Kontakt

Kreatywność a efektywność – innowacyjność w pracy indywidualnej i zespołowej Kreatywność a efektywność – innowacyjność w pracy indywidualnej i zespołowej Kreatywność a efektywność – innowacyjność w pracy indywidualnej i zespołowej
Kod produktu: ukr

Kreatywność a efektywność – innowacyjność w pracy indywidualnej i zespołowej

Kreatywność w rozwiązywaniu problemów

Aleksander zaplanował sobie zorganizowanie wspaniałego, ogromnego, hucznego przyjęcia. Wynajął pałac z pięknym ogrodem, zamówił obfite i wystawne dania oraz trunki, zaprosił do współpracy najlepszą obsługę, zadbał o rozrywkę, samodzielnie nadmuchał balony i … czekał. Niestety nikt na przyjęcie nie przyszedł.

Dlaczego?

Bo Aleksander zapomniał wysłać zaproszenia gościom.

Czy Aleksander był kreatywny?
Czy kreatywność zatem to wada, czy zaleta?

Szkolenie daje odpowiedź na to jak sprawić, aby nie zniweczyć ciężkiej intensywnej pracy ludzi, aby ich wysiłki i zaangażowanie miały odzwierciedlenie w skutecznych zmianach, trafnych decyzjach, wynikach sprzedaży, udanych inwestycjach. W sukcesach.

Czyli o tym, co może zrobić Aleksander, aby jego przyjęcia się odbywały.

SZKOLENIE OTWARTE

(Dla osoby)

Liczba osób: 1 /15

Miejsce: Warszawa, Kraków


Terminy i miejsca

Wybierz najbardziej dogodny
termin i miejsce szkolenia.

 • 28.09.2020 - 29.09.2020
  Warszawa
 • 19.11.2020 - 20.11.2020
  Kraków

Poznaj opinie

Opinie o szkoleniu

Opis szkolenia

Kreatywny i kreatywność – słowa te zrobiły w ostatnich latach zawrotną karierę i zaczynają być nadużywane, dlatego warto sobie uzmysłowić, że kreatywność to inaczej potencjał twórczy, pomysłowość. Słowa kreatywność i kreatywny odnoszą się zatem do potencjału, do otwierania nowych perspektyw i do stwarzania nowych możliwości.

CELE SZKOLENIA

 • Zdobycie wiedzy dotyczącej metod i sposobów kreatywnego rozwiązywania problemów, zwłaszcza problemów otwartych
 • Zdobycie umiejętności radzenia sobie z barierami poznawczymi i społecznymi w pracy grupowej nad twórczym rozwiązywaniem problemów
 • Zdobycie umiejętności stosowania wybranych strategii twórczych, pozwalających osiągać nowe i bardziej wartościowe rozwiązania w tworzeniu innowacji

KORZYSCI – po szkoleniu uczestnicy potrafią

 • Dostrzegać różnice między metodami kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów
 • Samodzielnie stosować metody kreatywnego myślenia i pozwiązywania problemów
 • Racjonalnie współpracować ze sobą uzyskując efektu synergii zespołowej
 • Kształtować pozytywne nastawienie i osobistą samodyscyplinę do tworzenia warunków sprzyjających rozwiązywaniu problemów przy pomocy konkretnych metod

A wszystko to po to by nabyta wiedze przenieść na grunt zawodowy…a może i prywatny

Program szkolenia

I. ISTOTA I ZNACZENIE TWÓRCZEGO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

 • Pojęcie myślenia twórczego oraz twórczego rozwiązywania problemów
  • Problemy zamknięte i problemy otwarte - zadania wstępne, których celem jest ukazanie uczestnikom różnicy pomiędzy problemami konwergencyjnymi (zamkniętymi), a problemami dywergencyjnymi (otwartymi)
  • Na czym polega sztuka bycia kreatywnym i tworzenia nowatorskich rozwiązań
  • Kreatywność jako cecha osobowa oraz kreatywność, jako proces grupowy
  • Myślenie kreatywne, a innowacyjność
 • Fazy Kreatywnego Rozwiązywania Problemów - prezentacja schematu rozwiązywania problemów oraz omówienie jego etapów z wykorzystaniem przykładów problemów: finding, solving i evaluating
 • Niezbędne zdolności w fazie generowania pomysłów:
  • Płynność myślenia
  • Giętkość myślenia
  • Oryginalność myślenia
  • Wrażliwość na problem
 • Czym jest proces Looping"u?
 • Bariery w myśleniu kreatywnym
 • Zjawisko Idea Killers w miejscu pracy - na tym poziomie uczestnicy poznają przeszkody określane jako „Mordercy pomysłów", a także ich destrukcyjny charakter.
  • Ćwiczenie „Rebusy kreatywności”
  • Zadanie indywidualne o nazwie „Idea Killers w miejscu pracy", trakcie którego uczestnicy wypełniają listę zdań antytwórczych, a następnie rozwiązują problem aluzyjności powiedzeń – zawalidróg

W tym module uczestnicy poznają różnice między kreatywnością, a innowacją, potrafią samodzielnie określać niezbędniki kreatywnego myślenia i wskazywać bariery ograniczające twórczość, dzięki czemu łatwiej jest eliminować je w procesie.


