Kontakt

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy
Kod produktu: uzc

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

Kluczowe nawyki i sprawdzone narzędzia.

Dwudziesty pierwszy wiek to ciągła walka z czasem - pogoń za zadaniem i celem, klientem i pieniędzmi, lepszymi wynikami i ... lepszym samopoczuciem, samorealizacją i spełnieniem.

Jak w takim razie w dobie permanentnego niedoczasu być skutecznym w realizacji tak wielu codziennych obowiązków zawodowych?
Jak wykorzystać potencjał drzemiący w każdym z nas, a często marnowany?
Jak efektywnie kształtować swoje życie i realizować marzenia?
I jak przy tym umiejętnie radzić sobie z presją czasu?

Na szkoleniu dowiecie się właśnie JAK.
JAK dopasować narzędzia do własnego stylu zarządzania czasem.
JAK wykształcić umiejętność prawidłowego ustalania priorytetów i efektywnego planowania działań.
JAK wdrożyć metodę Getting Thing Done, która przełoży się na efektywniejszą realizację zadań.
JAK osiągać cele, które stawiamy przed sobą.

SZKOLENIE OTWARTE

(Dla osoby)

Ilość osób: 1 /15

Miejsce: Kraków, Warszawa, Poznań


1 370 PLN

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

(Dla grupy)

Ilość osób: 15/15

Miejsce: dowolne


6 970 PLN netto

Kontakt

Terminy i miejsca

Wybierz najbardziej dogodny
termin i miejsce szkolenia.

 • 22.08.2019 - 23.08.2019
  Kraków
 • 12.09.2019 - 13.09.2019
  Warszawa
 • 03.10.2019 - 04.10.2019
  Kraków
 • 24.10.2019 - 25.10.2019
  Poznań
 • 07.11.2019 - 08.11.2019
  Warszawa
 • 25.11.2019 - 26.11.2019
  Kraków
 • 05.12.2019 - 06.12.2019
  Poznań
 • 16.12.2019 - 17.12.2019
  Kraków

Szkolenie prowadzi

Tomasz NikielAnna Jędrusik-Gorzołka

Poznaj opinie

Opinie o szkoleniu Talentway

Opis szkolenia


KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

 • Jak określić swój styl zarządzania czasem?
 • Jak zidentyfikować najbardziej “nieznośnych” złodziei czasu?
 • Jak poradzić sobie ze swoimi złodziejami czasu?
 • Jak usprawnić i polepszyć swoją organizację pracy?
 • Jak ustalać priorytety i koncentrować się na sprawach najważniejszych?
 • Jak szybciej i skuteczniej realizować plany?
 • Jak dobierać właściwe narzędzia zarządzania sobą w czasie?
 • Jak radzić sobie z presją przełożonych i kolegów?
 • Jak być bardziej asertywnym i nie tracić koncentracji na celu?

Program szkolenia


I. ZARZĄDZANIE CZASEM, CZY SOBĄ W CZASIE?


Jak w dobie epoki ciągłych wyzwań nadążyć za oczekiwaniami innych? Moduł pozwoli uczestnikom poznać wyzwania nowej rzeczywistości wg Alvina Tofflera i poznać swoje często nieświadome preferencje do organizacji swojego czasu pracy.

 • Świat III fali - jego wpływ na świadomość związaną z życiem i pracą w środowisku ciągłego „zagrożenia” zmianą i presją czasu.
 • Diagnoza własnego stylu zarządzania czasem.
 • Korzyści wynikające z lepszej organizacji pracy.
 • Typologie stylów zarządzania czasem – mocne i słabe strony.
 • „Instrukcja obsługi” siebie – czego unikać, a co czerpać od innych?


 • II. ANALIZA STRACONEGO CZASU.


  Na co zużywamy nasz czas? Na co możemy wykorzystać nasz czas? W module uczestnicy podejmą się analizy swojego tygodniowego rozkładu zajęć i spróbują odkryć na co być może “marnują” swój cenny czas.

  • Jak czas obchodzi się z Tobą.
  • „Inwentaryzacja” czasu.
  • Identyfikacja „złodziei czasu”.
  • Nawyki i przekonania utrudniające efektywne wykorzystywanie czasu i ustalanie priorytetów.
  • Minimalizacja wpływu „złodziei czasu”.


