Kontakt

Profesjonalna Asystentka / Sekretarka Profesjonalna Asystentka / Sekretarka Profesjonalna Asystentka / Sekretarka
Kod produktu: uas

Profesjonalna Asystentka / Sekretarka

czyli pierwsza osoba, której klasa świadczy o Jej Szefie

Profesjonalna asystentka stanowi niezbędne ogniwo dobrze funkcjonującej firmy. Jest prawą ręką szefa. Dlatego oczekuje się od niej wysokich kompetencji. Jej profesjonalizm jest wizytówką firmy. Poza umiejętnościami niezbędnymi w pracy biurowej od asystentki oczekuje się doskonałej organizacji oraz dużych umiejętności interpersonalnych. Jej praca często przebiega pod presją czasu i wyzwań. Asystentka musi radzić sobie w różnych, czasem trudnych sytuacjach zachowując opanowanie i profesjonalizm. Musi nieraz umieć wyprzedzać myśli i zamierzenia współpracowników oraz szefa. Jej praca wymaga aktywnego słuchania i interpretowania wypowiedzi. Będąc pośrednikiem między szefem a zespołem i klientami asystentka musi także posiadać umiejętności przekazu informacji. Wszystko to składa się na sztukę skutecznej komunikacji, którą profesjonalna asystentka musi się charakteryzować.

SZKOLENIE OTWARTE

Obecnie szkolenie jest niedostępne
w formie otwartej (dla osoby),
jeśli jesteś zainteresowany tym
szkoleniem wpisz swoje dane.
SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

(Dla grupy)

Ilość osób: /

Miejsce: dowolne


6 970 PLN netto

Kontakt

Terminy i miejsca

Wybierz najbardziej dogodny
termin i miejsce szkolenia.

Szkolenie prowadzi

Adam MuszakMarcin KwiecińskiTomasz NikielLucyna Jabłońska
Talentway

Opis szkolenia

Celem szkolenia dla profesjonalnych asystentek / sekretarek jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności, które pozwolą Paniom na profesjonalne realizowanie powierzonych zadań. W ich realizacji niezbędna jest między innymi sprawna komunikacja, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach czy odczytywanie i rozumienie mowy ciała. Każdej asystentce w jej pracy będą potrzebne umiejętności radzenia sobie ze stresem – własnym i innych.

Korzyści dla Uczestnika szkolenia:


Nasze szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija i kształtuje umiejętności aktywnego słuchania, odczytywania i posługiwania się mową ciała w celu budowania profesjonalnego wizerunku. Dzięki szkoleniu uczestnicy poznają niezbędne narzędzia w skutecznej komunikacji. Szkolenie pozwala poznać sposoby radzenia sobie ze stresem, który utrudnia komunikację i może dezorganizować pracę. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję poznać efektywne sposoby organizacji czasu. Szkolenie pozwala na poznanie rutynowych mechanizmów funkcjonowania zawodowego oraz ich modyfikację. Dzięki naszemu szkoleniu poznasz swoją rolę w firmie i nauczysz się korzystać z własnych zasobów w budowaniu profesjonalizmu zawodowego.

Program szkolenia

1. Kim jestem? – moje miejsce i rola w firmie:


 • Ty i Twoja pozycja w firmie – konieczność hierarchii i struktury,
 • Jesteś częścią całości – poznaj swoje mocne i słabe strony,
 • Moje pole – do uprawy, nie popisu?,
 • Hermes, herold, zausznica – stereotypowe opinie i oczekiwania.

ĆWICZENIE – Mamy gości – trzeba się poznać! Zadaniem uczestników jest krótka prezentacja siebie jako asystentki na forum grupy. Uczestnicy mają możliwość przedstawienia siebie oraz swoich obowiązków, tak jakby podejmowali delegację z egzotycznego kraju, w którym nikt nigdy nie słyszał o asystentkach. W tym ćwiczeniu uczestnicy mają możliwość podzielenia się swoimi przekonaniami na temat własnej pracy – swojego miejsca i obowiązków w firmie. Ćwiczenie jest też pretekstem do dalszej pracy poznawczej – na czym polega mój zawód, w jakich obszarach się poruszam, gdzie są granice moich możliwości, jakie narzędzia są mi potrzebne?


2. Profesjonalna – od czego zaczynam:


 • Mój wizerunek wizerunkiem firmy?,
 • Pierwsze wrażenie i jego konsekwencje,
 • Nasz aparat poznawczy
 • Stereotypy poznawcze – zmieniać, czy korzystać?

