Kontakt

Zarządzanie stresem i emocjami Zarządzanie stresem i emocjami
Kod produktu: usl

Zarządzanie stresem i emocjami

 

Z dnia na dzień znaleźliśmy się w sytuacji określanej przez specjalistów mianem zmiany społecznej z potencjałem traumatogennym. Rzeczywistość stała się niepewna, a większość z nas niespodziewanie straciła wiele cennych, nie tylko finansowych zasobów.

Odczuwamy strach, lęk, wstyd, a czasem złość, możemy również trudniej radzić sobie z natarczywymi pułapkami myślowymi.

Jak zatem w obliczu tej sytuacji radzić sobie ze stresem i zarządzać takimi trudnymi emocjami jak te wymienione?

Jak radzić sobie z narastającym napięciem i lękiem wzbudzonym przez fake newsy, złudzenia poznawcze i teorie spiskowe?

Podczas warsztatów przećwiczymy i wypróbujemy techniki i narzędzia pomagające w lepszym zarządzaniu reakcjami stresowymi oraz w eliminowaniu nagromadzonego napięcia w ciele.

Wiemy jak bardzo ważne w tej nowej rzeczywistości jest wsparcie udzielane bliskim, pracownikom i współpracownikom. Efektem szkolenia jest opracowanie indywidualnego planu “ratunkowego” który pomoże Tobie, Twoim bliskim oraz Twoim pracownikom.

SZKOLENIE OTWARTE

Obecnie szkolenie jest niedostępne
w formie otwartej (dla osoby),
jeśli jesteś zainteresowany tym
szkoleniem wpisz swoje dane.
Terminy i miejsca

Wybierz najbardziej dogodny
termin i miejsce szkolenia.

Opis szkolenia

Rzeczywistość, w której obecnie się znaleźliśmy określana jest przez specjalistów mianem zmiany społecznej z potencjałem traumatogennym. Sytuacja stała się nagła i niepewna, a większość z nas utraciła wiele cennych zasobów, nie tylko finansowych. Wielu z nas odczuwa obecnie zwiększony strach, lęk, wstyd, czy złość, a także trudniej radzi sobie z pojawiającymi się pułapkami myślowymi (powracające, natarczywe i paraliżujące myśli). Niektórzy zastanawiają się także, jak mogą pomóc innym lepiej radzić sobie ze stresem i zarządzać trudnymi w odczuciu emocjami w obecnej sytuacji.

Dzięki szkoleniu rozwiniesz kompetencje świadomego zarządzania reakcjami stresowymi i emocjami w sytuacjach trudnych, budzących napięcie i lęk. W trakcie warsztatów przećwiczysz i wypróbujesz szereg różnego rodzaju technik i metod, pozwalających lepiej zarządzać 5 reakcjami stresowymi, pracować z nieprzyjemnymi w odczuciu emocjami, czy radzić sobie z nagromadzonym napięciem w ciele.

W trakcie szkolenia zostanie także poruszony bardzo ważny wątek, jak radzić sobie z napięciem powstałym w obecnej sytuacji pandemii, a także co za tym idzie z lękiem wzbudzanym przez pojawiające się fake newsy, złudzenia poznawcze czy nawet teorie spiskowe. Co ważne szkolenie zakończysz przygotowanym, indywidualnym planem dalszej pracy po szkoleniu, dzięki czemu będziesz mógł udzielić wsparcia swoim bliskim, pracownikom, współpracownikom, a także samemu sobie.

Cel ogólny szkolenia:


Rozwój kompetencji w zakresie świadomego zarządzania reakcjami stresowymi oraz budowania poczucia kontroli nad emocjami w sytuacjach trudnych, budzących napięcie i lęk.


Cele szczegółowe:

 • Poznanie i przećwiczenie skutecznych strategii i narzędzi zarządzania stresem i budowania poczucia kontroli nad emocjami w sytuacjach budzących napięcie i lęk.
 • Nabycie wiedzy na temat współczesnych koncepcji stresu oraz elementów budujących inteligencję emocjonalną.
 • Nabycie umiejętności wykorzystania metod poznawczych do zmiany blokujących przekonań oraz pracy z myślami budzącymi strach i lęk.
 • Zrozumienie pozytywnej roli stresu w budowaniu zasobów i odwagi w sytuacjach trudnych dla siebie i wymagających wsparcia dla innych.
 • Uświadomienie sobie korzyści dla zdrowia psychicznego i fizycznego w pracy z ciałem i oddechem w sytuacjach wywołujących silne emocje i stres.

