Kontakt

Rozmowy oceniające Rozmowy oceniające
Kod produktu:

Rozmowy oceniające

Jak skutecznie motywować i dbać o rozwój pracowników dzięki SOOP

Główne cele systemów okresowych ocen pracowniczych (SOOP) to właściwe i precyzyjne rozwijanie umiejętności i kwalifikacji pracowników oraz zwiększenie ich motywacji poprzez precyzyjne określenie efektywności pracy poszczególnych osób w kontekście całej firmy.  Efekty takie można uzyskać dzięki właściwie przygotowanemu i przeprowadzonemu systemowi ocen okresowych oraz dzięki właściwie przeprowadzonym rozmowom przekazującym oceny, czyli rozmowom oceniającym.

 
 
 
 
 
 
 

SZKOLENIE OTWARTE

Obecnie szkolenie jest niedostępne
w formie otwartej (dla osoby),
jeśli jesteś zainteresowany tym
szkoleniem wpisz swoje dane.
Obszerna część warsztatu poświęcona jest zaznajomieniu się z narzędziami, dokumentami przydatnymi podczas rozmowy oceniającej.

Szkolenie uczy różnych perspektyw stosowania rozmów oceniających.

Szkolenie demonstruje najczęściej popełniane błędy przy prowadzeniu rozmów oraz sposoby ich eliminowania.

Uczestnicy rozwijają kompetencje w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas rozmów oceniających.

Talentway

Każdy produkt rozwojowy
BERNDSON objęty jest programem
TalentWAY.


LAUR KLIENTA

Złoty Laur 2012
Piąty rok z rzędu uznane przez Klientów za najlepsze szkolenia na rynku.

SKILLBOOST™ produktu

Szkolenie otwarte (Dla osoby)

Informacje szczegółowe

Terminy i miejsca

Wybierz najbardziej dogodny
termin i miejsce szkolenia.

Szkolenie zawiera

Opis szkolenia

Główne cele systemów okresowych ocen pracowniczych (SOOP) to właściwe i precyzyjne rozwijanie umiejętności i kwalifikacji pracowników oraz zwiększenie ich motywacji poprzez precyzyjne określenie efektywności pracy poszczególnych osób w kontekście całej firmy.  Efekty takie można uzyskać dzięki właściwie przygotowanemu i przeprowadzonemu systemowi ocen okresowych oraz dzięki właściwie przeprowadzonym rozmowom przekazującym oceny, czyli rozmowom oceniającym. Praktycy zarządzania mówią, że procedura oceniania oraz dokumentacja systemu ocen powinny służyć jednemu głównemu i przewodniemu celowi w zarządzaniu ludźmi– właściwej, efektywnej rozmowie oceniającej z pracownikiem.
Dlatego proponowane szkolenie koncentruje się głównie na umiejętnościach przygotowania i prowadzenia takiej rozmowy, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i rekcjami podczas rozmowy. Dodatkowym atutem szkolenia jest poznanie najczęściej pojawiających się błędów oceny i sposobów ich eliminowania dla ocenianych.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie – systemy ocen pracowniczych
  • czemu służy ocenianie,
  • rodzaje systemów oceniania,
  • niebezpieczeństwa wynikające z oceniania pracowników,
  • korzyści i cele oceniania - dla organizacji, dla ocenianych i dla przełożonych  
 2. Etapy realizacji systemu oceniania pracowników i miejsce rozmów oceniających.
  • przygotowanie systemu oceniania
   • kryteria oceny dla poszczególnych stanowisk,
   • narzędzia oceny - karty oceny, arkusze rozmowy oceniającej
   • pokonanie oporu pracowników , polityka informacyjna,
  • umiejętności oceniania :
   • metody obserwacji jako przygotowani się do oceny,
   • tzw. „wydarzenia krytyczne”,
   • dokonanie oceny na gotowej karcie
  • przeprowadzenie rozmów oceniających z podwładnymi
  • gromadzenie i opracowanie wyników - wykorzystywanie efektów oceny do realizacji zakładanych celów.
 3. Przygotowanie się do efektywnej rozmowy
  • plan rozmowy oceniającej w oparciu o założone cele spotkania,
  • wykorzystywane dokumenty (karta oceny, arkusz rozmowy),
  • oceny bieżące i wydarzenia krytyczne.
 4. Sposoby prowadzenia spotkania - rodzaje rozmowy oceniającej:
  • ze względu na typ relacji przełożony – podwładny,
  • zależne od sposobu zarządzania zespołem.
 5. Scenariusze rozmowy oceniającej,
 6. kolejność podejmowanych kryteriów oceny,
 7. formy przekazywania informacji zwrotnych.
 8. Otwarcie spotkania oceniającego – jak rozpocząć?
  • atmosfera i klimat rozmowy,
  • plan spotkania,
  • zdefiniowanie celu spotkania,
  • określenie ról rozmówców i formy rozmowy.
 9. Dokumenty wykorzystywane podczas rozmowy oceniającej:
  • karta oceny pracownika,
  • skala ocen,
  • arkusz rozmowy oceniającej
  • arkusz wniosków końcowych oceny.
 10. Zakończenie spotkania – jak zamknąć rozmowę oceniającą?
  • zmotywowanie pracownika,
  • plan rozwoju podwładnego i sposoby realizacji,
  • efekt „świeżości”.
 11. Zasady komunikacji podczas rozmowy oceniającej – jak zwiększyć jej efektywność?
  • jak przekazywać informacje pozytywne – pochwały,
  • sposoby konstruktywnej krytyki,
  • kolejność omawianych tematów w celu zmotywowania pracowników.
  • wykorzystanie zasad komunikacji niewerbalnej
 12. Najczęściej spotykane problemy podczas rozmowy:
  • negocjowanie” ocen,
  • postawy podwładnych,
  • utrudnienia w obiektywizmie przekazywanych informacji,
  • jak sobie radzić z powstałymi emocjami,
  • jak odpowiadać na trudne pytania ocenianego pracownika.
 13. Błędy w ocenianiu wynikające z funkcjonowania człowieka i sposoby ich eliminowania:
  • błąd kaskady ocen,
  • efekt aureoli,
  • błąd wąskiego oka,
  • błąd krótkiej pamięci
  • syndrom „bo ty… „
  • efekt pierwszeństwa i świeżości,
  • efekt kontrastu,
  • błędy z powodu uprzedzeń
  • inne czynniki wpływające na błędne ocenianie  - wynikające ze środowiska.

