Kontakt

Szkolenie Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracyZarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy - NagrodySzkolenie Warsztatowe Live Training - Interaktywne Szkolenie Online
Kod produktu: uzc

szkolenie
Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

Kluczowe nawyki i sprawdzone narzędzia

Zdarzyła Ci się kiedyś taka sytuacja?

Pracujesz na komputerze. Czas goni. Góra zadań rośnie, zamiast maleć. I wtedy zaczyna się. Laptop zwalnia. Otwieranie każdej aplikacji trwa w nieskończoność. Klikasz, a on "myśli" i "myśli", zamiast działać. Doprowadza Cię to do szału. A potem się zawiesza i nic nie możesz zrobić. Restart pomaga tylko na chwilę. Zaczynasz myśleć o zmianie komputera.Podobnie dzieje się człowiekiem przytłoczonym dużą liczbą zadań.

W przypadku laptopa, wystarczy zmienić procesor, dysk na szybszy i dodać pamięci RAM. Jeśli to możliwe. Jeśli nie, kupić nowy sprzęt. A w przypadku człowieka, który działa coraz wolniej, bo obciążenie rośnie? W przypadku człowieka należy zmienić system. System działania.

 

Live Training
to nie Webinar

To przede wszystkim Umiejętności,
a nie jedynie Wiedza

więcej »

SZKOLENIE OTWARTE

(Dla osoby)

Stacjonarne lub
Live Training »
(szkolenie online)

Liczba osób: 1/12
Miejsce: online

1 370 PLN

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

(Dla grupy)

Stacjonarne lub
Live Training »
(szkolenie online)

Liczba osób
  stacjonarne: 15 / 15
  online: 12 / 12
Miejsce: online, dowolne

6 970 PLN netto

Kontakt

Opis szkolenia

Człowiek bez aktualizacji swoich programów pozbawiony jest nowych, świetnych funkcji, ułatwiających pracę.

Dlatego właśnie przygotowaliśmy dla Ciebie prostą poprawkę do Twojego programu działań, szkolenie warsztatowe podczas którego poznasz najskuteczniejsze narzędzia wspomagające efektywne zarządzanie czasem.

Celem szkolenia jest aby uczestnik zapoznał się z:

 • Jak określić swój styl zarządzania czasem?
 • Jak zidentyfikować najbardziej “nieznośnych” złodziei czasu?
 • Jak poradzić sobie ze swoimi złodziejami czasu?
 • Jak usprawnić i polepszyć swoją organizację pracy?
 • Jak ustalać priorytety i koncentrować się na sprawach najważniejszych?
 • Jak szybciej i skuteczniej realizować plany?
 • Jak dobierać właściwe narzędzia zarządzania sobą w czasie?
 • Jak radzić sobie z presją przełożonych i kolegów?
 • Jak być bardziej asertywnym i nie tracić koncentracji na celu?

 

Program szkolenia


I. ZARZĄDZANIE CZASEM, CZY SOBĄ W CZASIE?


Jak w dobie epoki ciągłych wyzwań nadążyć za oczekiwaniami innych? Moduł pozwoli uczestnikom poznać wyzwania nowej rzeczywistości wg Alvina Tofflera i poznać swoje często nieświadome preferencje do organizacji swojego czasu pracy.

 • Świat III fali - jego wpływ na świadomość związaną z życiem i pracą w środowisku ciągłego „zagrożenia” zmianą i presją czasu.
 • Diagnoza własnego stylu zarządzania czasem.
 • Korzyści wynikające z lepszej organizacji pracy.
 • Typologie stylów zarządzania czasem – mocne i słabe strony.
 • „Instrukcja obsługi” siebie – czego unikać, a co czerpać od innych?


 • II. ANALIZA STRACONEGO CZASU.


  Na co zużywamy nasz czas? Na co możemy wykorzystać nasz czas? W module uczestnicy podejmą się analizy swojego tygodniowego rozkładu zajęć i spróbują odkryć na co być może “marnują” swój cenny czas.

  • Jak czas obchodzi się z Tobą.
  • „Inwentaryzacja” czasu.
  • Identyfikacja „złodziei czasu”.
  • Nawyki i przekonania utrudniające efektywne wykorzystywanie czasu i ustalanie priorytetów.
  • Minimalizacja wpływu „złodziei czasu”.


  III. CEL - TWÓJ PUNKT NAWIGACYJNY.
  ZAWSZE ZACZYNAJ DZIAŁANIE Z WIZJĄ KOŃCA.


  Uczestnicy zmierzą się z problemem, jak odblokować swoją siłę wewnętrzną, związaną z koncentrowaniem się na właściwych sprawach we właściwym czasie. Poznają strategie ułatwiające proces ustalania celów oraz nabędą umiejętność wykorzystywania swoich mocnych stron w realizacji wymagających zadań i projektów.