  III. CEL - TWÓJ PUNKT NAWIGACYJNY.
  ZAWSZE ZACZYNAJ DZIAŁANIE Z WIZJĄ KOŃCA.


  Uczestnicy zmierzą się z problemem, jak odblokować swoją siłę wewnętrzną, związaną z koncentrowaniem się na właściwych sprawach we właściwym czasie. Poznają strategie ułatwiające proces ustalania celów oraz nabędą umiejętność wykorzystywania swoich mocnych stron w realizacji wymagających zadań i projektów.

  • Akceptowanie zmian jako umiejętność zachowywania poczucia bezpieczeństwa. Istota efektywności we współczesnej rzeczywistości.
  • Zarządzanie sobą w czasie, jako element strategii poszerzania strefy komfortu.
  • 4 generacje zarządzania sobą w czasie i planowania.
  • SMART; Smart+ - proces ustalania swoich celów zawodowych. Jaki jestem - moje mocne strony i zasoby.
  • Co mnie ogranicza? Pokonywanie barier - myślenie nastawione na rezultat.
  • Siła paradygmatu - techniki przesunięcia punktu widzenia.
  • Tworzenie własnych wizji przyszłości. Technika pracy z wizją końca.
  • Tworzenie kamieni milowych w procesie ustalania celów.
  • Koło kompetencji zawodowych. Autoanaliza.
  • Budowanie wiarygodności przekazu. Rozumienie znaczenia i wartości tego, co się przekazuje. Odwoływanie się do swoich doświadczeń.
  • Reaktywność kontra proaktywność.


  IV. EFEKTYWNE ZASADY USTALANIA PRIORYTETÓW.


  W tym module uczestnicy przećwiczą i rozwiną umiejętności sprawnego definiowania, planowania i określania priorytetów, która pozwala na koncentrowanie się na elementach, na które mamy wpływ, i które pomagają nam realizować postawione cele zawodowe i prywatne. Realizacja właściwych zadań we właściwym czasie to z pewnością więcej niż połowa sukcesu.

  • Pułapki przy ustalaniu priorytetów.
  • Zasada Pareto – reguła 80:20.
  • Metoda ABC.
  • Macierz Eisenhowera. Nowe spojrzenie na stare narzędzie.
  • „Przeprawa przez most”. Szacowanie czasu trwania czynności.
  • Praca z kalendarzem i terminarzem:
   • Rola „przypominaczy”.
   • Punkty kontrolne i monitoring.
   • Planowanie rezerw czasowych.
   • Krzywa REFA a kategorie czynności.
  • Prokrastynacja i walka z czasopożeraczami. Czerwone i zielone godziny.


  V. PLANOWANIE.


  Czy nie mógłby Pan mnie poinformować, którędy powinnam pójść? - zapytała Alicja.
  – To zależy w dużej mierze od tego, dokąd pragnęłabyś zajść – odparł Kot.
  – Właściwie wszystko mi jedno.
  – W takim razie również wszystko jedno, którędy pójdziesz.

  Nawyk planowania działań z wizją końca ma zastosowanie w rozmaitych okolicznościach i na różnych poziomach naszego życia zawodowego, ale szczególnie ważny jest w odniesieniu do zadaniowego trybu pracy. Dobrze zaplanowane działania podnoszą naszą efektywność i organizują dzień pracy.

  • Metody planowania:
   • Reguła 60:40.
   • Reguła Parkinsona.
   • Metoda ALPEN.
   • Planowanie wsteczne - strategia Vonneguta.
  • Metody skutecznej realizacji zadań:
   • Metoda plastrów salami.
   • Metoda grupowania zadań.
   • Metoda POMODORO.
  • Monitoring i kontrola realizacji planów.


  VI. REALIZACJA ZADAŃ METODĄ GETTING THINGS DONE.


  W tym module uczestnicy poznają system zarządzania zadaniami oparty o metodę GTD. Kluczem do sukcesu GTD jest odpowiednia równowaga między pracą zaplanowaną, a tą niespodziewaną. Zwalnia nas ona z obowiązku pamiętania o wszystkich zobowiązaniach i planach, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej efektywności w realizowaniu zadań.

