12 lat

Zwiedziliśmy różne zakątki biznesowe

od zieleniejących łąk słonecznej sawanny - szybkiego rozkwitu i młodzieńczej pasji

przez dna najgłębszych oceanów - rozczarowań i niemocy
jak i szczyty pieniących się kłębów chmur cumulonimbusowych - pełnych ekscytacji, dumy i pychy

aż do dnia dzisiejszego gdy..

patrzymy dalej - poza to co znamy - poza nas samych

... gdy zuchwale patrzymy w gwiazdy

12 lat doświadczeń
... bo jakość wymaga czasu