  • Akceptowanie zmian jako umiejętność zachowywania poczucia bezpieczeństwa. Istota efektywności we współczesnej rzeczywistości.
  • Zarządzanie sobą w czasie, jako element strategii poszerzania strefy komfortu.
  • 4 generacje zarządzania sobą w czasie i planowania.
  • SMART; Smart+ - proces ustalania swoich celów zawodowych. Jaki jestem - moje mocne strony i zasoby.
  • Co mnie ogranicza? Pokonywanie barier - myślenie nastawione na rezultat.
  • Siła paradygmatu - techniki przesunięcia punktu widzenia.
  • Tworzenie własnych wizji przyszłości. Technika pracy z wizją końca.
  • Tworzenie kamieni milowych w procesie ustalania celów.
  • Koło kompetencji zawodowych. Autoanaliza.
  • Budowanie wiarygodności przekazu. Rozumienie znaczenia i wartości tego, co się przekazuje. Odwoływanie się do swoich doświadczeń.
  • Reaktywność kontra proaktywność.


  IV. EFEKTYWNE ZASADY USTALANIA PRIORYTETÓW.


  W tym module uczestnicy przećwiczą i rozwiną umiejętności sprawnego definiowania, planowania i określania priorytetów, która pozwala na koncentrowanie się na elementach, na które mamy wpływ, i które pomagają nam realizować postawione cele zawodowe i prywatne. Realizacja właściwych zadań we właściwym czasie to z pewnością więcej niż połowa sukcesu.

  • Pułapki przy ustalaniu priorytetów.
  • Zasada Pareto – reguła 80:20.
  • Metoda ABC.
  • Macierz Eisenhowera. Nowe spojrzenie na stare narzędzie.
  • „Przeprawa przez most”. Szacowanie czasu trwania czynności.
  • Praca z kalendarzem i terminarzem:
   • Rola „przypominaczy”.
   • Punkty kontrolne i monitoring.
   • Planowanie rezerw czasowych.
   • Krzywa REFA a kategorie czynności.
  • Prokrastynacja i walka z czasopożeraczami. Czerwone i zielone godziny.


  V. PLANOWANIE.


  Czy nie mógłby Pan mnie poinformować, którędy powinnam pójść? - zapytała Alicja.
  – To zależy w dużej mierze od tego, dokąd pragnęłabyś zajść – odparł Kot.
  – Właściwie wszystko mi jedno.
  – W takim razie również wszystko jedno, którędy pójdziesz.

  Nawyk planowania działań z wizją końca ma zastosowanie w rozmaitych okolicznościach i na różnych poziomach naszego życia zawodowego, ale szczególnie ważny jest w odniesieniu do zadaniowego trybu pracy. Dobrze zaplanowane działania podnoszą naszą efektywność i organizują dzień pracy.

  • Metody planowania:
   • Reguła 60:40.
   • Reguła Parkinsona.
   • Metoda ALPEN.
   • Planowanie wsteczne - strategia Vonneguta.
  • Metody skutecznej realizacji zadań:
   • Metoda plastrów salami.
   • Metoda grupowania zadań.
   • Metoda POMODORO.
  • Monitoring i kontrola realizacji planów.


  VI. REALIZACJA ZADAŃ METODĄ GETTING THINGS DONE.


  W tym module uczestnicy poznają system zarządzania zadaniami oparty o metodę GTD. Kluczem do sukcesu GTD jest odpowiednia równowaga między pracą zaplanowaną, a tą niespodziewaną. Zwalnia nas ona z obowiązku pamiętania o wszystkich zobowiązaniach i planach, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej efektywności w realizowaniu zadań.

  • Zasady całościowego spojrzenia na realizację zadań:
   • Gromadzenie.
   • Analizowanie.
   • Porządkowanie.
   • Przeglądanie.
   • Realizacja.
  • Parkowanie, czy zamykanie pętli? Dwa podejścia do bycia efektywnym:
   • Ważne byś zaczął działać.
   • Zajmuj się jedną sprawą - nie rozpraszaj uwagi.
   • Nigdy nie wrzucaj ponownie sprawy do „koszyka”.
   • Stosuj regułę 2 minut - nie przenosić zadania do dalszego etapu.
  • Zadania oczekujące i parking pomysłów.
  • Redukcja stresu a realizacja planów.
  • Analiza indywidualnych czynników blokujących efektywność i skuteczne„ domykanie spraw”.
  • 10 nawyków Zen To Done - czyli inne ujęcie GTD.