  • Zasady całościowego spojrzenia na realizację zadań:
   • Gromadzenie.
   • Analizowanie.
   • Porządkowanie.
   • Przeglądanie.
   • Realizacja.
  • Parkowanie, czy zamykanie pętli? Dwa podejścia do bycia efektywnym:
   • Ważne byś zaczął działać.
   • Zajmuj się jedną sprawą - nie rozpraszaj uwagi.
   • Nigdy nie wrzucaj ponownie sprawy do „koszyka”.
   • Stosuj regułę 2 minut - nie przenosić zadania do dalszego etapu.
  • Zadania oczekujące i parking pomysłów.
  • Redukcja stresu a realizacja planów.
  • Analiza indywidualnych czynników blokujących efektywność i skuteczne„ domykanie spraw”.
  • 10 nawyków Zen To Done - czyli inne ujęcie GTD.


  VII. PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI PRACY - POCZTA ELEKTRONICZNA I APLIKACJE MOBILNE.


  Niezależnie od tego, gdzie jesteśmy i ile czasu dziennie przeznaczamy na pracę, liczba informacji, zadań i pomysłów jest olbrzymia. Zapisujemy, wrzucamy w foldery, odznaczamy i … pojawia się stres, zjawisko niedoczasu, lub nieprzyjemne konsekwencje. Podobne efekty przynosi nieumiejętne odkładanie pomysłów - nie wdrażamy ich nigdy w życie, tracąc okazję do zmiany lub optymalizacji.

  Informacje i wiadomości zawarte w tym module, pozwolą skutecznie zarządzać swoją skrzynką mailową oraz wskażą, z jakich aplikacji warto korzystać przy organizacji zadań i pracy.

  • Poczta elektroniczna pod kontrolą.
  • Zasady czystej skrzynki odbiorczej - „Inbox zero”:
   • Pierwsza strefa skutecznej reakcji.
   • Narzędzia poczty elektronicznej. Jak optymalizować proces?
   • Błędy filtrowania i selekcji.
   • Wizualizacja. Jak zarządzać priorytetami?
  • Wpisywanie na listę zadań.
  • Wykorzystanie kalendarza - metoda Coveya.
  • Tworzenie folderów i stref buforowych - organizacja plików i danych.
  • Monitorowanie działania i realizacji.
  • Zasady archiwizacji.
  • Propozycje aplikacji mobilnych polepszających organizację pracy.


  VIII. KOLEJNA „WRZUTA”... CZYLI O SZTUCE BYCIA ASERTYWNYM.


  Celem modułu będzie wypracowanie skutecznych technik asertywnych zwiększających skuteczność zarządzania czasem własnym, zapoznanie się z metodami utrzymania kontroli nad rozmową, odmawiania z utrzymaniem dobrych relacji i proponowaniem tzw. „atrakcyjnej alternatywy”.

  Ważnym elementem będzie również umiejętne reagowanie w sytuacji konfliktowej i stosowanie narzędzi radzenia sobie z presją i manipulacją ze strony osób oczekujących od nas natychmiastowej, często nieadekwatnej do sytuacji, reakcji.

  • Asertywność a zarządzanie swoim czasem. Czy jestem asertywny? Rozpoznanie własnej mapy zachowań:
   • Identyfikacja głównych blokad asertywności.
   • Moja świadomość i postawa w relacji z współpracownikiem. Model Harrisa.
   • Elementy analizy transakcyjnej. Jak zrozumieć tę grę?
  • Nierealne żądania. Obrona przed szantażem, manipulacją i agresją. Będę asertywny – następnym razem już na pewno.
  • Jak realizować przyjęty plan w sytuacji ciągle aktualizowanych zadań i priorytetów ze strony przełożonego?
  • Korzyści i konsekwencje asertywnego zachowania w odniesieniu do zarządzania swoim czasem.
  • Asertywna odmowa - algorytm wypowiedzi.
  • Piramida asertywnej interwencji wraz z reakcją na krytykę ogólną.


  IX. PROWADZENIE KRÓTKICH I EFEKTYWNYCH SPOTKAŃ.


  W tym module uczestnicy poznają zasady prowadzenia efektywnych spotkań, często połączonych z krótkimi prezentacjami. To niezwykle ważna umiejętność, by syntetycznie, a jednocześnie przekonująco i w pełni przekazać istotę zagadnienia. Nasze spotkania firmowe lub projektowe powinny czerpać z filozofii TED i One Minute Talk, dzięki czemu spełnią swoją rolę, przy jednoczesnej trosce o ich efektywność.