Korzyści dla uczestników z udziału w szkoleniu:

 • Rozwiną swoje umiejętności wykorzystania w praktyce narzędzi i metod zarządzania stresem i emocjami w sytuacjach trudnych, budzących napięcie i lęk.
 • Nauczą się różnych sposobów wykorzystania reakcji stresowych jako zasobu i siły do działania.
 • Uświadomią sobie znaczenia empatii, dojrzałości emocjonalnej i pozytywnego nastawienia w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi.
 • Będą mogli wdrożyć do swojego codziennego życia poznane na szkoleniu sposoby i techniki pracy z ciałem i oddechem budujące zdrowie fizyczne i psychiczne.
 • Po szkoleniu otrzymają materiały poszkoleniowe: prezentację ze szkolenia oraz e-book napisany przez trenera prowadzącego szkolenie, zawierający szereg dodatkowych sposobów pracy z emocjami i stresem w sytuacjach trudnych.

Opcja dodatkowa:

Istnieje także możliwość skorzystania z dodatkowego pakietu indywidualnych konsultacji psychologicznych po szkoleniu (ilość sesji online – w zależności od potrzeb Klienta). Konsultacje z psychologiem oparte są na nowoczesnych metodach pracy ze stresem i emocjami (m.in. krótkoterminowe interwencje terapii akceptacji i zaangażowania).

Program szkolenia


Live Training 1Zakres merytoryczny:


 1. Różnorodność stylów reagowania w stresie i ich wpływ na zdrowie i długość życia:
  • Czym jest stres? – prawdy vs. mity, czyli jak dobrze zrozumieć działanie podstawowych mechanizmów w stresie.
  • Jaki wpływ na zdrowie i długość życia ma nastawienie do stresu? – autodiagnoza vs. wyniki najnowszych badań.
  • Siła stresu – jak w praktyce przekuwać napięcie w energię do działania i poczucie kontroli w sytuacjach trudnych – koncepcja Kelly McGonigal.
  • Błędy poznawcze, fake newsy, teorie spiskowe i manipulatorzy – co wzmaga nasze poczucie lęku w sytuacjach trudnych?
 2. Jak „stresować się lepiej?” – przełom w myśleniu o stresie i jego wpływ na praktykę radzenia sobie w sytuacjach budzących napięcie i lęk:
  • Reakcje na stres – pułapka czy świadomy wybór?
   • reakcja walki lub ucieczki
   • reakcja na wyzwanie
   • reakcja opieki i przyjaźni
   • reakcja pobudzenia i przyjemności
   • reakcja nauki i rozwoju
  • Siła oksytocyny w stresie – dlaczego troska i bycie razem daje odporność w sytuacjach silnego napięcia i lęku.
  • Wybór „drogi uczącego się” – praktyczne wykorzystanie koncepcji Marilee Adams „Myślenie pytaniami” w sytuacjach budzących stres i napięcie.
  • Strategie postępowania w sytuacji wyzwolenia reakcji na zagrożenie – szybkie techniki radzenia sobie ze stresem ratujące nasze zdrowie.
  • Dlaczego praca z celami i wartościami jest ważna w sytuacjach stresu, napięcia, lęku i traumatycznych sytuacji.

Narzędzia:

 • Quiz „Stres, czyli co?” - prawdy i mity na temat stresu
 • Arkusz analizy stylu nastawienia do stresu – test
 • Schemat pracy z 5 reakcjami stresowymi
 • Narzędzie „myślenie pytaniami” Marilee Adams
 • Matryca błędów poznawczych
 • Trening Jacobsona i inne szybkie techniki radzenia sobie z reakcją na zagrożenie
 • Kompas wartości

Live Training 2Zakres merytoryczny:


