Kontakt

Efektywność osobista - 6 filarów Efektywność osobista - 6 filarów
Kod produktu: ueo

Efektywność osobista - 6 filarów


"Nie chodzi o to, by nadawać priorytety temu, co masz w planie, ale by planować zgodnie z priorytetami" – Stephen R. Covey


Dlaczego efektywność osobista?


Skuteczność i efektywność. Dwa słowa, które często stosujemy zamiennie, mimo, że oznaczają coś zupełnie innego. Bycie skutecznym, w najprostszym tego słowa znaczeniu, oznacza osiągnięcie celu, czyli takie działanie, które przynosi oczekiwane rezultaty. Poziom skuteczności równa się poziomowi założonego planu. Mogę przebiec dystans maratonu w 6 godzin i po prostu go ukończyć. Będę wtedy skuteczny, ponieważ otrzymam medal.

Efektywność, jako termin zaczerpnięty z ekonomii, obrazuje relację uzyskanych rezultatów do poniesionych nakładów. Mówiąc o nakładach, mamy tutaj na myśli nakłady takie jak: czas, finanse, ludzie, materiały oraz narzędzia. Jeżeli osiągane rezultaty i korzyści przewyższają nakłady, albo poniesione nakłady są zgodne z tymi założonymi w planie, to nasze działanie możemy nazwać efektywnym. Wracając do przykładu maratonu, efektywny będę wtedy, kiedy przebiegnę go w optymalnym dla siebie czasie – np. 3 godzin i 20 minut.

To szkolenie jest idealną kontynuacją lub uzupełnieniem warsztatu “Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy". Na efektywność osobistą wpływa wiele innych czynników i kompetencji, niż tylko znajomość wyznaczania celów, czy narzędzi planowania. Traktuje bardziej holistycznie problem budowania efektywności, zwracając uwagę na powiązane ze sobą i wzajemnie się wspierające kompetencje i zasoby:

 • Umiejętność osiągania celów.
 • Otwartość na zmiany.
 • Kreatywność.
 • Umiejętność zarządzania sobą w czasie.
 • Zasoby wewnętrzne.
 • Asertywna komunikacja.
 •  

  SZKOLENIE OTWARTE

  Obecnie szkolenie jest niedostępne
  w formie otwartej (dla osoby),
  jeśli jesteś zainteresowany tym
  szkoleniem wpisz swoje dane.
  Terminy i miejsca

  Wybierz najbardziej dogodny
  termin i miejsce szkolenia.

  Opis szkolenia


  Korzyści ze szkolenia:

  • Szerzej spojrzysz na budowanie swojej efektywności osobistej poprzez 6 filarów efektywności. Dzięki temu efekt będzie bardziej synergiczny.
  • Zdobędziesz wiedzę na temat tego, jak wyznaczać cele w oparciu o misję i wizję.
  • Uświadomisz sobie, jaki wpływ na zwiększenie własnej efektywności ma otwartość na zmiany.
  • Dowiesz się, jak wykorzystać i rozwijać swoją kreatywność, aby znaleźć szybsze i lepsze rozwiązanie problemu.
  • Przypomnisz sobie, być może znane Ci, narzędzia planowania i spojrzysz na nie w szerszej perspektywie, z punktu widzenia 6 filarów efektywności.
  • Uświadomisz sobie, jaką posiadasz perspektywę czasową i dzięki temu dobierzesz dla siebie najlepiej odpowiadające Ci narzędzia planowania.
  • Zadbasz bardziej o siebie, realizując w pierwszej kolejności swoje cele, nie ulegając naciskom, aby robić coś dla celów innych osób.

  Program szkolenia


  Moduł 1.
  6 filarów efektywności – droga do robienia właściwych rzeczy we właściwym czasie.


  Efektywność osobista to nie tylko, znane być może większości uczestników szkoleń, narzędzia wyznaczania celów i planowania. Ich znajomość na pewno pomaga lepiej zarządzać swoim czasem, ale nie będą one skuteczne, jeśli nie będzie w nas otwartości na zmiany, kreatywności i asertywności. To kompetencje, które są katalizatorami zwiększania efektywności. W tym module uczestnicy spojrzą szeroko na proces budowania swojej efektywności i uświadomią sobie swój kapitał – czyli, które z tych kompetencji już mam, a które muszę wzmocnić, aby mieć więcej czasu na rzeczy, które są dla mnie ważne.

  • Umiejętność osiągania celów.
  • Otwartość na zmiany.
  • Kreatywność.
  • Umiejętność zarządzania sobą w czasie.
  • Zasoby wewnętrzne.
  • Asertywna komunikacja.

