Kontakt

Opinie o szkoleniu: Perswazja, argumentacja i wywieranie wpływu

Perswazja, argumentacja i wywieranie wpływu

Szkolenie bardzo ciekawe i przydatne na pewno wiele poznanych technik / ćwiczeń będę starała się ćwiczyć po szkoleniu, a następnie używać w codziennym życiu (zarówno biznesowym, jak i prywatnym). Za najcenniejsze ćwiczenia uważam: ćwiczenie z nagrywaniem zachowania czytelników, podczas prezentacji na zadany temat (...).

Karolina Olszewska

« powrót