Browsing Day '13 sierpnia, 2019'

Dbałość o rozwój pracownika jest wyrazem najwyższego docenienia. Motywuje tych, którzy każdego dnia wychodzą poza strefę komfortu i walczą z przeciwnościami by osiągać więcej. Dla firmy, siebie – a przede wszystkim dla czegoś ponad to. Motywuje tych ambitnych, których nie zadowala „miła atmosfera” lub praca w „młodym i dynamicznym” zespole. Tych, którzy pragną robić coś, co ma znaczenie. Nie tylko dla wysokości ich wynagrodzenia. […]

Wyobraź sobie, że zaproszono Cię na dwa spotkania autorskie ze znanymi pisarzami. Każdy z nich chciał przekonać Cię do odbycia podróży na kartach jego książki. Pierwszy w żołnierskich słowach streścił Ci, o czym jest jego dzieło, wyświetlając przy tym dumnie bogaty spis treści. Drugi zrobił coś zgoła innego… Podszedł do Ciebie  i powiedział: “Chodź. Przejdziemy się do […]