Kontakt

 
Lucyna Jabłońska

Trenerzy BERNDSON

Lucyna Jabłońska

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydziału Filozoficzno-Historycznego w zakresie pedagogiki kulturalno-oświatowej oraz Studiów Podyplomowych Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie w zakresie marketingu. Absolwentka Szkoły Trenerów Wszechnicy UJ (poziom 4 i 5 według Europejskich Ram Kwalifikacji), programu rozwoju zaawansowanych kompetencji trenerskich Hipocamp 2011, a także Making the Difference, Understanding How Groups & Organizations Work Training in small & large group processes & inter-group relations. Jest w trakcie realizacji Szkoły Coachów prowadzonej przez Erickson College z Vancouver -"The Art and Science of Coaching".

Trener biznesu z ponad 9-letnim doświadczeniem menedżerskim w dziedzinach marketingu i sprzedaży w międzynarodowej firmie usługowej z rynku IT, które wykorzystuje w swojej pracy trenerskiej i konsultingowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała zarządzając działami/wydziałami promocji, marketingu i planowania oraz wsparcia sprzedaży. Finalistka Konkursu PNSA za rok 2011 - Ogólnopolskiego Konkursu Środowiska Sprzedaży w kategorii Trener Sprzedaży.

Od ponad sześciu lat realizuje projekty rozwojowe i szkoleniowe z obszarów zarządzania, sprzedaży, negocjacji, marketingu, rozwoju osobistego oraz z obszaru HR, w szczególności zarządzania talentami.

W obszarach konsultingowych skupia się głównie na projektach mających na celu zwiększenie efektywności struktur sprzedażowych oraz rozwoju kompetencji przywódczych.

Wybrani klienci, dla których miała możliwość prowadzić szkolenia to m.in. : Bank PKO BP, Instytut Monitorowania Mediów, NetArt, Telekomunikacja Polska, PTK Centertel, MBM, ICT Poland, Impuls, Agro-Hytos, Sąd Okręgowy w Warszawie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Silesia Plastic, Eurest Poland Sp. z o.o., Elamed Media Group, Jastrzębska Spółka Węglowa, Capital Serwis S.A..SPECJALIZACJE TRENERSKIE

 • Zarządzanie
 • HR
 • Obsługa klienta
 • Sprzedaż
 • Umiejętności osobisteWYKSZTAŁCENIE

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Pedagogika Kulturalno-Oświatowa, 10/1984 - 06/1990, magister pedagogiki.
 • Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie, studia podyplomowe z zakresu marketingu, 10/1994 - 06/1995.
 • Szkoła Trenerów, Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego, 05/2008 - 07/ 2008.
 • Szkoła Trenerów, Rozwój Kompetencji Trenerskich, Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego, 10/2009 - 06/2010.
 • Szkoła Profesjonalna Funkcji Zarządzania Zasobami Ludzkimi Orange Polska HR Campus – Rekrutacja, Mobilność i Ocena, 10/2011 - 09/2012.DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Trener biznesu

 • Przygotowanie i realizacja szkoleń z zakresu zarządzania, sprzedaży, obsługi klientów oraz umiejętności trenerskich i HR.
 • Badanie i analiza potrzeb szkoleniowych.
 • Opracowywanie i wdrażanie projektów rozwojowych i systemów motywacyjnych.

Ekspert ds. zarządzania komercyjnego
 • Opracowywanie programów rozwojowych i szkoleniowych.
 • Określanie ścieżek rozwoju wybranych grup pracowników.
 • Projektowanie szkoleń i warsztatów.
 • Coaching biznesowy.
 • Zarządzanie grupą trenerów (superwizje trenerów, rozwój trenerów).

Menedżer
 • Zarządzanie zespołem specjalistów.
 • Wsparcie procesów sprzedaży.
 • Opracowywanie strategii kształtowania celów sprzedażowych.
 • Tworzenie narzędzi wspierających sprzedaż.
 • Tworzenie strategii działań marketingowych.KLUCZOWE ZREALIZOWANE PROJEKTY SZKOLENIOWO – ROZWOJOWE

NetArt - projekt rozwojowy dedykowany kadrze menedżerskiej mający na celu wyrównanie i rozwój umiejętności zarządzania zespołem podległych sobie pracowników. Podczas szkoleń uczestnicy podnosili swoje kompetencje w zakresie zarządzania zespołem, zarządzania sobą w czasie, motywowania i efektywnego komunikowania się.