II. WZBUDZANIE W SOBIE TWÓRCZOŚCI, KREATYWNOŚCI

 • Cykl PDCA (Cykl Shewharta). Zasady wdrażania pomysłu do realizacji.
  • Poszczególne etapy działania pozwalające w pełni wykorzystać potencjał twórczy. Od kreatywności do innowacyjności
  • Kiedy nadejdzie czas, aby wdrożyć - testowanie na małą skalę
  • Kiedy plan wprowadzamy na pełną skalę<
 • Metoda analizy, eliminacji, metoda założeń. Zasady pracy w przypadku szukania i znalezienia jedynego prawidłowego rozwiązania
 • Jak na podstawie danych podjąć decyzję na tak, na nie lub kiedy nie zamykać problemu, aby droga do znalezienia rozwiązania była jak najkrótsza i jak najprostsza?

III. STRATEGIA NIETYPOWYCH POWIĄZAŃ (TWÓRCZEGO KOMBINOWANIA)
METODY INDYWIDUALNEJ PRACY KREATYWNEJ

 • Przedstawienie istoty strategii, która przejawia się w łączeniu odległych skojarzeń w celu stworzenia rozwiązań wychodzących poza rutynę i przyjęte od dawna schematy
 • Łańcuch i gwiazda skojarzeń - uczestnicy poznają dwa główne typy operacji skojarzeniowych, a także technikę Cluster, która łączy zalety gwiazdy i łańcucha skojarzeń. Wykonują również zadanie praktyczne
 • Techniki „Random Word" i „Random Picture" jako sposoby odzyskiwania nowatorskiego wglądu w istotę problemu, poszukiwania odległych skojarzeń i przeciwdziałania zanikowi weny twórczej
 • Sieć poszukiwań - metoda wykorzystująca procesy kojarzeniowe do poszukiwania wielu przydatnych rozwiązań problemów projektanckich. Zorganizowanie pracy zespołowej mającej na celu łączenie różnych skojarzeń dla wygenerowania dużej liczby konkretnych pomysłów, mających szanse natychmiastowego zastosowania w praktyce
  • Strategie pobudzające myślenie kreatywne – ćwiczenia min:
   1. strategia łączenia
   2. strategia czujności i kruszenia
  • Techniki myślenia kreatywnego i tworzenia nowych rozwiązań – ćwiczenia min:
   1. odmienne punkty widzenia
   2. technika wymuszania połączeń

Ten moduł jest bardzo praktyczny, jest sesją ćwiczeń i serią praktyk. Uczestnicy będą pobudzali swą kreatywność i zbadają swój iloraz kreatywności.


IV. KREATYWNOŚĆ, A ZACHOWANIA NATURALNE – ZNACZENIE KOMUNIKACJI PODCZAS PRACY GRUPY KREATYWNEJ

 • Znaczenie zasobów komunikowania się podczas pracy grupy kreatywnej
 • Indywidualność każdej jednostki jako warunek istnienia i powodzenia w pracy grupy kreatywnej
 • Style zachowań K.G. Jung
 • Różnice w myśleniu kreatywnym i propozycjach rozwiązań w zależności od preferowanego stylu zachowań
 • Specyfika komunikacji i działań danego stylu
 • Jakie zadania preferują członkowie danego stylu podczas tworzenia rozwiązań metodami pracy kreatywnej - analiza i wnioski

W tym module połączymy naszą praktyczną wiedzę z obszaru kreatywności z pracą grupową, pracą zespołową i wykorzystamy ja do osiągnięcia efektu synergii i umysłu zbiorowego. Bardzo praktyczny moduł, który pozwoli uczestnikom na autoanalizę swojego stylu funkcjonowania w grupie i możliwości wykorzystania swojego potencjału z eliminacją barier.


