Program Rozwoju Kariery TALENTWAY

Program Rozwoju Kariery TALENTWAY – hiperłącze

Program TALENTWAY to nowatorski, holistyczny system rozwoju kariery. Uczestnictwo w programie pozwala skorzystać z pomocy naszych ekspertów oraz umożliwia dostęp do sprawdzonych narzędzi. Dzięki starannie dobranym i sprawdzonym metodom dowiemy się, gdzie jesteś dziś, a następnie dokąd powinieneś zmierzać, by finałem tej drogi był Twój osobisty i zawodowy sukces. Narzędziem, które pomoże wskazać Ci właściwy kierunek jest Mapa Rozwoju. To praktyczne narzędzie pozwala odkryć zależności i powiązania pomiędzy wybranymi obszarami, w których chcesz się doskonalić. Pomaga śledzić swoją drogę rozwoju oraz wybierać wyłącznie najodpowiedniejsze dla siebie produkty rozwojowe – adekwatne do ewolucji Twoich umiejętności. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.talentway.pl, zapraszamy do rejestracji i przyłączenia się do programu.

Postaw pierwszy krok w drodze do celu – zbadaj swoje kompetencje za pomocą metody ZAP.

ZAP – ZINDYWIDUALIZOWANY AUDYT PERSONALNY to narzędzie służące do wstępnej oceny obszaru kompetencji, które wymagają dalszego rozwoju. Nasi eksperci i trenerzy, wykorzystując własne doświadczenie zawodowe oraz narzędzia przygotowane w ramach ZAP, pomogą Ci zidentyfikować kompetencje, które są niedostatecznie rozwinięte oraz wskażą możliwości ich uzupełnienia. Uwzględnienie dodatkowej perspektywy w analizie potrzeb rozwojowych – perspektywy Twoich planów, marzeń i celów – pozwoli naszym ekspertom i trenerom na znacznie lepsze dopasowanie zakresu i tematyki szkoleń do Twoich rzeczywistych potrzeb. Narzędzie ZAP pozwala na zbadanie trzech kluczowych obszarów kompetencji: proaktywności, umiejętności społecznych i zarządzania. Analiza tych kompetencji jest niezbędnym elementem planowania indywidualnej strategii rozwoju osobistego i zawodowego. Badanie indywidualnych kompetencji oraz ocena mocnych i słabych stron jest pierwszym krokiem do opracowania indywidualnego programu rozwoju Twojej kariery zawodowej.

Program Rozwoju Kariery TALENTWAY

Comments Closed

Comments are closed.