Informacje dodatkowe

AGENDA

Dzień 1: 09:00 ÷ 17:00
Dzień 2: 09:00 ÷ 17:00

CZAS TRWANIA SZKOLENIA


16 godzin (2 dni)


CENA SZKOLENIA OBEJMUJE

 • obiady
 • przerwy kawowe
 • materiały szkoleniowe
 • skrypt
 • dyplom ukończenia szkolenia
 • pomoc i konsultacje po szkoleniu


SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

 • Forma grupowa szkolenia daje możliwość dostosowania go zarówno do oczekiwań szkolonej grupy, jak i do potrzeb organizacji.
 • Możecie Państwo skorzystać z opcji badania potrzeb szkoleniowych na różnych stopniach zaawansowania.
 • W przypadku formy grupowej macie Państwo wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod – elementy te są z Państwem indywidualnie konsultowane.
 • Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: coaching, indywidualny feedback od Trenera/Eksperta, czy follow up.
 • W tym wariancie szkolenia to Państwo decydują o jego terminie i miejscu, gdzie się odbędzie.
 • Szkolenie może być prowadzone przez dwóch Trenerów/Ekspertów.
 • W tej opcji macie Państwo możliwość przeszkolenia jednocześnie nawet kilkuset osób – dysponujemy szeroką grupą Trenerów/Ekspertów o identycznym poziomie merytorycznym i warsztatowym.

Impact Sphere TM

Produkty Rozwojowe BERNDSON
doskonalą Cię w 3 obszarach:
wiedzy, umiejętności, postawy.


Dzięki procentowemu podziałowi
powyżej dowiesz się, na który
z obszarów kładziony jest największy
nacisk w oglądanym przez Ciebie
produkcie.
Certyfikowane przez Talentway.

Method Balance TM

Metody pracy stosowane podczas
szkolenia:

Symulacje i case study
Symulacje i case study
Gry + Symulacje
Gry + Symulacje
Scenki, odgrywanie ról
Scenki, odgrywanie ról
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia grupowe
Ćwiczenia grupowe
Dyskusje moderowane
Dyskusje moderowane
Testy, kwestionariusze
Testy, kwestionariusze
Wykład
Wykład

SZKOLENIE OTWARTE

Obecnie szkolenie jest niedostępne
w formie otwartej (dla osoby),
jeśli jesteś zainteresowany tym
szkoleniem wpisz swoje dane.
Szkolenie zamknięte (Dla grupy)

Informacje szczegółowe

W przypadku kłopotów z zamówieniem elektronicznym prosimy pobrać: pobierz zamówienie jako DOC zamówienie.DOCX

zadzwoń:
+48 12 633 0099
+48 735 140 030

Skontaktuj się z nami

(wynagany email lub telefon)