V. STRATEGIA ODROCZONEGO WARTOŚCIOWANIA

 • Przedstawienie istoty strategii polegającej na oddzieleniu w pracy grupowej etapu generowania pomysłów od etapu ich ewaluacji, a także odroczeniu krytyki na czas wymyślania. Wprowadzenie
 • Koszyk pomysłów - konkretne zadanie do rozwiązania z zastosowaniem tej techniki
 • Zestawienie zasady odroczonego wartościowania z klasycznymi regułami „burzy mózgów" - model Osborna. Uczestnicy biorą udział w krótkiej sesji pomysłowości przeprowadzonej według czterech reguł burzy mózgów
 • Ćwiczenie zespołowe, w czasie którego uczestnicy rozwiązują praktyczny problem, stosując pisemną odmianę metody „burzy mózgów". Przedstawienie kategorii „paradoksalnej burzy mózgów", jako antidotum na sztywność myślenia, ojcowski afekt i fiksację funkcjonalną oraz zapoznanie z zasadami nowego typu „burzy mózgów", wykorzystującej paradoks, negację i inwersję znaczeń
 • Omówienie Metody Walta Disneya - pomnik Mickiewicza
 • Metoda Mataplanu - uczestnicy poznają zasady metody Metaplanu, łączącej rozpoznanie sytuacji problemowej i jej przyczyn z poszukiwaniem najlepszych rozwiązań, a także dowiedzą się o jej przydatności w sytuacji braku zaufania i umiejętności asertywnego krytykowania cudzych pomysłów
 • Metoda sześciu myślowych kapeluszy (Edward de Bono) - ćwiczenie
 • Metoda „Muzealna” – rozwiązywanie zagadnienia zgłoszonego przez uczestników
 • ZWI – rozwiązywanie zagadnienia zgłoszonego przez uczestników

Moduł pracy w oparciu o metody kreatywnego i twórczego myślenia. Poznamy ich wiele i jednocześnie każdy uczestnik będzie mógł wybrać te, które warto implementować do jego pracy zawodowej wykorzystujące odległe skojarzenia do tworzenia rozwiązań, cechujących się wysokim poziomem nowatorstwa.


VI. PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI PRACY W ZESPOLE

 • Procesy i interakcje w zespole
 • Kształtowanie pozytywnych interakcji grupowych
 • Siatka celów jako narzędzie analizy relacji w zespole i coachingu zespołowego- ćwiczenie DESKI

Ostatni moduł – stanowiący ukoronowanie dwudniowych działań aktywnych. Uczestnicy podczas 2,5 godzinnego ćwiczenia ruchowego wykorzystają swój potencjał, wiedze o sobie, znane sposoby podejmowania decyzji i tworzenia rozwiązań. To moduł podczas którego podążamy od kreatywności do innowacji w praktyce z uwzględnieniem całego złożonego procesu grupowego.

Informacje dodatkowe

AGENDA

Dzień 1: 09:00 ÷ 17:00
Dzień 2: 09:00 ÷ 17:00
 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA


16 godzin (2 dni)


CENA SZKOLENIA OBEJMUJE

 • obiady
 • przerwy kawowe
 • materiały szkoleniowe
 • skrypt
 • dyplom ukończenia szkolenia
 • pomoc i konsultacje po szkoleniu


SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

 • Forma grupowa szkolenia daje możliwość dostosowania go zarówno do oczekiwań szkolonej grupy, jak i do potrzeb organizacji.
 • Możecie Państwo skorzystać z opcji badania potrzeb szkoleniowych na różnych stopniach zaawansowania.
 • W przypadku formy grupowej macie Państwo wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod – elementy te są z Państwem indywidualnie konsultowane.
 • Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: coaching, indywidualny feedback od Trenera/Eksperta, czy follow up.
 • W tym wariancie szkolenia to Państwo decydują o jego terminie i miejscu, gdzie się odbędzie.
 • Szkolenie może być prowadzone przez dwóch Trenerów/Ekspertów.
 • W tej opcji macie Państwo możliwość przeszkolenia jednocześnie nawet kilkuset osób – dysponujemy szeroką grupą Trenerów/Ekspertów o identycznym poziomie merytorycznym i warsztatowym.

Method Balance TM

Metody pracy stosowane podczas
szkolenia:

Symulacje i case study
Symulacje i case study
Gry + Symulacje
Gry + Symulacje
Scenki, odgrywanie ról
Scenki, odgrywanie ról
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia grupowe
Ćwiczenia grupowe
Dyskusje moderowane
Dyskusje moderowane
Testy, kwestionariusze
Testy, kwestionariusze
Burza mózgów
Burza mózgów
Wykład
Wykład

W trakcie szkolenia pracujemy niemal wyłącznie interaktywnie. Aranżujemy gry i scenki, w czasie których poznajecie Państwo praktyczne narzędzia i w trakcie których możecie Państwo doświadczyć sytuacji omawianych na warsztatach. Poza tym realizujemy mnóstwo ćwiczeń i gier edukacyjnych. We wszystkich ćwiczeniach indywidualnych korzystamy z realnych przykładów Uczestników, które poza walorem praktycznym służą również wymianie doświadczeń i wyciągnięciu wniosków.

Jestem zainteresowana/y...

Wpisz swoje dane - skontakujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
(wymagany email lub telefon)

Kup teraz!

SZKOLENIE OTWARTE

(Dla osoby)

Liczba osób: 15

Miejsce: Warszawa, Kraków

1370 PLN netto
(1 685,10 PLN brutto)


Kontakt

W przypadku kłopotów z zamówieniem elektronicznym prosimy pobrać: pobierz zamówienie jako DOC zamówienie.DOCX

zadzwoń:
+48 12 633 0099
+48 735 140 030

Skontaktuj się z nami

(wynagany email lub telefon)