ogólnopolskich
  • przygotowanie warunków handlowych, oferty handlowej oraz zasad współpracy dla klientów.
  • budowanie systemów wewnętrznych działu Sprzedaży (standardy rekrutacji, zakresy obowiązków pracowników , standardy pracy, system motywacyjny)
  • planowanie budżetu i zarządzanie nim
  • stworzenie procedur obsługi klienta i logistycznych dotyczących obsługi sieci ogólnopolskich
  • planowanie wielkości sprzedaży i na tej podstawie wielkości produkcji
  • zabezpieczenie produktu do sprzedaży i zarządzanie gospodarka magazynową
  • obserwacja i analiza działań konkurencyjnych
  • rekrutacja menedżerów do swojego działu
  • przygotowanie i prowadzenie szkoleń dla działu Sprzedaży i Marketingu
  • przygotowywanie bazy danych klientów detalicznych i hurtowych

 • REGIONALNY DYREKTOR D/S RYNKU
  • zarządzanie drugim co do wielkości obrotów dystrybutorem P&G – 150 osób
  • rozwój kanałów dystrybucji (Van Selling/Pre-selling, hurt, Hiper/Supermarkety)
  • rozwój organizacji P&G i dystrybutora (rekrutacja, szkolenie i rozwój kariery współpracowników w firmie)
  • przygotowywanie analiz i raportów z działalności dystrybutora i kontrola sytuacji finansowej w firmie
  • kontrola stanów magazynowych oraz nadzór nad majątkiem P&G u dystrybutora
  • przygotowywanie i realizacja planów sprzedaży
  • kontrola i realizacja budżetów promocyjnych
  • prowadzenie korporacyjnych szkoleń dla pracowników działu Sprzedaży (College 1, Conceptual Selling i inne)

 • CATEGORY MANAGER
  • przygotowywanie planów strategicznych wprowadzania nowych produktów na rynek: Detergenty (Ariel, Vizir, Tix), Pampers, Always, BAM, Old Spice, Clearasil, Wick i Camay
  • kontrola budżetów wyżej wymienionych marek
  • przygotowanie oraz prowadzenie szkolenia dla nowo zatrudnionych pracowników działu sprzedaży
  • analiza sprzedaży podległych marek, analiza rynku i działalności konkurencji
  • przygotowanie planów promocyjnych i kontrola efektywności ich wprowadzenia
  • przygotowywanie razem z działem finansowym analiz opłacalności wprowadzania nowych inicjatyw
  • przygotowywanie i przeprowadzanie prezentacji dla działu sprzedaży
  • koordynowanie i kontrola przygotowania materiałów reklamowych oraz zarządzanie ich zapasami
  • zabezpieczenie właściwego przepływu informacji między działami marketingu i sprzedaży
  • testowanie nowych rozwiązań z zakresu logistyki, direct marketingu, promocji i zarządzania kategoriami produktów
  • szkolenie innych Category Managers

 • PRZEDSTAWICIEL HANDLOWYZREALIZOWANE PROJEKTY ROZWOJOWE

 • Orientation training w Procter and Gamble
 • Sales College 1 w Procter & Gamble
 • Szkolenia Van i Pre-Sellerów w Max Company- dystrybutor P&G
 • Rozwój kompetencji społeczności lokalnych w woj. Warmińsko-Mazurskim - stowarzyszenie Wama-coop
 • Szkolenia i doradztwo w Inkubatorach Ekonomii Społecznej- stowarzyszenie Wama-coop
 • „Kto odpowiada za twoją przyszłość” – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich- stowarzyszenie Wama-coop
 • „Techniki sprzedaży i obsługi klienta” – Orlen Petrocentrum
 • „Obsługa klienta” – Orlen Petrocentrum
 • Assesment Center – Orlen Petrocentrum
 • Nowa struktura organizacyjna - OBR PR S.A Płock
 • „Trudny klient” Techniki sprzedaży i obsługi klienta- Petro Energia
 • Coaching – Media-SaturnROZWÓJ ZAWODOWY – UKOŃCZONE CERTYFIKOWANE SZKOLENIA

 • SMP – “General Management Program St. Gallen”
 • Bigram i Golden Mark- Wywieranie wpływu na ludzi i perswazyjna siła MY w biznesie – prof. Robert Cialdini
 • Bigram i Golden Mark – „Sprzedaż i marketing – nowe zwycięskie idee, strategia i taktyka” – prof. Philip Kotler
 • Bigram i Golden Mark – “1 to 1 marketing czyli jak skutecznie zarządzać relacjami z klientem” -Don Peppers
 • ACT – “Komunikacja w zespole”
 • Chiltern – “Profesjonalizm prezentacji”
 • TMI – “Jak skutecznie motywować podwładnych”
 • TMI – „Delegowanie zadań”
 • NLP Neuroedukacja – “Sztuka przekonywania”
 • Szkoła Macieja Orłosia Sztuka Bycia Publicznego- „Autoprezentacja w biznesie- Jak budować wizerunek człowieka sukcesu”
 • Human Solutions – “Zarządzanie wiekiem”
 • Valuetank – „Zarządzanie portfelem projektów”
 • ICAN Institute i Harvard Business Publishing - „Program Rozwoju Strategicznego Przywództwa”
 • Procter&Gamble – Europe Sales College IIKLUCZOWE OSIĄGNIĘCIA

 • wprowadzenie aplikacji mobilnej – płatności mobilne mPay na rynek
 • rozwój technologii Mastercard Masterpass w mPay- certyfikacja Walleta Masterpass
 • stworzenie w GTP bardzo skutecznego, jednego z największych departamentów wsparciowych w Polsce, z 80% poziomem satysfakcji u klientów wewnętrznych
 • wdrożenie pomysłu doładowań elektronicznych co w rezultacie doprowadziło do redukcji kosztów, wzrostu dystrybucji z 500 punktów w 2003 roku do 14000 w 2005 roku
 • zbudowanie bezpośredniej dystrybucji POP w sieciach hipermarketów i efektywnego systemu dystrybutorów
 • rozwój detalicznej dystrybucji kart doładowujących POP z 10000 punktów sprzedaży w 2000 roku do 30000 w 2003 roku
 • stworzenie unikatowej koncepcji salonów franchisingowych i otwarcie pierwszych 7 salonów
 • tworzenie w PTK Centertel Biura Alternatywnych Kanałów Sprzedaży od podstaw (20 osób etatowych i 80 outsourcing, w międzyczasie macierzowe zarządzanie 300 osobami we własnych salonach Idei)
 • opracowanie w Procter&Gamble podręcznika “Orientation Manual” przeznaczonego do szkolenia pracowników działu Sprzedaży P&G w Europie Środkowo-Wschodniej
 • przeprowadzenie 9 sesji szkoleniowych „Orientation training” dla Przedstawicieli Handlowych Procter&Gamble
 • przygotowanie planu dystrybucyjnego na Pampers i Always z wykorzystaniem ekspozytorów dla sklepów - plan doprowadził do wzrostu dystrybucji obydwu produktów o 2,5 raza; udział rynkowy Pampers podwoił się, brand został zdecydowanym liderem na rynku z 65% udziałem (dane MEMRB); natomiast Always zajmował drugą pozycję z 25% udziałem w sprzedaży


    Inni eksperci