Profesjonalna obsługa Trudnego Klienta

„Klienci postrzegają obsługę we własny, wyjątkowy, specyficzny, emocjonalny, irracjonalny, samolubny i całkowicie ludzki sposób. Liczy się tylko to, co postrzegane”

Tom Peters

 

Zapraszamy do zapoznania się z nowym programem szkolenia:

https://berndson.pl/sprzedaz/profesjonalna-obsluga-trudnego-klienta-stopien-i

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

  • Nabycie umiejętności praktycznego zastosowania żelaznych zasad obsługi Klienta.
  • Udoskonalenie umiejętności komunikacyjnych niezbędnych do profesjonalnej obsługi Klienta.
  • Utrwalenie umiejętności aktywnego słuchania i poznanie barier komunikacyjnych.
  • Podniesienie świadomości roli oraz wpływu jakości obsługi Klienta na wizerunek firmy.
  • Zwiększenie umiejętności diagnozowania potrzeb Klientów.
  • Nabycie umiejętności rozpoznawania typów Klienta i porozumiewania się z każdym z nich.
  • Udoskonalenie sposobów zachowania w trudnych sytuacjach z Klientem.
  • Nauczenie się zachowań asertywnych ważnych ze względu na obsługę Klienta.
  • Nauczenie się posługiwania komunikatem „Ja” niezbędnym do wyrażania własnych emocji.
  • Podniesienie umiejętności radzenia sobie ze stresem i emocjami, szczególnie w trudnych sytuacjach z klientem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.