Kontakt

Misja

Nauka powinna być fascynująca i efektywna (Learn Different) -
Chcemy uczyć się praktycznych umiejętności - kształtować swoje nawyki
i zdobywać doświadczenie - nie samą wiedzę.

Nie chcemy pracować ciężko, ale mądrze (Work Smart) -
pracując mniej i robiąc to, co kochamy - dostarczając jeszcze więcej wartości
społeczności, firmie i sobie.

By żyć pełnią życia (Live Better) -
mieć środki i czas. Korzystać z nich tu i teraz, a nie dopiero na emeryturze.

Wizja

Coraz bardziej nasilająca się unifikacja produktów, cen i jakości na rynkach całego świata oraz szybkie procesy wdrażania nowych rozwiązań sprawiają, że coraz trudniej jest konkurować oryginalnym produktem, niższą ceną czy wyższą jakością.

Co zatem powoduje, że jedne firmy odnoszą nierzadko spektakularne sukcesy, a inne z trudem utrzymują się na rynku? Czy jest to wynikiem charyzmatycznego lidera, który potrafi zainspirować firmę; czy może kultury organizacyjnej, która utożsamia pracownika z firmą?

Niewątpliwie rozwiązań należy poszukiwać tam, gdzie każdego dnia tworzona jest wartość firmy, tam gdzie tkwi największy jej potencjał - wśród Ludzi i Wartości.

To dobrze zmotywowani, świadomi i odpowiedzialni fachowcy, pod przywództwem naturalnych liderów, identyfikujący się ze swoją organizacją, których wartości osobiste są zgodne z wartościami firmy.

To właśnie Ci ludzie potrafią szybciej tworzyć produkty, które przyciągają uwagę Klienta. To oni potrafią przerodzić wizję Zarządu w sprawnie działający organizm przedsiębiorstwa i to do nich Klienci chętnie dzwonią i wracają. To właśnie dzięki umiejętnościom i zaangażowaniu ludzi na wszystkich szczeblach organizacji możliwy jest sukces całej firmy.

W świecie budujących się społeczności każde ogniwo odgrywa istotną rolę, jednak wartość całości to znacznie więcej niż tylko suma części.

Wartości

System Wartości jest dla nas drogowskazem wskazującym nam jak postępować w każdym przypadku. Dotyczy zarówno organizmu firmy jako całości jak i poszczególnych osób.

Nasz system wartości oparty jest o trzy nadrzędne grupy wartości: Mądrość , Moralność, Rozwój.


Mądrość - by wiedzieć co jest właściwe

to: Wiedza, Zrozumienie, Postawa


Moralność - by właściwie postępować

to: Komunikacja, Działanie, Współpraca


Rozwój - by się doskonalić

to: Wysiłek, Uważność, Refleksja

Motta

"BERNDSON Szkolenia - Twój Rozwój, Twoja Wartość."
"Każdego dnia pomagamy Wam budować przyszłość."
"Każdego dnia doskonalimy ludzi i ich otoczenie, by mniejszym wysiłkiem osiągali coraz więcej."
"Pracuj mniej Zarabiaj więcej."
"Łączymy światy Biznesu i Trenerów."
"Wzmacniamy korzyści i otwieramy nowe możliwości."