Kontakt

Zarządzanie konfliktem Zarządzanie konfliktem 15lat - 1+1 - druga osoba gratis
Kod produktu: zkn

Zarządzanie konfliktem


Konflikt jest zjawiskiem dotykającym i angażującym jego uczestników. Aby został konstruktywnie rozwiązany, powinny być uwzględniane interesy wszystkich stron. W proponowanych warsztatach opartych przede wszystkim o metody warsztatowe, doświadczenie i refleksje, gry, case study, dyskusje moderowane oraz burze mózgów uczestnicy będą przyglądać się zjawisku konfliktu w zespole, a w symulowanych sytuacjach w nim bezpośrednio uczestniczyć. Na bazie tych doświadczeń wypracowana zostanie metodologia zarządzania konfliktem w specyfice Państwa organizacji oraz narzędzia jego konstruktywnego rozwiązania.

SZKOLENIE OTWARTE

(Dla osoby)

Ilość osób: 1 /12

Miejsce: Warszawa, Kraków


2 370 PLN netto
(2 915,10 PLN brutto)

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

(Dla grupy)

Ilość osób: 16/16

Miejsce: dowolne


8 970 PLN netto
(11 033,10 PLN brutto)

Kontakt

Terminy i miejsca

Wybierz najbardziej dogodny
termin i miejsce szkolenia.

 • 07.02.2019 - 08.02.2019
  Warszawa
 • 23.05.2019 - 24.05.2019
  Kraków
 • 05.08.2019 - 06.08.2019
  Warszawa
 • 28.11.2019 - 29.11.2019
  Kraków

Szkolenie prowadzi

Adam MuszakTomasz NikielLucyna Jabłońska
Talentway

Opis szkolenia


KORZYŚCI Z UDZIAŁU W WARSZTATACH


Dzięki szkoleniu prowadzonemu metodami warsztatowymi uczestnicy:

 • poznają swoje postawy wobec sytuacji konfliktowych
 • zdiagnozują przyczyny powstawania konfliktów w zespole
 • wypracują efektywne strategie i metody rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 • zmierzą się z zarządzaniem w współpracą z "trudnymi" pracownikami
 • poznają i zastosują narzędzia i techniki wywierania wpływu w trudnych, konfliktowych sytuacjach
 • uświadomią sobie role profilaktyki zamiast „gaszenie pożarów”, zwłaszcza w pierwszej fazie konfliktu
 • wzrośnie ich satysfakcja i motywacja w wyniku nie poddawania się manipulacjom ze strony uczestników konfliktu
 • poznają zasady przejęcia subtelnej kontroli nad rozmową / dyskusją w sytuacji konfliktowej, by jej nie eskalować
 • wymienią doświadczenia i stworzą bank dobrych praktyk

Program szkolenia


I. ISTOTA KONFLIKTU W ORGANIZACJI


W pierwszym module uczestnicy zostaną wprowadzeni w symulowany „obszar” konfliktu w organizacji. Na bazie gry, case study i dyskusji moderowanych uświadomią sobie normalność zjawiska, podzielą się własnymi doświadczeniami w odniesieniu do konfliktu, wielorakością punktów widzenia na konflikt, naucza się definiować obszary konfliktu.

 • Czym jest konflikt? Powszechność zjawiska i jego charakterystyka we współczesnej firmie.
 • Dlaczego dochodzi do konfliktów? Czy konflikt zawsze jest zjawiskiem negatywnym?
 • Pomiędzy zależnością, niezależnością a współzależnością. Współczesna gospodarka a konflikt w organizacji.
 • Uwarunkowania rynku o wysokiej konkurencyjności. Współodpowiedzialność za biznes Klienta.
 • Konstruktywne radzenie sobie z sytuacją konfliktu. Jak wykorzystać pozytywne i negatywne efekty konfliktów?

II. ŹRÓDŁA KONFLIKTÓW W ZESPOLE


Czy tego chcemy, czy nie… musimy sobie zdać sprawę, że nie ma działalności ludzkiej, która może rozwijać się w sposób bezkonfliktowy. Konflikt w organizacji może wynikać z wielu przyczyn:
z podziału pracy i obowiązków, z rzadkości występowania zasobów, które mamy do podziału, z dynamiki rynku i zmian zachodzącym w obecnym świecie, a także z błędów w kierowaniu pracownikami, z różnicy ich interesów, celów, do których ludzie dążą. W oparciu o materiał filmowy, kwestionariusze i testy uczestnicy przekonają się, że konflikt jest często wynikiem niezrozumienia innych ludzi, braku właściwych informacji, nieprecyzyjnych danych lub błędnej interpretacji faktów.

 • Subiektywne źródła konfliktów w zespole: postawy, zachowania, cele, oczekiwania, doświadczenie, odmienność procesów postrzegania.
 • Sposoby diagnozowania sytuacji konfliktowych. Konflikty pozorne i rzeczywiste.
 • Autoanaliza. Moje strategie i metody rozwiązywania konfliktów. Proces konfliktotwórczy.
 • Dynamika przebiegu. Aktorzy i przedmiot konfliktu. Efektywne zachowania w sytuacjach konfliktowych.

III. KOMU UFAMY. BUDOWANIE WIARYGODNOŚCI W SYTUACJI KONFLIKTOWEJ


Komunikacja interpersonalna to wielowymiarowy proces nadawania, przesyłania, odbierania i interpretowania komunikatów. W dobie XXI wieku nabiera ona szczególnego znaczenia. Rolą menadżera / pracownika jest między innymi doskonalenie porozumienia, współpracy i współdziałania pomiędzy osobami i grupami. Uczestnicy na bazie ćwiczeń indywidualnych i grupowych a także symulacji wypracują metodę dopasowywania komunikatów do odbiorcy i minimalizowania ryzyka występowania nieporozumień i błędów związanych z odmiennymi stylami komunikowania się, które są częsta przyczyna tzw. konfliktów interpersonalnych.

 • Najważniejsza profilaktyka. Podstawy dobrej komunikacji w zespole.
 • Wojna światów. Pomiędzy logiką, emocjami a wartościami. Przeszkody skutecznej komunikacji. Ocenianie, uogólnianie, różne aparaty pojęciowe selektywne postrzeganie.
 • Jak nie popełniać błędów? Podstawowe narzędzia skutecznej komunikacji, siła słowa, język faktów a język emocji.
 • Narzędzie kontroli nad procesem komunikacji.
 • Wyłączanie alarmów, czyli „nadawanie na tej samej fali”. Wprowadzenie do reguły podobieństwa i sympatii.
 • Elementy wywierania wpływu. Taktyki radzenia sobie z manipulacją podczas konfliktu.

IV. ASERTYWNOŚĆ W PRAKTYCE ZESPOŁOWEJ


Zadaniem menadżera, ale także poszczególnego pracownika realizującego zadania w zespole jest inspirowanie współpracowników do samodzielnej, jak najlepszej realizacji zadań oraz poszukiwania rozwiązań w przypadku sytuacji trudnych i niestandardowych. W trakcie modułu uczestnicy przećwiczą techniki motywowania współpracowników do lepszej realizacji celów, w oparciu o case study nauczą się stosować asertywną odmowę z elementami podtrzymania relacji (istotną zwłaszcza w sytuacji konfliktowej) wypracują metodę skutecznego instruktażu.

 • Przeprawa przez rzekę - gra symulacyjna.
 • Znaczenie zachowań asertywnych w rozwiązywaniu konfliktów.
 • Pomiędzy uległością agresją. Identyfikacja głównych blokad naszej asertywności w konflikcie.
 • Asertywna odmowa. Egzekwowanie własnych praw i ustanawianie granic psychologicznych.
 • Korzyści i konsekwencje asertywnego zachowania.

V. PROWADZENIE SPOTKAŃ INDYWIDUALNYCH ORAZ ZEBRAŃ W SYTUACJI KONFLIKTOWEJ


Celem modułu będzie – na bazie konkretnych case’ów i scenek - nabycie przez uczestników umiejętności praktycznego radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi w relacji ja - zespół . Na bazie tych doświadczeń w podsumowania warsztatu zostanie opracowana całościowa metodologia zarządzania konfliktem i narzędzi jego konstruktywnego rozwiązania.

