Kontakt

Trening umiejętności managerskich Trening umiejętności managerskich Trening umiejętności managerskich
Kod produktu: ztm

Trening umiejętności managerskich

Poprowadź swój zespół do wielkich osiągnięć

Dzisiejszy manager jest w ciągłej i ekscytującej podróży. Wyznacza jej kierunek i przewodzi innym.
Na szkoleniu dostaniesz praktyczne i dostosowane do Twoich okoliczności narzędzia zarządzania. Szkolenie, dzięki metodzie warsztatowej, jest skuteczne zarówno dla osób posiadających już doświadczenie managerskie, jak również tych, którzy są dopiero na początku swojej drogi.

SZKOLENIE OTWARTE

(Dla osoby)

Ilość osób: 1 /12

Miejsce: Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk


Zgłaszając 2 osoby - trzecia gratis


2 370 PLN netto
(2 915,10 PLN brutto)

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

(Dla grupy)

Ilość osób: 15/15

Miejsce: dowolne8 970 PLN netto
(11 033,10 PLN brutto)

Kontakt

Terminy i miejsca

Wybierz najbardziej dogodny
termin i miejsce szkolenia.

 • 05.04.2018 - 06.04.2018
  Warszawa
 • 26.04.2018 - 27.04.2018
  Kraków
 • 21.05.2018 - 22.05.2018
  Poznań
 • 07.06.2018 - 08.06.2018
  Warszawa
 • 25.06.2018 - 26.06.2018
  Kraków
 • 16.07.2018 - 17.07.2018
  Gdańsk
 • 09.08.2018 - 10.08.2018
  Warszawa
 • 06.09.2018 - 07.09.2018
  Kraków
 • 24.09.2018 - 25.09.2018
  Poznań
 • 08.10.2018 - 09.10.2018
  Warszawa
 • 25.10.2018 - 26.10.2018
  Kraków
 • 08.11.2018 - 09.11.2018
  Warszawa
 • 08.11.2018 - 09.11.2018
  Gdańsk
 • 13.12.2018 - 14.12.2018
  Kraków

Szkolenie prowadzi

Magdalena OlechnowiczAdam MuszakMarcin KwiecińskiLucyna Jabłońska

Poznaj opinie

Opinie o szkoleniu Talentway

Opis szkolenia


NA SZKOLENIU

 • Dowiesz się, jak wzmacniać swój autorytet menedżerski.
 • Udoskonalisz swoje umiejętności przekonywania i komunikowania się z pracownikami.
 • Poznasz główne metaprogramy i wzmocnisz swoją skuteczność docierania do pracownika.
 • Zdobędziesz wiedzę o stylach komunikacyjnych, bazujących na typach osobowości.
 • Przećwiczysz prowadzenie rozmowy delegującej z pracownikiem.
 • Zgromadzisz bazę praktycznych sposobów udzielania informacji zwrotnej.

PO SZKOLENIU

 • Będziesz potrafił unikać pułapek i zakłóceń w komunikacji z pracownikami.
 • Będziesz umiał skutecznie wpływać na pracownika.
 • Będziesz świadomy korzyści oraz motywującego sposobu delegowania.
 • Będziesz znał różne modele informacji zwrotnej.
 • Będziesz mógł zarządzać przez cele.

CEL SZKOLENIA

 • Zdobycie umiejętności praktycznego stosowania narzędzi zarządzania pracownikami.
 • Poznanie głównych metaprogramów i wzmocnienie skuteczności docierania do pracownika za ich pomocą.
 • Nabycie wiedzy o stylach komunikacyjnych, bazujących na typach osobowości.
 • Poznanie algorytmu prowadzenia rozmowy delegującej z pracownikiem.
 • Zrozumienie zasad udzielania informacji zwrotnej pracownikowi wraz z przećwiczeniem najczęściej stosowanych modeli.
 • Zrozumienie technik motywowania pracowników.

Program szkolenia


I. OD KIEROWANIA DO PRZYWÓDZTWA

 • Funkcje menedżerskie:
  • Planowanie działań.
  • Organizowanie pracy zespołu.
  • Motywowanie ludzi do wypełniania zadań i wkładania wysiłku w pracę.
  • Kontrola w celu osiągania założonych rezultatów.
  • Rozwijanie pracowników, aby sprawniej realizowali swoje zadania.
 • Jak na codzienną pracę w firmie przekłada się menedżerstwo i przywództwo?
 • Rola lidera w nowoczesnym rozumieniu przywództwa w organizacjach.
 • Czy trzeba być charyzmatycznym liderem i co to znaczy w praktyce?

II. KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE

 • Kompetencja Przywództwo – z jakich umiejętności się składa:
  • Różne zakresy i różne stopniowanie zaawansowania tej kompetencji w zależności od poglądów na rolę menedżera.
 • Jak są badane kompetencje menedżerskie przez doradców zarządzania zasobami ludzkimi?
 • Co w sobie rozwijać, aby stać się bardziej skutecznym menedżerem? Odniesienie do naszych treningów umiejętności menedżerskich.

III. JA JAKO SZEF

 • Budowanie samoświadomości swoich silnych stron i obszarów deficytowych do rozwoju.
 • Kim jestem jako szef:
  • Autoanaliza własnych „kotwic zawodowych”.
  • Co mnie motywuje do pracy.
  • Co mnie motywuje do pełnienia roli menedżerskiej.
 • Style menedżerskie – ich wady i zalety. Który z nich jest mi najbliższy, a który chcę rozwijać?

IV. BUDOWANIE AUTORYTETU LIDERA

 • Jak sprawić, aby ludzie widzieli we mnie autorytet?
  • Metody budowania autorytetu.
 • Taktyki wpływu społecznego – jak przekonywać ludzi do swojej wizji.
 • Coś specjalnego dla szefów awansowanych z zespołu:
  • Równowaga między relacjami a zadaniami.
  • Jak się bronić przed próbami manipulacji i dyskredytowania szefa ze strony dawnych równorzędnych kolegów z zespołu.
 • Budowanie kultury skutecznej i bezkonfliktowej współpracy na bazie wspólnych wartości:
  • Wartości w pracy zawodowej – co nas łączy.
  • Rozpoznawanie własnej i podwładnych hierarchii wartości.

V. KOMUNIKACJA MENEDŻERSKA

 • Skuteczne przekazywanie informacji do pracownika – umiejętność przydatna w każdej rozmowie menedżerskiej.
 • Narzędzia skutecznej i efektywnej komunikacji:
  • Pytania i parafraza jako narzędzia pobudzania pracowników do myślenia i odpowiedzialności za swój obszar.
 • Warunki skuteczności komunikacji menedżerskiej.
 • Jak sprawić, aby pracownik wysłuchał, usłyszał, zrozumiał, zaakceptował nasz przekaz?

VI. ZAKŁÓCENIA KOMUNIKACYJNE

 • Jedno pytanie menedżerskie, na które nigdy nie uzyskamy mądrej odpowiedzi.
 • Pułapki komunikacyjne i metody ich pokonywania:
  • Dlaczego i kiedy pracownicy nie słuchają?
  • Unikanie zakłóceń komunikacyjnych.
 • Niepotrzebne emocje zakłócające efektywność komunikacji:
  • Słownictwo i wydźwięk rozmowy.
  • Koniec z komunikacją aluzyjną.

VII. METAPROGRAMY

 • Wybrane metaprogramy – filtry percepcji, które wpływają na efektywność przekazu:
  • Rozpoznawanie metaprogramów pracownika.
 • Elastyczne uwzględnianie metaprogramów w rozmowach menedżerskich z pracownikami oraz podczas spotkań i zebrań z zespołem:
  • Zastosowanie metaprogramów podczas zlecania pracownikowi zadania oraz podczas rozmowy oceniającej.
 • Przywódcze budowanie wyzwań za pomocą dostrojenia metaprogramów do pracowników.

VIII. STYLE SPOŁECZNE (TYPY OSOBOWOŚCI)

 • Różnice osobowościowe między ludźmi:
  • Preferencje komunikowania się osób o różnych typach osobowości.
  • Preferencje dotyczące charakterystyki pracy podwładnych o różnych typach osobowości.
 • Diagnoza własnego zespołu pracowników i współpracowników.
 • Autodiagnoza własnego typu osobowości.
 • Jak być efektywnym menedżerem pracownika o danym stylu.
 • Potencjalne obszary konfliktu z i między pracownikami, wynikające ze stylów komunikowania się i jak je rozwiązywać.