ĆWICZENIE – Analiza dramy (test aparatu poznawczego). Trener prezentuje określone zachowanie, używając jedynie gestów i mimiki. Zadaniem uczestników jest zanotować swoje reakcje w odpowiednich obszarach poznawczych. Ćwiczenie pozwala poznać funkcjonowanie własnego aparatu poznawczego – przewagi konkretnych czynności poznawczych wpływających na kształtowanie naszych przekonań. Ostatecznym celem ćwiczenia jest odkrycie mechanizmów tworzących pierwsze wrażenie oraz mechanizmu powstawania przekonań. Dzięki temu uczestnicy mogą doświadczyć siły wywierania wpływu poprzez modyfikowanie zachowań budujących pierwsze ważenie.


3. Pionowo i poziomo – style komunikacji:


 • Komunikacja pionowa – zalety i wady
 • Komunikacja pozioma – zalety i wady
 • Świadome korzystanie z różnych stylów komunikacji

ĆWICZENIE – Odegranie scenki przed grupą według scenariusza. W tym ćwiczeniu uczestnicy doświadczą różnic w percepcji komunikatów przekazywanych w różnych konwencjach. Doświadczenie pozwala na właściwy dobór stylu do odbiorcy komunikatu. TEST - klasyfikacja komunikatów. Dzięki testowi uczestnicy będą mogli zastosować doświadczenia ćwiczeń na polu teoretycznym.


4. Moje narzędzia – najpierw bez słów:


 • Cel komunikacji – ROZUMIENIE,
 • Neurony lustrzane – w teorii i praktyce,
 • Empatyczne rozumienie rozmówcy – intencje się liczą,
 • To jesteś ty, a to jestem ja – moje i cudze emocje w komunikacji;

ĆWICZENIE – Czytam ciebie - praca w parach. W tym ćwiczeniu uczestnicy mają możliwość doświadczenia funkcjonowania neuronów lustrzanych, czyli w praktyce empatycznego rozumienia innej osoby. Uczestnicy siedząc naprzeciw siebie skupiają się na odczuciach swojego ciała starając się dostosować swoje oddechy. Uczestnicy po zakończonym ćwiczeniu moją możliwość opowiedzenia grupie o swoich doświadczeniach. Celem ćwiczenia jest wykazanie, jak wiele możemy się dowiedzieć o człowieku nie rozmawiając z nim, a korzystając jedynie z narzędzia jakim jest nasze ciało i jego zdolności reagowania. Dzięki temu zyskujemy niezwykłe umiejętności komunikacyjne, których zwykle intuicyjnie używamy. Teraz mamy możliwość świadomego korzystania z tych narzędzi. TEST umiejętności komunikacji. Badamy zdolność rozpoznawania błędów w komunikacji oraz znaczenia przekazów werbalnych i niewerbalnych. Dzięki temu uczestnicy ćwiczą własne umiejętności korzystania z określonych sposobów komunikowania oraz określają własny poziom umiejętności komunikacyjnych.


5. Jesteśmy w kontakcie:


 • Aktywne słuchanie,
 • Mowa ciała,
 • Proksemika,
 • Parafraza i klaryfikacja,
 • Pytamy – znaczenie i typologia pytań,
 • Najczęstsze grzechy w komunikacji.

ĆWICZENIE – Zadanie aktorskie. Uczestnicy odgrywają krótkie sceny obrazujące określone postawy w komunikacji. Ćwiczenie jest okazją do świetnej zabawy dla całej grupy, jednocześnie daje możliwość poznania typowych błędów w komunikacji. Dzięki symulacji uczestnicy mogą korygować swoje zachowania i omawiać ich konsekwencje.


6. Organizer:


 • Jaki jestem – określenie własnego stylu osobowości,
 • Moje słabe strony moim wyzwaniem,
 • Listowanie celów i ich gradacja,
 • Perfekcjonizm a profesjonalizm,
 • Dobowy cykl ultradiański a nasza skuteczność w pracy;

ĆWICZENIE – TEST – określenie głównych cech osobowości uczestników w obszarach związanych z działaniem. Na podstawie wyników określimy słabe strony, które warunkują działania związane z planowaniem i organizacją zadań. Dzięki temu uczestnicy będą mogli poznać kierunki własnego rozwoju w celu poprawy własnej skuteczności zawodowej.