  VII. PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI PRACY - POCZTA ELEKTRONICZNA I APLIKACJE MOBILNE.


  Niezależnie od tego, gdzie jesteśmy i ile czasu dziennie przeznaczamy na pracę, liczba informacji, zadań i pomysłów jest olbrzymia. Zapisujemy, wrzucamy w foldery, odznaczamy i … pojawia się stres, zjawisko niedoczasu, lub nieprzyjemne konsekwencje. Podobne efekty przynosi nieumiejętne odkładanie pomysłów - nie wdrażamy ich nigdy w życie, tracąc okazję do zmiany lub optymalizacji.

  Informacje i wiadomości zawarte w tym module, pozwolą skutecznie zarządzać swoją skrzynką mailową oraz wskażą, z jakich aplikacji warto korzystać przy organizacji zadań i pracy.

  • Poczta elektroniczna pod kontrolą.
  • Zasady czystej skrzynki odbiorczej - „Inbox zero”:
   • Pierwsza strefa skutecznej reakcji.
   • Narzędzia poczty elektronicznej. Jak optymalizować proces?
   • Błędy filtrowania i selekcji.
   • Wizualizacja. Jak zarządzać priorytetami?
  • Wpisywanie na listę zadań.
  • Wykorzystanie kalendarza - metoda Coveya.
  • Tworzenie folderów i stref buforowych - organizacja plików i danych.
  • Monitorowanie działania i realizacji.
  • Zasady archiwizacji.
  • Propozycje aplikacji mobilnych polepszających organizację pracy.


  VIII. KOLEJNA „WRZUTA”... CZYLI O SZTUCE BYCIA ASERTYWNYM.


  Celem modułu będzie wypracowanie skutecznych technik asertywnych zwiększających skuteczność zarządzania czasem własnym, zapoznanie się z metodami utrzymania kontroli nad rozmową, odmawiania z utrzymaniem dobrych relacji i proponowaniem tzw. „atrakcyjnej alternatywy”.

  Ważnym elementem będzie również umiejętne reagowanie w sytuacji konfliktowej i stosowanie narzędzi radzenia sobie z presją i manipulacją ze strony osób oczekujących od nas natychmiastowej, często nieadekwatnej do sytuacji, reakcji.

  • Asertywność a zarządzanie swoim czasem. Czy jestem asertywny? Rozpoznanie własnej mapy zachowań:
   • Identyfikacja głównych blokad asertywności.
   • Moja świadomość i postawa w relacji z współpracownikiem. Model Harrisa.
   • Elementy analizy transakcyjnej. Jak zrozumieć tę grę?
  • Nierealne żądania. Obrona przed szantażem, manipulacją i agresją. Będę asertywny – następnym razem już na pewno.
  • Jak realizować przyjęty plan w sytuacji ciągle aktualizowanych zadań i priorytetów ze strony przełożonego?
  • Korzyści i konsekwencje asertywnego zachowania w odniesieniu do zarządzania swoim czasem.
  • Asertywna odmowa - algorytm wypowiedzi.
  • Piramida asertywnej interwencji wraz z reakcją na krytykę ogólną.


  IX. PROWADZENIE KRÓTKICH I EFEKTYWNYCH SPOTKAŃ.


  W tym module uczestnicy poznają zasady prowadzenia efektywnych spotkań, często połączonych z krótkimi prezentacjami. To niezwykle ważna umiejętność, by syntetycznie, a jednocześnie przekonująco i w pełni przekazać istotę zagadnienia. Nasze spotkania firmowe lub projektowe powinny czerpać z filozofii TED i One Minute Talk, dzięki czemu spełnią swoją rolę, przy jednoczesnej trosce o ich efektywność.

  • Wystąpienia TED - nowoczesna formuła krótkich wystąpień i prezentacji.
  • Przygotowanie struktury wystąpienia. Wybór technik prezentacyjnych dopasowanych do założonych celów.
  • Zasada 3 kwadratów. Co muszę, co powinienem a co mogę przekazać?
  • Efekt pierwszeństwa i świeżości. Krzywa uwagi. Co najdłużej zostaje w pamięci i dlaczego?
  • Reguły i zasady efektywnych spotkań:
   • Współpraca zespołowa - poznanie czynników wpływających na efektywność pracy grupy podczas spotkania oraz lepsze zrozumienie warunków gwarantujących współpracę.
   • Synergia podczas spotkań zespołowych i pracy grupowej.
   • Metody radzenia sobie z negatywnym nastawieniem uczestników spotkania i przekonaniami na temat podejmowanych przez zespół działań.
   • Techniki i narzędzia kreatywnej pracy zespołowej podczas spotkań.
  • One Minute Talk.

  W przypadku kłopotów z zamówieniem elektronicznym prosimy pobrać: pobierz zamówienie jako DOC zamówienie.DOCX

  zadzwoń:
  +48 12 633 0099
  +48 735 140 035

  Skontaktuj się z nami

  (wynagany email lub telefon)