IX. DELEGOWANIE

 • Co możemy delegować pracownikom, co zastępcom, a jakich czynności nie można delegować?
 • Od rozmowy delegującej po polecenie służbowe – wachlarz metod delegowania.
 • Jak delegować, aby nie mieć problemu z wyegzekwowaniem rezultatu:
  • Modele rozmów delegujących.
  • Kontraktowanie sposobu oceny realizacji zlecanego zadania.
 • Zarządzanie przez cele w praktycznym zastosowaniu:
  • Stawianie celów ilościowych.
  • Formułowanie celów jakościowych.

X. EGZEKWOWANIE I INFORMACJA ZWROTNA

 • Trzy rzeczy, których przy feedbacku nie wolno robić (a wszyscy je robią).
 • Praktyczne modele informacji zwrotnej:
  • „Kanapka”.
  • „Z”.
  • „FUO”.
  • Komunikat „Ja”.
  • Szybka reprymenda.
  • Szybka pochwała.
 • Możliwe trudne reakcje pracownika na informację zwrotną:
  • Osobista „pojemność” każdej osoby na informację zwrotną.
  • Rozwiązywanie trudnych sytuacji z pracownikiem.

Informacje dodatkowe

AGENDA


KRAKÓW i POZNAŃ
Dzień 1: 09:00 ÷ 17:00
Dzień 2: 09:00 ÷ 17:00

WARSZAWA
Dzień 1: 10:00 ÷ 18:00
Dzień 2: 09:00 ÷ 17:00


CZAS TRWANIA SZKOLENIA


16 godzin (2 dni)


CENA SZKOLENIA OBEJMUJE

 • obiady
 • przerwy kawowe
 • materiały szkoleniowe
 • skrypt
 • dyplom ukończenia szkolenia
 • pomoc i konsultacje po szkoleniu


SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

 • Forma grupowa szkolenia daje możliwość dostosowania go zarówno do oczekiwań szkolonej grupy, jak i do potrzeb organizacji.
 • Możecie Państwo skorzystać z opcji badania potrzeb szkoleniowych na różnych stopniach zaawansowania.
 • W przypadku formy grupowej macie Państwo wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod – elementy te są z Państwem indywidualnie konsultowane.
 • Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: coaching, indywidualny feedback od Trenera/Eksperta, czy follow up.
 • W tym wariancie szkolenia to Państwo decydują o jego terminie i miejscu, gdzie się odbędzie.
 • Szkolenie może być prowadzone przez dwóch Trenerów/Ekspertów.
 • W tej opcji macie Państwo możliwość przeszkolenia jednocześnie nawet kilkuset osób – dysponujemy szeroką grupą Trenerów/Ekspertów o identycznym poziomie merytorycznym i warsztatowym.

Method Balance TM

Metody pracy stosowane podczas
szkolenia:

Studium przypadku<br/><b>(case study)</b>
Studium przypadku
(case study)
Scenki, odgrywanie ról
Scenki, odgrywanie ról
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia grupowe
Ćwiczenia grupowe
Dyskusje
Dyskusje
Gry + Symulacje
Gry + Symulacje
Testy, kwestionariusze
Testy, kwestionariusze
Coaching
Coaching
Prezentacje
Prezentacje
Burza mózgów
Burza mózgów
Zadania
Zadania

W trakcie szkolenia pracujemy niemal wyłącznie interaktywnie. Aranżujemy gry i scenki, w czasie których poznajecie Państwo praktyczne narzędzia i w trakcie których możecie Państwo doświadczyć sytuacji omawianych na warsztatach. Poza tym realizujemy mnóstwo ćwiczeń i gier edukacyjnych. We wszystkich ćwiczeniach indywidualnych korzystamy z realnych przykładów Uczestników, które poza walorem praktycznym służą również wymianie doświadczeń i wyciągnięciu wniosków.

Jestem zainteresowana/y...

Wpisz swoje dane - skontakujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.

Kup teraz!

SZKOLENIE OTWARTE

(Dla osoby)

Ilość osób: 12

Miejsce: Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk

2370 PLN netto
(2 915,10 PLN brutto)


Kontakt

W przypadku kłopotów z zamówieniem elektronicznym prosimy pobrać: pobierz zamówienie jako DOC zamówienie.DOCX

zadzwoń:
+48 12 633 0099
+48 735 140 030

Skontaktuj się z nami