BERNDSON Szkolenia
Szkolenie Trening managerski - zaawansowanyTrening managerski - zaawansowany - NagrodySzkolenie Warsztatowe

Kod produktu: ztz

szkolenie
Trening managerski - zaawansowany

Jak poprowadzić zespół do jeszcze większych osiągnięć

Szkolenie jest kontynuacją Treningu Managerskiego. Jest zorientowane na doskonalenie umiejętności, dzięki którym manager staje się skuteczny na poziomie zaawansowanym.

Podczas szkolenia wykorzystujemy to wszystko, czego dowiedzieliśmy się podczas poprzedniego szkolenia. Wzbogacamy to nowoczesnymi metodami i konkretnymi narzędziami budującymi elastyczność managera i skuteczność podczas realizacji najbardziej zaawansowanych elementów roli przywódczej.

[ realizujemy szkolenia zarówno stacjonarne
jak i w formule Live Training ]

Live Training
to nie Webinar

To przede wszystkim Umiejętności,
a nie jedynie Wiedza

więcej »

SZKOLENIE OTWARTE

(Dla osoby)


Obecnie szkolenie jest niedostępne
w formie otwartej (dla osoby).

Jeśli interesuje cię to
szkolenie...

Szkolenie ZAMKNIĘTE

(Dla grupy)

Stacjonarne lub
Live Training »
szkolenie online

Liczba osób
  stacjonarne: 15 / 15
  online: 12 / 12
Miejsce:
  Online, dowolne

9 970 PLN netto

Opis szkolenia


NA SZKOLENIU

 • Dowiesz się, jakie są mechanizmy pracy zespołu i jak budować efektywny zespół ludzi skupionych wokół celów firmy.
 • Udoskonalisz swoje metody motywowania i budzenia zaangażowania pracowników.
 • Poznasz pułapki oceniania i reakcje psychologiczne pracownika w sytuacji oceny.
 • Zdobędziesz wiedzę na temat dopasowywania twojego stylu zarządzania do sytuacji danego pracownika.
 • Ocenisz, w jaki sposób pomocny może być w twojej pracy coachingowy styl lub jego wybrane narzędzia.

PO SZKOLENIU

 • Będziesz umiał budować efektywny zespół i wykorzystywać efekt synergii.
 • Będziesz potrafił wykorzystywać różne narzędzia motywowania finansowego i pozafinansowego.
 • Będziesz wiedział, jak unikać zniekształceń w procesie oceny pracownika i jak prowadzić rozmowę oceniającą.
 • Będziesz wiedział, jaki styl menedżerski stosować biorąc pod uwagę poziom dojrzałości pracownika.
 • Będziesz potrafił stosować elementy coachingu w różnych rozmowach menedżerskich z pracownikami.

CEL SZKOLENIOWE

 • Nabycie umiejętności budowania efektywnego zespołu oraz wykorzystywania efektu synergii.
 • Zdobycie wiedzy na temat narzędzi motywowania finansowego i pozafinansowego.
 • Poznanie algorytmów prowadzenia rozmowy oceniającej.
 • Poznanie klasyfikacji stylów menedżerskich oraz zasad ich stosowania w zależności od poziomu dojrzałości pracownika.
 • Poznanie schematu prowadzenia rozmowy coachingowej z pracownikiem.

Program szkolenia

I. BUDOWANIE ZESPOŁU

 • Zespół a grupa i jednostka:
  • Role w zespole i ich uzupełnianie się.
  • Cykl życia zespołu i jakie zjawiska przeszkadzające w pracy mogą się przytrafić na każdym etapie.
  • 3Z Zespołu: zaufanie, zjednoczenie, zorientowanie na cel.
 • Metody uzyskiwania efektu synergii: wyzwalanie umysłu zbiorowego, unikanie myślenia stadnego.
 • „Trudni” pracownicy w składzie zespołu – jak sobie z nimi radzić.

II. MOTYWOWANIE FINANSOWE

 • Psychologia pieniądza i postrzeganie wynagrodzenia.
 • Wynagrodzenie powiązane z wynikami.
 • Warunki skuteczności systemu motywowania finansowego.
 • Dewaluacja wynagrodzeń.
 • Wynagrodzenie doceniające:
  • Podwyżki
  • Nagrody

III. MOTYWOWANIE POZAFINANSOWE

 • W czym są pomocne w codziennej pracy słynne teorie motywacji (Adamsa, Vrooma, Maslowa, Herzberga):
  • Rodzaje potrzeb pracowników i sposoby ich zaspokajania w środowisku pracy.
  • Przegląd konkretnych narzędzi.
 • Niskokosztowe a sprawdzone w praktyce metody motywowania poprzez określone decyzje, zachowania, postawę i słowa menedżera.
 • Rozmowa motywująca – inwestycja czasu w motywację pracownika.

IV. OCENA PRACOWNIKA

 • Ocena pracownika czy ocena pracy? Cztery wymiary oceny:
  • Ocena wyników (realizacji celów).
  • Ocena jakości pracy (wskaźników).
  • Ocena kompetencji.
  • Ocena postawy.
 • Pułapki oceniania:
  • Czy jestem obiektywny i neutralny.
  • Co powoduje opór i reakcje obronne pracownika i jak sobie z tym poradzić.
 • Metody oceniania – wady, zalet i możliwość wykorzystania w praktyce uczestników.

V. ROZMOWA OCENIAJĄCA

 • Rozmowa oceniająca – jak ją przygotować:
  • Przygotowanie menedżera.
  • Przygotowanie pracownika.
 • Modele rozmowy oceniającej.
 • Trudne sytuacji podczas rozmowy oceniającej:
  • Sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i trudnymi reakcjami podwładnych.

VI. PRZYWÓDZTWO SYTUACYJNE

 • Koniec dylematu, czy być „twardym” czy „miękkim” menedżerem.
 • Skuteczność stylu kierowania zależna od sytuacji i stopnia dojrzałości pracownika:
  • Analiza pracowników uczestników szkolenia.
  • Dobór adekwatnych narzędzi menedżerskich.
 • Praktyczne wykorzystanie w rozmowach delegujących i rozwijających.

VII. KIEROWANIE PRACOWNIKIEM ZMOTYWOWANYM A NIEKOMPETENTNYM

 • Jak nie zniszczyć entuzjazmu pracownika początkującego?
 • Cele menedżerski: przyspieszanie wzrostu kompetencji.
 • Metody prowadzenia pracownika niekompetentnego.

VIII. KIEROWANIE PRACOWNIKIEM O CHWIEJNEJ MOTYWACJI A MAŁO KOMPETENTNYM

 • Jak przywrócić i ustabilizować zmienną motywację pracownika, który zetknął się z pierwszymi porażkami?
 • Cel menedżerski: motywowanie i rozwijanie.
 • Metody edukowania i rozwijania pracownika.

IX. KIEROWANIE PRACOWNIKIEM ZDEMOTYWOWANYM A DOŚĆ KOMPETENTNYM

 • Jak zmobilizować pracownika do dalszego rozwoju i zaangażowania w pracę?
 • Cel menedżerski: motywowanie i szlifowanie kompetencji pracownika.
 • Metody wspierania pracownika dość kompetentnego.

X. KIEROWANIE PRACOWNIKIEM ZMOTYWOWANYM I BARDZO KOMPETENTNYM

 • Jak korzystać z kompetencji i motywacji tego pracownika dla dobra zespołu i firmy?
 • Zapobieganie znudzeniu, popadnięciu w rutynę i wypaleniu pracownika.
 • Przekazywanie współodpowiedzialności za strategiczny rozwój organizacji.

XI. COACHINGOWY STYL PRZYWÓDZTWA

 • Co menedżer może podpatrzeć u (dobrego) coacha.
 • Zadawanie mocnych pytań – podstawowa sprawność coachingowa:
  • Pytania budzące odpowiedzialność.
  • Pytania odblokowujące motywację.
  • Pytania do zastosowania w sytuacji oporu pracownika wyrażonego reakcją „nie wiem”.
 • Po co pytać, skoro szybciej jest zlecić?
 • Rozwijanie pracownika, aby sam przejął się swoją odpowiedzialnością za skuteczne i efektywne działanie oraz za sukces firmy.
 • Model rozmowy coachingowej i jego zastosowanie przy delegowaniu, ocenianiu i rozwijaniu pracowników.

Method Balance TM

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:
Coaching

Coaching

Testy, kwestionariusze

Testy, kwestionariusze

Dyskusje moderowane

Dyskusje moderowane

Ćwiczenia grupowe

Ćwiczenia grupowe

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia indywidualne

Scenki, odgrywanie ról

Scenki, odgrywanie ról

Gry + Symulacje

Gry + Symulacje

Prezentacje

Prezentacje

Burza mózgów

Burza mózgów

Zadania indywidualne

Zadania indywidualne

Symulacje i case study

Symulacje i case study

Informacje dodatkowe

AGENDA

Szkolenia Otwarte - LIVE TRAINING
[Online]
3 dni * 4h - ÷

Szkolenia Otwarte - STACJONARNE
[Warszawa, Kraków, Poznań]
2 dni * 8h - ÷

Szkolenia Zamknięte
[Live Training i Stacjonarne]
Agenda ustalana indywidualnie

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE

 • materiały szkoleniowe
 • dyplom ukończenia szkolenia
 • pomoc i konsultacje po szkoleniu
 • obiady i przerwy kawowe (Szkolenia Otwarte w formule Stacjonarnej)

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

 • Forma grupowa szkolenia daje możliwość dostosowania go zarówno do oczekiwań szkolonej grupy, jak i do potrzeb organizacji.
 • Możecie Państwo skorzystać z opcji badania potrzeb szkoleniowych na różnych stopniach zaawansowania.
 • W przypadku formy grupowej macie Państwo wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod - elementy te są z Państwem indywidualnie konsultowane.
 • Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: coaching, indywidualny feedback od Trenera/Eksperta, czy follow up.
 • W tym wariancie szkolenia to Państwo decydują o jego terminie i miejscu, gdzie się odbędzie.
 • Szkolenie może być prowadzone przez dwóch Trenerów/Ekspertów.
 • W tej opcji macie Państwo możliwość przeszkolenia jednocześnie nawet kilkuset osób - dysponujemy szeroką grupą Trenerów/Ekspertów o identycznym poziomie merytorycznym i warsztatowym.

Skontaktuj się z nami

Chętnie porozmawiamy lub spotkamy się osobiście czy online,
by doradzić najlepsze rozwiązania.

Czekamy na Twoje pytania i tematy, w których możemy pomóc.

Gwarantujemy przygotowanie wyjątkowego projektu szkoleniowego
lub pomoc w wyborze szkolenia otwartego.


Napisz: