Kontakt

Rozmowy oceniające Rozmowy oceniające
Kod produktu:

szkolenie
Rozmowy oceniające

Jak skutecznie motywować i dbać o rozwój pracowników dzięki SOOP

Główne cele systemów okresowych ocen pracowniczych (SOOP) to właściwe i precyzyjne rozwijanie umiejętności i kwalifikacji pracowników oraz zwiększenie ich motywacji poprzez precyzyjne określenie efektywności pracy poszczególnych osób w kontekście całej firmy.  Efekty takie można uzyskać dzięki właściwie przygotowanemu i przeprowadzonemu systemowi ocen okresowych oraz dzięki właściwie przeprowadzonym rozmowom przekazującym oceny, czyli rozmowom oceniającym.

 
 
 
 
 
 
 

SZKOLENIE OTWARTE

Obecnie szkolenie jest niedostępne
w formie otwartej (dla osoby),
jeśli jesteś zainteresowany tym
szkoleniem wpisz swoje dane.
SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Stacjonarne lub
Live Training »
(szkolenie online)

(Dla grupy)

Liczba osób:
stacjonarne: 15 / 15
online 12 / 12

Miejsce: online, dowolne

6 970 PLN netto

Kontakt

Obszerna część warsztatu poświęcona jest zaznajomieniu się z narzędziami, dokumentami przydatnymi podczas rozmowy oceniającej.

Szkolenie uczy różnych perspektyw stosowania rozmów oceniających.

Szkolenie demonstruje najczęściej popełniane błędy przy prowadzeniu rozmów oraz sposoby ich eliminowania.

Uczestnicy rozwijają kompetencje w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas rozmów oceniających.

Talentway

Każdy produkt rozwojowy
BERNDSON objęty jest programem
TalentWAY.


LAUR KLIENTA

Złoty Laur 2012
Piąty rok z rzędu uznane przez Klientów za najlepsze szkolenia na rynku.

SKILLBOOST™ produktu

Szkolenie otwarte (Dla osoby)

Informacje szczegółowe

Opis szkolenia

Główne cele systemów okresowych ocen pracowniczych (SOOP) to właściwe i precyzyjne rozwijanie umiejętności i kwalifikacji pracowników oraz zwiększenie ich motywacji poprzez precyzyjne określenie efektywności pracy poszczególnych osób w kontekście całej firmy.  Efekty takie można uzyskać dzięki właściwie przygotowanemu i przeprowadzonemu systemowi ocen okresowych oraz dzięki właściwie przeprowadzonym rozmowom przekazującym oceny, czyli rozmowom oceniającym. Praktycy zarządzania mówią, że procedura oceniania oraz dokumentacja systemu ocen powinny służyć jednemu głównemu i przewodniemu celowi w zarządzaniu ludźmi– właściwej, efektywnej rozmowie oceniającej z pracownikiem.
Dlatego proponowane szkolenie koncentruje się głównie na umiejętnościach przygotowania i prowadzenia takiej rozmowy, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i rekcjami podczas rozmowy. Dodatkowym atutem szkolenia jest poznanie najczęściej pojawiających się błędów oceny i sposobów ich eliminowania dla ocenianych.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie – systemy ocen pracowniczych
  • czemu służy ocenianie,
  • rodzaje systemów oceniania,
  • niebezpieczeństwa wynikające z oceniania pracowników,
  • korzyści i cele oceniania - dla organizacji, dla ocenianych i dla przełożonych  
 2. Etapy realizacji systemu oceniania pracowników i miejsce rozmów oceniających.
  • przygotowanie systemu oceniania
   • kryteria oceny dla poszczególnych stanowisk,
   • narzędzia oceny - karty oceny, arkusze rozmowy oceniającej
   • pokonanie oporu pracowników , polityka informacyjna,
  • umiejętności oceniania :
   • metody obserwacji jako przygotowani się do oceny,
   • tzw. „wydarzenia krytyczne”,
   • dokonanie oceny na gotowej karcie
  • przeprowadzenie rozmów oceniających z podwładnymi
  • gromadzenie i opracowanie wyników - wykorzystywanie efektów oceny do realizacji zakładanych celów.
 3. Przygotowanie się do efektywnej rozmowy
  • plan rozmowy oceniającej w oparciu o założone cele spotkania,
  • wykorzystywane dokumenty (karta oceny, arkusz rozmowy),
  • oceny bieżące i wydarzenia krytyczne.
 4. Sposoby prowadzenia spotkania - rodzaje rozmowy oceniającej:
  • ze względu na typ relacji przełożony – podwładny,
  • zależne od sposobu zarządzania zespołem.
 5. Scenariusze rozmowy oceniającej,
 6. kolejność podejmowanych kryteriów oceny,
 7. formy przekazywania informacji zwrotnych.
 8. Otwarcie spotkania oceniającego – jak rozpocząć?
  • atmosfera i klimat rozmowy,
  • plan spotkania,
  • zdefiniowanie celu spotkania,
  • określenie ról rozmówców i formy rozmowy.
 9. Dokumenty wykorzystywane podczas rozmowy oceniającej:
  • karta oceny pracownika,
  • skala ocen,
  • arkusz rozmowy oceniającej
  • arkusz wniosków końcowych oceny.
 10. Zakończenie spotkania – jak zamknąć rozmowę oceniającą?
  • zmotywowanie pracownika,
  • plan rozwoju podwładnego i sposoby realizacji,
  • efekt „świeżości”.
 11. Zasady komunikacji podczas rozmowy oceniającej – jak zwiększyć jej efektywność?
  • jak przekazywać informacje pozytywne – pochwały,
  • sposoby konstruktywnej krytyki,
  • kolejność omawianych tematów w celu zmotywowania pracowników.
  • wykorzystanie zasad komunikacji niewerbalnej
 12. Najczęściej spotykane problemy podczas rozmowy:
  • negocjowanie” ocen,
  • postawy podwładnych,
  • utrudnienia w obiektywizmie przekazywanych informacji,
  • jak sobie radzić z powstałymi emocjami,
  • jak odpowiadać na trudne pytania ocenianego pracownika.
 13. Błędy w ocenianiu wynikające z funkcjonowania człowieka i sposoby ich eliminowania:
  • błąd kaskady ocen,
  • efekt aureoli,
  • błąd wąskiego oka,
  • błąd krótkiej pamięci
  • syndrom „bo ty… „
  • efekt pierwszeństwa i świeżości,
  • efekt kontrastu,
  • błędy z powodu uprzedzeń
  • inne czynniki wpływające na błędne ocenianie  - wynikające ze środowiska.

Szkolenie zamknięte (Dla grupy)

Informacje szczegółowe

W przypadku kłopotów z zamówieniem elektronicznym prosimy pobrać: pobierz zamówienie jako DOC zamówienie.DOCX

zadzwoń:
+48 12 633 0099
+48 735 140 035

Skontaktuj się z nami

(wynagany email lub telefon)