  Moduł 2.
  Umiejętność osiągania celów.


  Co odróżnia ludzi efektywnych od innych, mniej efektywnych? Ci pierwsi realizują swoje marzenia, ubierając je w cele, które są wymierne i ambitne, ale realne i określone w czasie. A następnie konsekwentnie, z mozołem je realizują. Ci drudzy poprzestają na marzeniach i zamiarach, popadając w pesymizm i frustrację. Zadaniem tego modułu jest dostarczenie uczestnikom prostych i skutecznych narzędzi dotyczących tego, jak zwiększyć prawdopodobieństwo osiągnięcia ważnych celów.

  • Cele a zamiary i marzenia - różnice.
  • Dlaczego większość ludzi posiada cele, a mniejszość je realizuje?
  • Samodyscyplina, wytrzymałość, systematyczność, samokontrola – takie oczywiste a takie trudne.
  • Co? Jak? Dlaczego? 3 zasadnicze pytania.
  • Etapy definiowania celów osobistych i zawodowych.
  • Zaczynaj z wizją końca – koncepcja wyznaczania celów w oparciu o misję, wizję i role społeczne wg. S. Covey’a.

  Moduł 3.
  Otwartość na zmiany.


  Powiedzenie, że w życiu trwałe i pewne są tylko zmiany to banał. Natomiast fakt, że ta kompetencja ma duże znaczenie dla naszej efektywności, nie dla wszystkich znawców zarządzania sobą w czasie jest już tak oczywisty. Zadaniem tego modułu jest pokazanie uczestnikom, jaki jest wpływ naszej otwartości na zmiany na naszą efektywność.

  • Czym jest zmiana w naszym życiu?
  • Psychologiczne fazy przechodzenia przez zmianę – jak zaakceptować zmienność?
  • Inicjowanie zmian – jak wyjść z własnej strefy komfortu?
  • Nawyki – czym są i jak je zmienić? Oraz dlaczego to jest trudniejsze niż nam się wydaje?
  • Rola przekonań w budowaniu otwartości na zmianę.
  • Kolory osobowości – dlaczego jednym jest łatwiej, a innym trudniej zbudować otwartość na zmianę.

  Moduł 4.
  Kreatywność.


  Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie, ryzykowanie, łamanie zasad, popełnianie błędów i dobra zabawa. W zmieniającej się rzeczywistości potrzeba nam kreatywności, aby ciągle zmieniać plany, eksperymentować z nowymi narzędziami, łamać stare przyzwyczajenia związane z zarządzaniem swoim czasem. Ten moduł stara się pokazać, jak dzięki kreatywności i gotowości na nowe rozwiązania możemy coś zrobić szybciej, prościej, lepiej.

  • Jak lenistwo wspiera kreatywność a kreatywność zwiększa efektywność?
  • Myślenie „out of the box” – zrób to inaczej niż zwykle.
  • Metody kreatywnego rozwiązywania problemów:
   • skojarzenia,
   • dedukcja i indukcja,
   • metafory,
   • transformacje.
  • Wykorzystanie wybranych metod do zbudowania efektywniejszego planu działania.

  Moduł 5.
  Umiejętność zarządzania sobą w czasie.


  W tym module uczestnicy przećwiczą i rozwiną umiejętności sprawnego definiowania, planowania i określania priorytetów, która pozwala na koncentrowanie się na elementach, na które mamy wpływ i które pomagają nam realizować postawione cele zawodowe i prywatne. Realizacja właściwych zadań we właściwym czasie to z pewnością więcej, niż połowa sukcesu.

  • Optymalne pory dnia – krzywa REFA.
  • Subiektywne poczucie czasu.
  • Popularne narzędzia planowania:
   • macierz pilne/ważne,
   • Pareto i ABC,
   • reguła 60/20,
   • ALPEN.
  • Identyfikacja marnotrawstwa w codziennym zadaniu:
   • identyfikacja typowych czasopożeraczy,
   • środki zaradcze,
   • rodzaje prokrastynacji i sposoby przeciwdziałania,
   • zagrożenie perfekcjonizmem.

  Moduł 6.
  Perspektywy postrzegania czasu.


  Zarządzając swoim czasem, zadajemy sobie pytanie, dlaczego jedne narzędzia i techniki u nas działają, a inne nie, pomimo że wielokrotnie próbowaliśmy je stosować. Częściowo odpowiedzią na to pytanie jest nasza perspektywa postrzegania czasu. W zależność od tego, gdzie częściej jesteśmy naszymi myślami, w jakim nastroju tam jesteśmy, tak też zarządzamy sobą w czasie. W tym module uczestnicy poznają swoją orientację czasową i odnajdą odpowiedzi na pytania: co zmienić, a co wzmocnić, aby budować swoją efektywność.

