Kontakt

Trenerzy

Dzisiejszych managerów i ich firmy przestaje się oceniać po ilości bieżącego zysku czy wartości samochodu, jakim jeżdżą.

Dziś kluczowym czynnikiem ich postrzegania są ludzie, jacy z nimi i dla nich pracują.


Trenerów zainteresowanych współpracą z BERNDSON zapraszamy tutaj >>

 
Trenerzy BERNDSON
Adam Muszak
Zobacz szkolenia
tego trenera

Jego umiejętności poparte są ponad 15 000 godzin prowadzenia szkoleń, warsztatów, konsultacji i coachingów. Pasjonują go zagadnienia zarządzania, organizacji pracy i sprzedaży w gospodarce tzw. „trzeciej fali”, czyli współczesnym biznesie opartym na wiedzy i kreacji. Specjalizuje się również w rozwijaniu kompetencji z zakresu umiejętności komunikacyjnych, uczenia ludzi dorosłych, HR a także obsługi klientów i telemarketingu. W swojej codziennej pracy zajmuje się coachingiem, wsparciem i superwizją innych trenerów.

Monika Kołodziejczyk
Zobacz szkolenia
tego trenera

Trener biznesu, konsultant HR, doradca rozwoju zawodowego, asesor i przede wszystkim wieloletni praktyk w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Posiada 17 letnie doświadczenie zawodowe w tworzeniu i zarządzaniu działami personalnymi w międzynarodowych korporacjach i dużych firmach z branży finansowej, farmaceutycznej i FMCG.

Tomasz Nikiel
Zobacz szkolenia
tego trenera

Doświadczony manager i trener biznesu, mający wieloletnią praktykę w firmach prywatnych oraz instytucjach państwowych. Posiada wykształcenie pedagogiczne i podyplomowe ekonomiczne oraz certyfikaty ukończonych kursów trenerskich i coachingowych Ma wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne i wizerunkowe. Chętnie podejmuje wyzwania, które w większości kończy sukcesem. Zawsze z pełnym zaangażowaniem podchodzi do powierzonych zadań. Ceni możliwość rozwoju. Zmotywowany na osiąganie wyznaczonych celów i osiąganie najlepszych efektów swojej pracy.

Marcin Kwieciński
Zobacz szkolenia
tego trenera

Praktyk biznesu, posiadający wieloletnie doświadczenie na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich w różnych sektorach biznesu. W branży motoryzacyjno – finansowej był odpowiedzialny za negocjacje z kluczowymi sieciami dealerskimi na terenie Polski oraz stworzenie i koordynację innowacyjnego projektu na skalę ogólnokrajową w ramach struktur sprzedaży. Z branżą szkoleniową związany od ponad ośmiu lat. Przez okres dwóch lat był zatrudniony jako Główny Specjalista ds. Szkoleń w Departamencie Szkoleń i Zarządzania Oddziałami w Towarzystwie Ubezpieczeń INTER Polska S.A.. Do jego obowiązków należało prowadzenie szkoleń dla wewnętrznej i zewnętrznej sieci sprzedaży z umiejętności miękkich i menedżerskich. Równocześnie wspierał menedżerów prowadząc z nimi coachingi indywidualne oraz pełnił funkcję doradczą podczas procesów rekrutacyjnych na stanowiska średniego i wyższego szczebla menedżerskiego.

Łukasz Rompel

16 lat doświadczenia biznesowego i trenerskiego w obszarze projektów rozwojowych dla wyższych kadr zarządzających i kierowniczych, pracowników działów handlowych i produkcji. 13 lat doświadczenia trenerskiego w realizacji kompleksowych projektów z zarządzania.

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu przywództwa, zarządzania (w tym zarządzania zespołami, zasobami ludzkimi, zarządzania jakością i zarządzania projektami), rozwoju kompetencji interpersonalnych i społecznych oraz kursów metodycznych dla trenerów biznesu.

