Kontakt

 

Trenerzy BERNDSON

Paweł Rumniak

Posiadam bogate doświadczenia związane z funkcjonowaniem systemu rachunkowości, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej oraz controllingu w podmiotach gospodarczych zdobyte w licznych kontaktach biznesowych i projektach wdrożeniowych z wyżej wymienionych obszarów.


W trakcie mojej pracy zajmowałem stanowiska związane z finansami tj. specjalista ds. oprogramowania, główny księgowy, dyrektor finansowy, dyrektor rozwoju przedsiębiorstwa, doradca zarządu ds. finansowych a także konsultant finansowy
w procesach konsultingowych. Ponadto jestem pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, pracuję w Katedrze Rachunkowości i Controllingu Przedsiębiorstw na stanowisku adiunkta.


Poza działalnością biznesową zajmuję się działalnością naukową, jestem doktorem nauk ekonomicznych. Moja praca naukowa pokrywa się z działalnością biznesową, w szczególności zajmuję się zagadnieniami płynności i rentowności przedsiębiorstw. Jako rozszerzenie mojej działalności naukowej traktuję tematy związane z wyceną wartości niematerialnych i prawnych – widzę tutaj bardzo dużą lukę metodologiczną, którą staram się w sposób naukowy i praktyczny zagospodarować.


Specjalizacje trenerskie:

 • Finanse / Rachunkowość


Wykształcenie:

 • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu – magister inżynier ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw, specjalizacja rachunkowość – 1996 r.,
 • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu – doktor nauk ekonomicznych – 2003 r.


Doświadczenie zawodowe:

 • restrukturyzacje podmiotów gospodarczych,
 • wycena wartości przedsiębiorstwa,
 • biznes plany,
 • analizy i audyty Judyty zakresie zgodności systemu rachunkowości z Ustawą o Rachunkowości,
 • opracowywanie i wdrażanie systemu controllingu, budżetowania, rachunku kosztów w przedsiębiorstwach,
 • organizacja ośrodków odpowiedzialności i ich system oceny,
 • prywatyzacja podmiotów gospodarczych,
 • różnorodne analizy finansowe przedsiębiorstw,
 • szkolenia otwarte i zamknięte.

    Inni eksperci