Kontakt

Zarządzanie szkolenia

Prawdziwą próbą dla lidera jest przeniesienie wizji z „Ja” na „My”.
John C. Maxwell

W kategorii ZARZĄDZANIE znajdziesz produkty rozwojowe skierowane do kadr niższego, średniego, oraz wyższego szczebla managementu. Nasi Eksperci uczą nie tylko, jak zarządzać ludźmi, organizacjami, ale przede wszystkim, jak im przewodzić. Umiejętności do tego niezbędne doskonalimy na naszych szkoleniach. Wśród nich znajdziesz m.in. warsztaty dotyczące posługiwania się kluczowymi kompetencjami managerskimi, prowadzenia zaawansowanych negocjacji biznesowych, zarządzania zespołem, nowoczesnego motywowania pracowników, czy też stosowania coachingu, jako ważnego narzędzia w pracy współczesnego managera.