  • Wystąpienia TED - nowoczesna formuła krótkich wystąpień i prezentacji.
  • Przygotowanie struktury wystąpienia. Wybór technik prezentacyjnych dopasowanych do założonych celów.
  • Zasada 3 kwadratów. Co muszę, co powinienem a co mogę przekazać?
  • Efekt pierwszeństwa i świeżości. Krzywa uwagi. Co najdłużej zostaje w pamięci i dlaczego?
  • Reguły i zasady efektywnych spotkań:
   • Współpraca zespołowa - poznanie czynników wpływających na efektywność pracy grupy podczas spotkania oraz lepsze zrozumienie warunków gwarantujących współpracę.
   • Synergia podczas spotkań zespołowych i pracy grupowej.
   • Metody radzenia sobie z negatywnym nastawieniem uczestników spotkania i przekonaniami na temat podejmowanych przez zespół działań.
   • Techniki i narzędzia kreatywnej pracy zespołowej podczas spotkań.
  • One Minute Talk.

  Informacje dodatkowe

  AGENDA

  Dzień 1: 09:00 ÷ 17:00
  Dzień 2: 09:00 ÷ 17:00

  CZAS TRWANIA SZKOLENIA


  16 godzin (2 dni)


  CENA SZKOLENIA OBEJMUJE

  • obiady
  • przerwy kawowe
  • materiały szkoleniowe
  • skrypt
  • dyplom ukończenia szkolenia
  • pomoc i konsultacje po szkoleniu


  SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

  • Forma grupowa szkolenia daje możliwość dostosowania go zarówno do oczekiwań szkolonej grupy, jak i do potrzeb organizacji.
  • Możecie Państwo skorzystać z opcji badania potrzeb szkoleniowych na różnych stopniach zaawansowania.
  • W przypadku formy grupowej macie Państwo wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod – elementy te są z Państwem indywidualnie konsultowane.
  • Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: coaching, indywidualny feedback od Trenera/Eksperta, czy follow up.
  • W tym wariancie szkolenia to Państwo decydują o jego terminie i miejscu, gdzie się odbędzie.
  • Szkolenie może być prowadzone przez dwóch Trenerów/Ekspertów.
  • W tej opcji macie Państwo możliwość przeszkolenia jednocześnie nawet kilkuset osób – dysponujemy szeroką grupą Trenerów/Ekspertów o identycznym poziomie merytorycznym i warsztatowym.

  Method Balance TM

  Metody pracy stosowane podczas
  szkolenia:

  Symulacje i case study
  Symulacje i case study
  Ćwiczenia indywidualne
  Ćwiczenia indywidualne
  Ćwiczenia grupowe
  Ćwiczenia grupowe
  Dyskusje moderowane
  Dyskusje moderowane
  Prezentacje
  Prezentacje
  Zadania indywidualne
  Zadania indywidualne
  Testy, kwestionariusze
  Testy, kwestionariusze
  Gry + Symulacje
  Gry + Symulacje
  Coaching
  Coaching
  Burza mózgów
  Burza mózgów

  W trakcie szkolenia pracujemy niemal wyłącznie interaktywnie. Aranżujemy gry i scenki, w czasie których poznajecie Państwo praktyczne narzędzia i w trakcie których możecie Państwo doświadczyć sytuacji omawianych na warsztatach. Poza tym realizujemy mnóstwo ćwiczeń i gier edukacyjnych. We wszystkich ćwiczeniach indywidualnych korzystamy z realnych przykładów Uczestników, które poza walorem praktycznym służą również wymianie doświadczeń i wyciągnięciu wniosków.

  Jestem zainteresowana/y...

  Wpisz swoje dane - skontakujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
  (wymagany email lub telefon)

  Kup teraz!

  SZKOLENIE OTWARTE

  (Dla osoby)

  Ilość osób: 15

  Miejsce: Kraków, Warszawa, Poznań

  1370 PLN netto
  (1 685,10 PLN brutto)


  Kontakt

  W przypadku kłopotów z zamówieniem elektronicznym prosimy pobrać: pobierz zamówienie jako DOC zamówienie.DOCX

  zadzwoń:
  +48 12 633 0099
  +48 735 140 030

  Skontaktuj się z nami

  (wynagany email lub telefon)