Martin Gawron
Zobacz szkolenia
tego trenera

W trakcie 20 lat pracy zawodowej zdobył doświadczenie sprzedażowe (dwukrotny najlepszy Sprzedawca Roku TP S.A. w różnych kategoriach) oraz managerskie, m.in. na stanowiskach: Koordynatora Sieci Sprzedaży oraz Dyrektora Działu. Ostatnie 15 lat spędził realizując swój cel szkoleniowy – zapewnić uczestnikom najlepszą możliwą atmosferę do rozwoju i zmiany.

Jacek Bykowski

Absolwent studiów magisterskich SGH na kierunku ekonomika i organizacja produkcji oraz podyplomowych z zarządzania, uczestniczył również w programie IT P France Telecom na uniwersytetach w Cranfield w Wlk. Brytanii oraz Lionie we Francji.

Grzegorz Jackowski
Zobacz szkolenia
tego trenera

Praktyk. Konsultant gospodarczy w zakresie zarządzania, zarządzania sprzedażą i dystrybucją. Senior trener, senior konsultant, współpracownik uznanych firm szkoleniowych. Wykładowca Collegium Mazovia w Siedlcach i Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu – Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania sprzedażą, Zakupach w biznesie. Absolwent obecnego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i Akademii Zarządzania w Warszawie – Szkoły Trenerów. Prowadził własną działalność gospodarczą, pracował w zakupach Drosedu, a następnie w Alfa Laval Agri Polska, należącej do koncernu Tetra Laval Group jako regionalny przedstawiciel sprzedaży zarządzający sprzedażą FS na terenie 1/3 Polski, a następnie okręgowy menedżer sprzedaży odpowiedzialny m.in. za szkolenia sieci dealerskiej i personelu punktów sprzedaży w regionie warszawskim.

Anna Jędrusik-Gorzołka
Zobacz szkolenia
tego trenera

Trener, Coach, psycholog i socjolog z naturą badacza – obserwuje i bada funkcjonowanie organizacji od wewnątrz, przygląda się codziennemu funkcjonowaniu ludzi w ich otoczeniu. Współzałożycielka Europejskiego Stowarzyszenia Coachów Psychologów (ESCP),członek zespołu w Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją Uniwersytetu SWPS. Wykładowca SWPS w Katowicach i WSB w Chorzowie, doktorantka Uniwersytetu Śląskiego. Asesor sesji Assessment i Development Center. Pracuje w oparciu o autorskie programy szkoleń, prowadzi zajęcia zgodnie z modelem uczenia się przez doświadczenie, kierując się zasadą: zaangażuj mnie, a zrozumiem, przy wykorzystaniu opracowanych przez siebie narzędzi szkoleniowych. Swoim Klientom pomaga odkrywać mocne strony i pokłady motywacji, budzi kreatywność i zapomniane talenty, inspiruje i pokazuje jak marzenia zamieniać w cele. Prywatnie miłośniczka warsztatów bębniarskich, teatru improwizacji, jogi, psychologii pozytywnej i kultury wschodniosłowiańskiej.

Beata Kozyra
Zobacz szkolenia
tego trenera

  • Doktor nauk ekonomicznych oraz menedżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem biznesowym.
  • Z powodzeniem łączy dydaktykę, wiedzę naukową oraz doświadczenie biznesowe.
  • Specjalista m.in.: zarządzania strategicznego i zarządzania zmianą, przywództwa i zarządzania zespołem, komunikacji i negocjacji, rozwiązywania problemów i konfliktów, asertywności i zarządzania sobą w czasie oraz radzenia sobie ze stresem i samorozwoju.

Lucyna Jabłońska
Zobacz szkolenia
tego trenera

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydziału Filozoficzno-Historycznego w zakresie pedagogiki kulturalno-oświatowej oraz Studiów Podyplomowych Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie w zakresie marketingu. Absolwentka Szkoły Trenerów Wszechnicy UJ (poziom 4 i 5 według Europejskich Ram Kwalifikacji), programu rozwoju zaawansowanych kompetencji trenerskich Hipocamp 2011, a także Making the Difference, Understanding How Groups & Organizations Work Training in small & large group processes & inter-group relations. Jest w trakcie realizacji Szkoły Coachów prowadzonej przez Erickson College z Vancouver -"The Art and Science of Coaching".