 • Nowoczesne metody internalizacji pracowników z celami zespołu / firmy.
 • Narzędzia i metody prowadzenia dyskusji w sporze.
 • Efektywne modele prowadzenia rozmowy z pracownikiem / współpracownikiem w konflikcie:
  • Oddzielenie ludzi od problemów.
  • Koncentrowanie się na interesach a nie na stanowiskach.
  • Szukanie wielu możliwych rozwiązań satysfakcjonujących obydwie strony.
  • Stosowanie obiektywnych kryteriów w rozmowach.
 • Elementy negocjacji i mediacji w konflikcie.

Informacje dodatkowe


AGENDA


KRAKÓW i POZNAŃ
Dzień 1: 09:00 ÷ 17:00
Dzień 2: 09:00 ÷ 17:00

WARSZAWA
Dzień 1: 10:00 ÷ 18:00
Dzień 2: 09:00 ÷ 17:00


CZAS TRWANIA SZKOLENIA


16 godzin (2 dni)


CENA SZKOLENIA OBEJMUJE

 • obiady
 • przerwy kawowe
 • materiały szkoleniowe
 • skrypt
 • dyplom ukończenia szkolenia
 • pomoc i konsultacje po szkoleniu


SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

 • Forma grupowa szkolenia daje możliwość dostosowania go zarówno do oczekiwań szkolonej grupy, jak i do potrzeb organizacji.
 • Możecie Państwo skorzystać z opcji badania potrzeb szkoleniowych na różnych stopniach zaawansowania.
 • W przypadku formy grupowej macie Państwo wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod – elementy te są z Państwem indywidualnie konsultowane.
 • Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: coaching, indywidualny feedback od Trenera/Eksperta, czy follow up.
 • W tym wariancie szkolenia to Państwo decydują o jego terminie i miejscu, gdzie się odbędzie.
 • Szkolenie może być prowadzone przez dwóch Trenerów/Ekspertów.
 • W tej opcji macie Państwo możliwość przeszkolenia jednocześnie nawet kilkuset osób – dysponujemy szeroką grupą Trenerów/Ekspertów o identycznym poziomie merytorycznym i warsztatowym.

Method Balance TM

Metody pracy stosowane podczas
szkolenia:

Studium przypadku<br/><b>(case study)</b>
Studium przypadku
(case study)
Gry + Symulacje
Gry + Symulacje
Scenki, odgrywanie ról
Scenki, odgrywanie ról
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia grupowe
Ćwiczenia grupowe
Dyskusje
Dyskusje
Testy, kwestionariusze
Testy, kwestionariusze
Coaching
Coaching
Prezentacje
Prezentacje
Burza mózgów
Burza mózgów
Zadania
Zadania

W trakcie szkolenia pracujemy niemal wyłącznie interaktywnie. Aranżujemy gry i scenki, w czasie których poznajecie Państwo praktyczne narzędzia i w trakcie których możecie Państwo doświadczyć sytuacji omawianych na warsztatach. Poza tym realizujemy mnóstwo ćwiczeń i gier edukacyjnych. We wszystkich ćwiczeniach indywidualnych korzystamy z realnych przykładów Uczestników, które poza walorem praktycznym służą również wymianie doświadczeń i wyciągnięciu wniosków.

Jestem zainteresowana/y...

Wpisz swoje dane - skontakujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.

Kup teraz!

SZKOLENIE OTWARTE

(Dla osoby)

Ilość osób: 12

Miejsce: Warszawa, Kraków

2370 PLN netto
(2 915,10 PLN brutto)


Kontakt

W przypadku kłopotów z zamówieniem elektronicznym prosimy pobrać: pobierz zamówienie jako DOC zamówienie.DOCX

zadzwoń:
+48 12 633 0099
+48 735 140 030

Skontaktuj się z nami