Bank PKO BP - warsztat dedykowany średniej kadrze zarządzającej, mający na celu podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania przez jakość. Podczas szkoleń uczestnicy podnosili swoje kompetencje związane z wprowadzaniem i przestrzeganiem procedur firmowych oraz rozwiązywali sytuacje trudne mające wpływ na jakość obsługi klienta zewnętrznego.

Mercer Polska - szkolenia dedykowane młodym menedżerom, których celem było doskonalenie umiejętności zarządzania podległym zespołem, delegowania zadań oraz zarządzania sytuacyjnego.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. - celem szkoleń dedykowanych dla Sztygarów Zmianowych, Sztygarów Oddziałowych, Nadsztygarów i Kierowników Robót było doskonalenie umiejętności efektywnego zarządzania podległymi ludźmi.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - odbiorcami warsztatów byli pracownicy Agencji odpowiedzialni za kontakty z klientami. Celem szkoleń było zwiększenie umiejętności budowania relacji, podniesienie kompetencji komunikacyjnych oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Wydawnictwo ELAMED - sesje coachingu handlowego dla pracowników działu sprzedaży. Celem sesji było zwiększenie efektywności sprzedażowej pracownika.

Wielkopolska Akademia Sprzedaży - celem cyklu warsztatów dedykowanych osobom z branży handlowej województwa wielkopolskiego było nabycie przez nich praktycznych umiejętności sprzedażowych m.in. z zakresu: pozyskiwania klientów i budowania relacji, tworzenia ofert handlowych, metod prezentacji, obsługi klienta, technik sprzedaży, zarządzania czasem, automotywacji i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Wielkopolska Akademia Menedżerów - cykl szkoleń dedykowany dla osób pracujących na stanowiskach menedżerskich, chcących podwyższyć swoje kompetencje i umiejętności w zarządzaniu zespołem i projektami. Podczas szkoleń uczestnicy wzmocnili swoje kompetencje m.in. w zakresie budowania efektywnego zespołu projektowego, zarządzania zespołem projektowym, motywowania i delegowania zadań w projekcie, komunikacji w zespole projektowym, zarządzania konfliktem w zespole projektowym i prowadzenia rozmów oceniających z członkami zespołu projektowego.

Profesjonalna HR Menedżer - cykl szkoleń dedykowany osobom zajmującym się HR w małych przedsiębiorstwach, chcącym podwyższyć lub nabyć kompetencje w zakresie budowania systemów ocen opartych o kompetencje, opisów stanowisk i kompetencji, wykorzystania nowoczesnych narzędzi HR i tworzenia ścieżek kariery i programów rozwoju talentów.

Capital Servis S.A. - cykl szkoleń dla kadry menedżerskiej mających podnieść kompetencje w zakresie zarządzania zespołem, pracy z celem oraz zarządzanie procesami PR i marketingowymi w oddziałach.ROZWÓJ ZAWODOWY
Szkolenia zakończone certyfikatami i licencjami

Huthwaite International

 • SPIN Technika Efektywnej Sprzedaży
 • ASMS Strategia Efektywnej Sprzedaży
 • Negocjacje Win-Win

Grupa House of Skills
 • Skuteczny Menedżer
 • Zarządzanie zmianąKLUCZOWE OSIĄGNIĘCIA

 • Nagroda Prezesa Orange Polska – Bruno Duthoit za rok 2013 – za opracowanie i wdrożenie projektu rozwojowego Akademii Prepaid.
 • Nagroda Kreator Jutra Q2 2013 za usprawnienia jakościowe w ramach realizacji projektu Akademii Prepaid.
 • Nagroda Prezesa Orange Polska – Macieja Wituckiego za rok 2011 – za opracowanie i wdrożenie Akademii KAM - projektu podnoszącego kompetencje sprzedażowe kluczowych pracowników sprzedaży.
 • Finalistka IV Edycji konkursu Polish National Sales Awards w kategorii trener sprzedaży za 2011r. -za realizację projektu Akademia KAM.GŁÓWNE KOMPETENCJE

 • Umiejętność budowania przyjaznej i bezpiecznej atmosfery podczas szkoleń i warsztatów, sprzyjającej rozwojowi kompetencji.
 • Bardzo dobra organizacja pracy.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Umiejętność budowania zespołów i zarządzania nimi.
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne.Zobacz szkolenia tego trenera     Inni eksperci