7. Stres i jego znaczenie w życiu:


 • Biologiczne podstawy reakcji stresowych,
 • Świadomość osobistych reakcji i ich kontrola,
 • Sposoby ograniczania negatywnego wpływu stresu;

ĆWICZENIE – Trening uważności i relaksacja. Ćwiczenia te uczą rozpoznawania własnych reakcji fizycznych oraz dystansu wobec emocji i myśli. Uczestnicy mają możliwość doświadczyć potęgi skupienia uwagi, które przynosi zaskakujący spokój i dystans. Proponowana w ćwiczeniu relaksacja jest techniką wywodzą się z mindlulness. Uczy ona uwalniania się od skutków stresu, co poprawia funkcjonowanie nie tylko na płaszczyźnie zawodowej, ale wpływa na całe nasze życie.


8. Profesjolanie, asertywnie:


 • Asertywność jako styl zachowania,
 • Pomocne metody,
 • Właściwa strategia i konieczność konsekwencji,
 • Frontem do przodu w sytuacjach krytycznych?

ĆWICZENIE – TEST – mapa asertywności – pozwala na określenie słabych i mocnych obszarów asertywności uczestników. Praca w parach – uczestnicy otrzymują zadanie zastosowania konkretnej techniki odgrywając określone role. W tym ćwiczeniu uczestnicy mają możliwość doświadczenia różnych sytuacji i ról, w których będą doskonalić techniki asertywnych zachowań. Wszystko to pomaga budować pewną postawę na gruncie zawodowym niezbędną w roli asystentki/sekretarki.


9. Zakończenie szkolenia:


 • wnioski indywidualne,
 • ewaluacja,
 • podsumowanie.

Informacje dodatkowe

AGENDA


KRAKÓW, POZNAŃ, GDAŃSK
Dzień 1: 09:00 ÷ 17:00
Dzień 2: 09:00 ÷ 17:00

WARSZAWA
Dzień 1: 10:00 ÷ 18:00
Dzień 2: 09:00 ÷ 17:00


CZAS TRWANIA SZKOLENIA


16 godzin (2 dni)


CENA SZKOLENIA OBEJMUJE

 • obiady
 • przerwy kawowe
 • materiały szkoleniowe
 • skrypt
 • dyplom ukończenia szkolenia
 • pomoc i konsultacje po szkoleniu


SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

 • Forma grupowa szkolenia daje możliwość dostosowania go zarówno do oczekiwań szkolonej grupy, jak i do potrzeb organizacji.
 • Możecie Państwo skorzystać z opcji badania potrzeb szkoleniowych na różnych stopniach zaawansowania.
 • W przypadku formy grupowej macie Państwo wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod – elementy te są z Państwem indywidualnie konsultowane.
 • Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: coaching, indywidualny feedback od Trenera/Eksperta, czy follow up.
 • W tym wariancie szkolenia to Państwo decydują o jego terminie i miejscu, gdzie się odbędzie.
 • Szkolenie może być prowadzone przez dwóch Trenerów/Ekspertów.
 • W tej opcji macie Państwo możliwość przeszkolenia jednocześnie nawet kilkuset osób – dysponujemy szeroką grupą Trenerów/Ekspertów o identycznym poziomie merytorycznym i warsztatowym.

Method Balance TM

Metody pracy stosowane podczas
szkolenia:

Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia grupowe
Ćwiczenia grupowe
Dyskusje
Dyskusje
Scenki, odgrywanie ról
Scenki, odgrywanie ról
Studium przypadku<br/><b>(case study)</b>
Studium przypadku
(case study)
Gry + Symulacje
Gry + Symulacje
Testy, kwestionariusze
Testy, kwestionariusze
Coaching
Coaching
Prezentacje
Prezentacje
Burza mózgów
Burza mózgów
Zadania
Zadania

W trakcie szkolenia pracujemy niemal wyłącznie interaktywnie. Aranżujemy gry i scenki, w czasie których poznajecie Państwo praktyczne narzędzia i w trakcie których możecie Państwo doświadczyć sytuacji omawianych na warsztatach. Poza tym realizujemy mnóstwo ćwiczeń i gier edukacyjnych. We wszystkich ćwiczeniach indywidualnych korzystamy z realnych przykładów Uczestników, które poza walorem praktycznym służą również wymianie doświadczeń i wyciągnięciu wniosków.

SZKOLENIE OTWARTE

Obecnie szkolenie jest niedostępne
w formie otwartej (dla osoby),
jeśli jesteś zainteresowany tym
szkoleniem wpisz swoje dane.
Kontakt

W przypadku kłopotów z zamówieniem elektronicznym prosimy pobrać: pobierz zamówienie jako DOC zamówienie.DOCX

zadzwoń:
+48 12 633 0099
+48 735 140 030

Skontaktuj się z nami

(wynagany email lub telefon)