BERNDSON Szkolenia
Szkolenie Efektywne zarządzanie kosztamiEfektywne zarządzanie kosztami - Nagrody

Kod produktu:

szkolenie
Efektywne zarządzanie kosztami

 

 
Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie ma niezwykły wpływ na rentowność działalności przedsiębiorstwa. Zarządzanie wiąże się z racjonalnym kształtowaniem poziomu i struktury kosztów przedsiębiorstwa za pomocą odpowiednich narzędzi.
 
Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z narzędziami zarządzania kosztami oraz praktycznym wykorzystaniem tych narzędzi na bazie arkusza kalkulacyjnego.

[ realizujemy szkolenia zarówno stacjonarne
jak i w formule Live Training ]

Live Training
to nie Webinar

To przede wszystkim Umiejętności,
a nie jedynie Wiedza

więcej »

SZKOLENIE OTWARTE

(Dla osoby)


Obecnie szkolenie jest niedostępne
w formie otwartej (dla osoby).

Jeśli interesuje cię to
szkolenie...

Szkolenie ZAMKNIĘTE

(Dla grupy)

Stacjonarne lub
Live Training »
szkolenie online

Liczba osób
  stacjonarne: 15 / 15
  online: 12 / 12
Miejsce:
  Online, dowolne

7 970 PLN netto

Opis szkolenia

Program szkolenia

Blok 1 – ZARZĄDZANIE KOSZTAMI - PODSTAWY

Zadanie 1 – badanie potrzeb informacyjnych komórki organizacyjnej

Zadanie 2 – podział kosztów wg wskazanych przez prowadzącego metod, omówienie i prezentacja wyników

Zadane 3 – opracowanie zasad gromadzenia kosztów na potrzeby zarządzania kosztami

  • Koszty w przedsiębiorstwie ujęcie ewidencyjne
  • Koszty w przedsiębiorstwie ujęcie zarządcze
  • Zarządzanie kosztami – cykl zarządzania kosztami
  • Metody zarządzania kosztami
  • Narzędzia zarządzania kosztami

Blok 2 – KOSZTY – BAZA DANYCH O PRZEDSIĘBIORSTWIE

Zadanie 1 – wpływ doboru metod systemu rachunku kosztów na wyniki przedsiębiorstwa – praktyczny przykład

Zadanie 2 – utworzenie na podstawie dostarczonych przez prowadzącego materiałów spójnego systemu rachunku kosztów podporządkowanego potrzebom informacyjnym (z bloku 1)

  • Baza danych kosztowych w przedsiębiorstwie
  • Algorytmy tworzenia kosztów i co z tego wynika
  • Zasady przetwarzania danych kosztowych
  • Możliwości kalkulacyjne kosztów
  • Rachunek wyników
  • Dokumentacja systemu rachunku kosztów

Blok 3 – PLANOWANIE, KONTROLA I ANALIZA KOSZTÓW

Zadanie 1 – planowanie i kontrola kosztów przedsiębiorstwa „Cost Management Unit” – wielowątkowe i wieloetapowe zadanie

Zadanie 2 –przygotowanie planu kosztów przedsiębiorstwa w różnych obszarach, tworzenie budżetów cząstkowych i cen wewnętrznych, rachunek wyników p-stwa, porównanie danych rzeczywistych z planowanymi, analiza odchyleń w tym niedotrzymań.

  • Ujęcie organizacyjne systemu planowania
  • Ujęcie czasowe planowania
  • Operacyjne planowanie działalności
  • Kontrola funkcjonowania przedsiębiorstwa – metody i narzędzia
  • Monitoring przedsiębiorstwa
  • Udokumentowanie procesu planowania w przedsiębiorstwie

Method Balance TM

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:

Informacje dodatkowe

AGENDA

Szkolenia Otwarte - LIVE TRAINING
[Online]
3 dni * 4h - ÷

Szkolenia Otwarte - STACJONARNE
[Warszawa, Kraków, Poznań]
2 dni * 8h - ÷

Szkolenia Zamknięte
[Live Training i Stacjonarne]
Agenda ustalana indywidualnie

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE

 • materiały szkoleniowe
 • dyplom ukończenia szkolenia
 • pomoc i konsultacje po szkoleniu
 • obiady i przerwy kawowe (Szkolenia Otwarte w formule Stacjonarnej)

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

 • Forma grupowa szkolenia daje możliwość dostosowania go zarówno do oczekiwań szkolonej grupy, jak i do potrzeb organizacji.
 • Możecie Państwo skorzystać z opcji badania potrzeb szkoleniowych na różnych stopniach zaawansowania.
 • W przypadku formy grupowej macie Państwo wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod - elementy te są z Państwem indywidualnie konsultowane.
 • Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: coaching, indywidualny feedback od Trenera/Eksperta, czy follow up.
 • W tym wariancie szkolenia to Państwo decydują o jego terminie i miejscu, gdzie się odbędzie.
 • Szkolenie może być prowadzone przez dwóch Trenerów/Ekspertów.
 • W tej opcji macie Państwo możliwość przeszkolenia jednocześnie nawet kilkuset osób - dysponujemy szeroką grupą Trenerów/Ekspertów o identycznym poziomie merytorycznym i warsztatowym.

Skontaktuj się z nami

Chętnie porozmawiamy lub spotkamy się osobiście czy online,
by doradzić najlepsze rozwiązania.

Czekamy na Twoje pytania i tematy, w których możemy pomóc.

Gwarantujemy przygotowanie wyjątkowego projektu szkoleniowego
lub pomoc w wyborze szkolenia otwartego.


Napisz: