BERNDSON Szkolenia

Skontaktuj się z nami

Chętnie porozmawiamy lub spotkamy się osobiście czy online,
by doradzić najlepsze rozwiązania.

Czekamy na Twoje pytania i tematy, w których możemy pomóc.

Gwarantujemy przygotowanie wyjątkowego projektu szkoleniowego
lub pomoc w wyborze szkolenia otwartego.


Napisz:

... lub kieruj zapytania ofertowe na adres:

szkolenia@berndson.com

Kraków

Igołomska 8b
31-983 Kraków


Godziny pracy biura: -

tel:  +48 12 633 0099


BERNDSON sp. z o.o.
siedziba: Igołomska 8b, 31-983 Kraków
NIP: PL6762248701
REGON: 356750018

KRS: 0000179795
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy (opłacony): 128 000 PLN

Nr konta: PL 90 2530 0008 2062 1025 9259 0001