Kontakt

Komunikacja interpersonalna Komunikacja interpersonalna Komunikacja interpersonalna
Kod produktu: uki

szkolenie
Komunikacja interpersonalna

Przekaż komunikat zgodny z Twoją intencją

Aż 85% Twojego sukcesu zależy od umiejętności porozumiewania się z innymi.
Od tego czy zostaniemy zrozumieni zależy czas i jakość zrealizowanego zadania.

Komunikowanie się to złożony proces wymagający, zarówno od nadawcy, jak i odbiorcy odpowiednich kompetencji, takich jak: aktywne słuchanie, wyrażanie swojego zdania, konstruowanie konstruktywnej krytyki.

Wyrażanie swoich potrzeb, myśli, emocji w sposób szczery, a jednocześnie nie krzywdzący drugiej osoby, to wyzwanie.
Często bowiem sposób, w jaki przekazujemy treści, prowadzi do nieporozumień i przedstawienia siebie w opozycji do zamierzonej intencji.

Podczas warsztatów opanujesz kluczowe elementy komunikacji interpersonalnej, które w znaczący sposób wpłyną na efekt i jakość codziennej pracy.

SZKOLENIE OTWARTE

(Dla osoby)

Stacjonarne lub
Live Training »
(szkolenie online)

Liczba osób: 1/12

Miejsce: online, Warszawa

1 370 PLN

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

(Dla grupy)

Stacjonarne lub
Live Training »
(szkolenie online)

Liczba osób
stacjonarne: 15 / 15
online: 12 / 12

Miejsce: online, dowolne

6 970 PLN netto

Kontakt

Opis szkolenia


KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA


Dzięki szkoleniu prowadzonemu metodami warsztatowymi uczestnicy:

 • poszerzą umiejętności z zakresu komunikacji, która pozwoli na lepszą i bardziej świadomą współpracę, opartą przede wszystkim o autorytet, a nie o miejsce w strukturze organizacyjnej
 • wypracują skuteczne narzędzia pozwalające na zbudowanie korzystnych relacji w zespole, wpływających na motywację i realizację zadań na możliwie wysokim poziomie
 • nabędą umiejętności zarządzania sytuacją konfliktową, poznają narzędzia radzenia sobie z presja i manipulacją
 • przećwiczą techniki skutecznego przekazywania współpracownikom informacji trudnych i niepopularnych
 • będą potrafili zapobiegać trudnym sytuacjom podczas rozmów, uświadomią sobie role profilaktyki zamiast „gaszenie pożarów”
 • przećwiczą techniki sekwencyjnego zadawania pytań, by rozmówca sam potwierdził, to czego potrzebuje

Program szkolenia


I. PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY BUDOWANIA EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI


Komunikacja interpersonalna to wielowymiarowy proces nadawania, przesyłania, odbierania i interpretowania komunikatów. Jej celem jest między innymi doskonalenie porozumienia, współpracy i współdziałania pomiędzy osobami i grupami. O skutecznej komunikacji możemy mówić dopiero wtedy, gdy informacja jest odebrana zgodnie z intencjami nadawcy.

 • Podstawy dobrego kontaktu - identyfikacja przydatnych kompetencji. Autoanaliza umiejętności komunikacyjnych
 • Wojna światów. Pomiędzy logiką, emocjami a wartościami
 • Przeszkody skutecznej komunikacji. Ocenianie, uogólnianie, różne aparaty pojęciowe selektywne postrzeganie, uwarunkowania interpretacji
 • Budowanie wiarygodności
  • Elementy komunikacji niewerbalnej i werbalnej
  • Spójność komunikatów. Znaczenie gestów, praca głosem, parajęzyk
 • Podstawowe narzędzia skutecznej komunikacji
  • Siła słowa, język faktów a język emocji
  • Pytania jako narzędzie kontroli nad procesem komunikacji
  • Słuchanie aktywne
  • Zwroty zabezpieczające relacje
 • Rozwijanie indywidualnych kompetencji komunikacyjnych – znaczenie inteligencji emocjonalnej

II. TWORZENIE OBSZARÓW POROZUMIENIA. POMIĘDZY WSPÓŁPRACĄ, KOMPROMISEM A ULEGANIEM


Rolą modułu będzie podkreślenie roli kooperacyjnego postępowania dla odniesienia korzystnego wyniku zarówno dla rozmówcy jak i dla nas samych. Dialog, a nie sprzedawanie gotowych rozwiązań, umiejętność patrzenia, słuchania i analiza faktów w oparciu zarówno o wiedzę jak i doświadczenia rozmówcy pozwoli wpłynąć na efektywną współpracę i utrzymać długofalowe dobre relacje w zespole.

 • Zobaczyć sprawę z drugiej strony - metodyka „wejścia w buty” rozmówcy
 • Co tworzy negatywne emocje? Komunikacyjna waluta transferowa
 • Praktyczne narzędzia budowania porozumienia. Model góry lodowej. Wychodzenie poza schemat
 • Jak sprawić, aby nasz rozmówca zawsze czuł się zawsze traktowany indywidualnie
  • Strategie doboru celu, metody, struktury i sprzężenia zwrotnego adekwatnego do rodzaju danej sytuacji
  • Znaczenie wzajemnego wsparcia i korzystania z własnych doświadczeń związanych z różnorodnością pracy i celami zawodowymi
  • Budowanie poczucia wspólnoty grupowej
  • Kształtowanie pozytywnych interakcji grupowych

III. DLACZEGO Z NIEKTÓRYMI WSPÓŁPRACOWNIKAMI TRUDNO NAM SIĘ DOGADAĆ?


Postawy i zachowania innego człowieka można analizować i odpowiednio na nie reagować. Określenie, z jakim stylem komunikacyjnym mamy do czynienia, pozwoli lepiej porozumiewać się z ludźmi, unikać sytuacji konfliktowych. Uczestnicy wypracują typologię w oparciu o autotesty, a następnie osobowościową mapę zespołu. Na podstawie doświadczeń stworzą narzędzia pozwalające na skuteczna komunikacją z innymi „typami” Współpracowników i „nadawanie tym samym językiem”.

 • Jak się porozumieć, gdy nie ma „chemii” Czym są style komunikowania? Ich znaczenie w efektywnej współpracy zespołu
 • Autodiagnoza własnego stylu komunikacyjnego. Macierz zachowań i reakcji a styl osobowościowy
 • Komunikacyjna waluta transferowa. Dostrojenie się, jako podstawa zrozumienia, budowania relacji oraz wywierania wpływu

Film Castorama – nadawania na tej samej fali.

 • Jak rozpoznawać i właściwie reagować na różne style zachowań?
 • Wprowadzenie do reguły podobieństwa - dopasowanie na poziomie słów, na poziomie niewerbalnym, oraz na poziomie doświadczeń
 • Stworzenie banku dobrych praktyk w specyfice pracy zespołów

IV. ROLA ASERTYWNOŚCI W PODNIESIENIU EFEKTYWNOŚCI ZESPOŁU


Asertywność kojarzy nam się najczęściej z umiejętnym mówieniem „NIE”. To tylko niewielka część prawdy. Zadaniem każdego pracownika realizującego zadania w zespole jest inspirowanie współpracowników do samodzielnej, jak najlepszej realizacji zadań oraz poszukiwania rozwiązań w przypadku sytuacji trudnych i niestandardowych. W trakcie modułu uczestnicy przećwiczą techniki asertywnego komikowania się, w oparciu o symulacje i case study nauczą się stosować asertywną odmowę z elementami podtrzymania relacji.

 • Mapa zachowań – zachowania uległe, manipulacyjne, dominujące – charakterystyka i konsekwencje. Mapa asertywności każdego z uczestników
 • Asertywność – czym tak naprawdę jest i jakie są skutki jej wdrożenia
 • Najpierw profilaktyka, potem gaszenie pożarów. Strategie radzenie sobie z trudnymi sytuacjami
 • Model Harrisa. Elementy analizy transakcyjnej w relacjach pomiędzy współpracownikami. Jak zrozumieć tę grę?

W trakcie symulacji uczestnicy przećwiczą metodę „Czterech kroków” oraz drabinkę interwencji komunikacyjnej, poznają praktyczne techniki rozpoznawania i radzenia sobie z manipulacją i zrozumieją znaczenie asertywności jako alternatywę dla zachowań agresywnych lub ucieczkowych. W trakcie gry poznają własne reakcje i określą swój styl współpracy w oparciu o reakcje asertywne.

 • Nierealne żądania. Obrona przed, szantażem manipulacją i agresją. Jak skutecznie kontrolować rozmowę?
 • Asertywna komunikacja bez nieporozumień. Informacja zwrotna i inne komunikaty asertywne
 • Egzekwowanie własnych praw i ustanawianie granic psychologicznych
 • Będę asertywny – następnym razem już na pewno

V. KONFLIKTY W ZESPOLE. MOJA ROLA W ROZWIĄZYWANIU TRUDNYCH SYTUACJI


W module tym uczestnicy na bazie gier i casy study będą przyglądać się zjawisku konfliktu, a w symulowanych sytuacjach w nim bezpośrednio uczestniczyć. Na bazie tych doświadczeń wypracowana zostanie metodologia zarządzania konfliktem i narzędzi jego konstruktywnego rozwiązania.

 • Potrzeby merytoryczne a potrzeby psychologiczne członków zespołu i ich wpływ na proces i efekt realizowanego zadania i atmosferę pracy
 • Dlaczego dochodzi do konfliktów w zespole? Czy konflikt zawsze jest zjawiskiem negatywnym?
 • Sposoby diagnozowania sytuacji konfliktowych
 • Konstruktywne radzenie sobie z sytuacją konfliktu. Jak wykorzystać pozytywne i negatywne efekty konfliktów w zespole

Zasadniczą rolą ćwiczeń i aktywności w tym module będzie pogłębiona analiza i mierzenie się z rzeczywistymi problemami grupy. Najważniejsze wnioski będą spisywane na flipie tworząc bank dobrych praktyk.

 • Technika budowania świadomego wyboru postawy pro aktywnej. Na co mam wpływ w konflikcie?
 • Między bodźcem a reakcją .Strategie radzenia sobie z postawą reaktywną
 • Ocena własnych zasobów i środków niezbędne do realizacji zamierzonych działań. Co mnie ogranicza? Co mogę z tym zrobić?

VI. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W ZESPOLE. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ORAZ ZNAJDOWANIE NOWATORSKICH ROZWIĄZAŃ


W tym module połączymy praktyczną wiedzę z obszaru komunikacji z elementami pracy grupowej wykorzystywanej do osiągnięcia efektu synergii. Bardzo praktyczny moduł, który pozwoli uczestnikom na autoanalizę swojego stylu funkcjonowania w grupie i możliwości wykorzystania swojego potencjału a także sposobów na szybkie i wygodne zarządzanie wiedzą.

 • Znaczenie zasobów komunikowania się podczas pracy grupowej
 • Indywidualność każdej jednostki jako warunek istnienia i powodzenia w pracy grupy
 • Różnice w myśleniu i propozycjach rozwiązań w zależności od preferowanego stylu komunikacyjnego i osobowości
 • Myślenie linearne vs myslenie lateralne

Gdy naraz dopuścimy do głosu różnych dyskutantów, to nader często widzimy, że dyskusja zamienia się w chaos a nawet utarczki. Metodę, która skutecznie eliminuje takie problemy kumunikacyjne wymyślił Edward De Bono, światowej klasy ekspert w dziedzinie procesu myślenia, twórca pojęcia "myślenie lateralne". Jego wskazówki dotyczące sposobu sprawnego posługiwania się umysłem wykorzystywane są na całym świecie przez największe korporacje - m.in. Du Pont, IBM, Shell kręgi rządowe i wojskowe wielu państw.” Rozpracowanie problemu przez grupę metodą de Bono pokaże, że dyskusję lub spór można uporządkować, skupić się osobno na każdym z nawyków/sposobów myślenia i wypracować konstruktywne pomysły na rozwiązanie. Metoda jest doskonałym narzędziem do wykorzystania podczas narad, spotkań zespołu lub w sytuacjach w których występuje intelektualny impas.

 • Znaczenie procesu grupowego. Fazy procesu. Identyfikacja ról grupowych
 • Ocena i selekcja pomysłów: macierz efektywności / łatwości wdrożenia. Techniki weryfikacji rozwiązań
 • Efekt facylitacji społecznej, kapitanozy, naśladownictwa, próżniactwa społecznego, grupowego podejmowania decyzji

W przypadku kłopotów z zamówieniem elektronicznym prosimy pobrać: pobierz zamówienie jako DOC zamówienie.DOCX

zadzwoń:
+48 12 633 0099
+48 735 140 035

Skontaktuj się z nami

(wynagany email lub telefon)