  • Perspektywa:
   • przeszłościowo - negatywna,
   • przeszłościowo - pozytywna,
   • teraźniejsza hedonistyczna,
   • teraźniejsza fatalistyczna,
   • przyszłościowa.
  • Autodiagnoza i analiza wyników.

  Moduł 7.
  Asertywność jako zachowanie wspomagające lepsze zarządzanie sobą w czasie.


  Celem modułu będzie wypracowanie skutecznych technik asertywnych, zwiększających skuteczność zarządzania czasem własnym, zapoznanie się z metodami utrzymania kontroli nad rozmową, odmawiania z utrzymaniem dobrych relacji i proponowaniem tzw. „atrakcyjnej alternatywy”.

  • Asertywność a zarządzanie swoim czasem. Czy jestem asertywny? Rozpoznanie własnej mapy zachowań.
  • Nierealne żądania. Obrona przed szantażem, manipulacją i agresją. Będę asertywny – następnym razem już na pewno.
  • Egzekwowanie własnych praw i ustanawianie granic psychologicznych.
  • Korzyści i konsekwencje asertywnego zachowania w odniesieniu do zarządzania swoim czasem.
  • Asertywna odmowa - algorytm wypowiedzi.
  • Piramida asertywnej interwencji wraz z reakcją na krytykę ogólną.

  Informacje dodatkowe

  AGENDA

  Dzień 1: 09:00 ÷ 17:00
  Dzień 2: 09:00 ÷ 17:00

  CZAS TRWANIA SZKOLENIA


  16 godzin (2 dni)


  CENA SZKOLENIA OBEJMUJE

  • obiady
  • przerwy kawowe
  • materiały szkoleniowe
  • skrypt
  • dyplom ukończenia szkolenia
  • pomoc i konsultacje po szkoleniu


  SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

  • Forma grupowa szkolenia daje możliwość dostosowania go zarówno do oczekiwań szkolonej grupy, jak i do potrzeb organizacji.
  • Możecie Państwo skorzystać z opcji badania potrzeb szkoleniowych na różnych stopniach zaawansowania.
  • W przypadku formy grupowej macie Państwo wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod – elementy te są z Państwem indywidualnie konsultowane.
  • Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: coaching, indywidualny feedback od Trenera/Eksperta, czy follow up.
  • W tym wariancie szkolenia to Państwo decydują o jego terminie i miejscu, gdzie się odbędzie.
  • Szkolenie może być prowadzone przez dwóch Trenerów/Ekspertów.
  • W tej opcji macie Państwo możliwość przeszkolenia jednocześnie nawet kilkuset osób – dysponujemy szeroką grupą Trenerów/Ekspertów o identycznym poziomie merytorycznym i warsztatowym.

  Method Balance TM

  Metody pracy stosowane podczas
  szkolenia:

  Symulacje i case study
  Symulacje i case study
  Gry + Symulacje
  Gry + Symulacje
  Scenki, odgrywanie ról
  Scenki, odgrywanie ról
  Ćwiczenia indywidualne
  Ćwiczenia indywidualne
  Ćwiczenia grupowe
  Ćwiczenia grupowe
  Dyskusje moderowane
  Dyskusje moderowane
  Testy, kwestionariusze
  Testy, kwestionariusze
  Wykład
  Wykład
  Coaching
  Coaching
  Demonstracje
  Demonstracje
  Turnieje
  Turnieje

  W trakcie szkolenia pracujemy niemal wyłącznie interaktywnie. Aranżujemy gry i scenki, w czasie których poznajecie Państwo praktyczne narzędzia i w trakcie których możecie Państwo doświadczyć sytuacji omawianych na warsztatach. Poza tym realizujemy mnóstwo ćwiczeń i gier edukacyjnych. We wszystkich ćwiczeniach indywidualnych korzystamy z realnych przykładów Uczestników, które poza walorem praktycznym służą również wymianie doświadczeń i wyciągnięciu wniosków.

  SZKOLENIE OTWARTE

  Obecnie szkolenie jest niedostępne
  w formie otwartej (dla osoby),
  jeśli jesteś zainteresowany tym
  szkoleniem wpisz swoje dane.
  Kontakt

  W przypadku kłopotów z zamówieniem elektronicznym prosimy pobrać: pobierz zamówienie jako DOC zamówienie.DOCX

  zadzwoń:
  +48 12 633 0099
  +48 735 140 030

  Skontaktuj się z nami

  (wynagany email lub telefon)