 1. Dojrzałość emocjonalna = ambiwalencja, czyli dlaczego emocje są nam potrzebne i jak dobrze zrozumieć ich działanie:
  • Czym jest inteligencja emocjonalna (model Daniela Golemana) i jak ją wykorzystać w praktyce radzenia sobie w sytuacjach trudnych dla siebie i innych?
  • Pakiet podstawowych emocji w życiu człowieka – dlaczego potrzebujemy wszystkich emocji, nawet tych nieprzyjemnych w odczuciu, by cieszyć się zdrowiem psychicznym i fizycznym (koncepcja Paula Ekmana).
  • Jak rozpoznawać emocje u innych, by dawać innym wsparcie w sytuacjach potencjalnie trudnych? – ćwiczenia praktyczne.
 2. Techniki i strategie radzenia sobie z emocjami w sytuacjach trudnych, budzących napięcie i lęk:
  • Jak rozpoznawać i nazywać swoje emocje – ćwiczenia praktyczne?
  • Wpływ fuzji z myślami na pogorszenie naszego stanu emocjonalnego – szybkie techniki defuzyjne budujące elastyczność psychologiczną.
  • Sposoby wywoływania emocji – generator przyjemnych w odczuciu emocji i praktykowanie wdzięczności.
  • Jak zerwać z nałogiem martwienia się (ponadczasowa koncepcja Dale Carnegie).
  • Sposoby na konstruktywne rozmowy z osobami w silnych emocjach – jak budować porozumienie i wyrażać empatię w sytuacjach napięcia emocjonalnego.

Narzędzia:

 • Koło inteligencji emocjonalnej – autoanaliza.
 • Fotografie Ekmana – narzędzie do uczenia się rozpoznawania emocji u innych.
 • Techniki defuzyjne – sposoby radzenia sobie z trudnymi myślami budzącymi napięcie i lęk.
 • Narzędzie „4 JAKI” Martina Seligmana.
 • Schemat empatycznej komunikacji w sytuacjach silnego napięcia emocjonalnego.
 • Praktykowanie wdzięczności – technika wzbudzania przyjemnych w odczuciu emocji.
 • Mapa emocji – arkusz analizy funkcjonowania i zrozumienia własnych emocji.
 • Metoda SBNRR – algorytm do pracy z emocjami.

Live Training 3Zakres merytoryczny:


 1. Zarządzanie sytuacją stresogenną poprzez pracę z ciałem i umysłem:
  • Trening autogenny Schultza – ćwiczenia praktyczne.
  • Wizualizacja i jej zastosowanie w praktyce radzenia sobie ze stresem i zarządzania swoimi emocjami.
  • Ćwiczenia oddechowe – szybkie techniki radzenia sobie ze stresem i własnymi emocjami.
  • Wpływ diety, snu i aktywności fizycznej na budowanie odporności naszego organizmu.
 2. Uważny umysł i zakorzenienie w chwili obecnej – techniki mindfulness:
  • Czym jest mindfulness i jak praktykowanie uważności wpływa na budowanie poczucia spokoju w sytuacjach trudnych.
  • Wykorzystanie uważności w pracy z pułapkami myślenia i emocjami.
  • Strategia zakotwiczenia i budowanie poczucia siły i spokoju w sytuacjach trudnych.
  • Jak włączyć uważność do codziennego rozkładu dnia?

Narzędzia:

 • Trening autogenny Schultza
 • Podstawowe techniki mindfulness
 • Oddech przeponowy, oddech kwadratowy i oddech naprzemienny – ćwiczenia praktyczne
 • Technika wizualizacji (bezpieczne miejsce)
 • Lista metod relaksacji

Informacje dodatkowe

CZAS TRWANIA SZKOLENIA


Live Training 1: 4 godziny
Live Training 2: 4 godziny
Live Training 3: 4 godziny


CENA SZKOLENIA OBEJMUJE

 • Dostęp do platformy klasy biznes.
 • Materiały szkoleniowe w PDF.
 • Materiały do ćwiczeń w PDF.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia.
 • Konsultacje po szkoleniu.

Method Balance TM

Metody pracy stosowane podczas
szkolenia:

SZKOLENIE OTWARTE

Obecnie szkolenie jest niedostępne
w formie otwartej (dla osoby),
jeśli jesteś zainteresowany tym
szkoleniem wpisz swoje dane.
Kontakt

W przypadku kłopotów z zamówieniem elektronicznym prosimy pobrać: pobierz zamówienie jako DOC zamówienie.DOCX

zadzwoń:
+48 12 633 0099
+48 735 140 030

Skontaktuj się z nami

(wynagany email lub telefon)