Diana Nowek
Zobacz szkolenia
tego trenera

Ekspert mowy ciała, trener komunikacji niewerbalnej. Prowadzi szkolenia dla firm, wykłady na uczelniach oraz konsultacje indywidualne. Współpracuje z politykami i ludźmi biznesu przy analizie wizerunku - ucząc pozytywnej, skutecznej mowy ciała oraz przekazu niewerbalnego. W czasie szkoleń i warsztatów jej dodatkowym zadaniem jest obserwacja ubioru, mowy ciała, mimiki, ekspresji mimicznych, sposobu wysławiania się, tonu głosu oraz odbioru społecznego.

Paweł Wojciechowski

Trener praktyk, konsultant. Certyfikowany Trener TROP. Menedżer wyższego szczebla (Dyrektor Operacyjny, Dyrektor Handlowy). Specjalizuje się w obszarach: przywództwa i zarządzania, motywacji, negocjacji, wywierania wpływu, technik sprzedaży, obsługi klienta, kreatywności, komunikacji asertywności, kompetencji społecznych.

Joanna Zientek

Jestem skutecznym menedżerem operacyjnym, który ma umiejętności wykorzystania potencjału tkwiącego we współpracownikach i podwładnych. Organizatorem zespołów ludzkich z 20-letnim doświadczeniem w kilku największych krajowych korporacjach i spółkach giełdowych. Liderem projektów, twórcą optymalnych struktur organizacyjnych i modeli zarządzania. Mam bogate, teoretyczne i praktyczne przygotowanie jako trener i wykładowca do prowadzenia warsztatów szkoleniowych i prezentacji. Mam pasję i umiejętności przywódcze. Prowadzę profesjonalne coachingi zgodnie z metodologią podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach.

Adam Gnych
Zobacz szkolenia
tego trenera

Psycholog społeczny. Trener biznesu. Przez 14 lat jako trener biznesu przeprowadziłem ponad 1500 dni szkoleniowych, w których udział wzięło około 16500 pracowników największych korporacji w kraju. Programy szkoleń bazują na autorskim know-how, wypracowanym przez psychologów pełniących funkcję Głównych Specjalistów ds. Szkoleń w środowisku biznesowym branży telekomunikacyjnej. Specjalizuję się w szkoleniach z zakresu sprzedaży i negocjacji, umiejętności osobistych w biznesie oraz szkoleniach managerskich. Prowadzę zaawansowane projekty szkoleniowe ujęte w ramy Akademii negocjacji, Akademii Sprzedaży i Obsługi Klienta, Akademii Rozwoju osobistego oraz Akademii Managera.

Edyta Czerwińska

Jestem trenerem, coachem i audytorem – specjalistą z zakresu zarządzania i sprzedaży. Posiadam m.in. certyfikacje Extended Disc. Na swoim koncie mam realizację ponad 1400 dni szkoleniowych. Od wielu lat pracuję jako ekspert i doradca dla średniej i wyższej kadry kierowniczej. Kompetencje merytoryczne i dydaktyczne doskonaliłam będąc również wykładowcą w Wyższej Szkole Handlowej.

Tomasz Dyba
Zobacz szkolenia
tego trenera

Trener biznesu i praktyk, czynnie doradzający firmom w ich bieżącej działalności. Posiada 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu działaniami marketingowymi i sprzedażą w segmentach B2B oraz B2C od dóbr ekskluzywnych do FMCG. Zarządzał budżetami marketingowymi w wysokości 65 mln złotych.

Anna Dolot
Zobacz szkolenia
tego trenera

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, otworzyła przewód doktorski i prowadzi badania w obszarze coachingu, jako metodzie rozwoju kompetencji i motywowania pracowników. Od 2006 roku przeprowadziła ponad 400 dni szkoleniowych, w tym przede wszystkim szkolenia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, motywowaniem, przywództwem, obsługą klienta, sprzedażą i komunikacją.

Jan Myszak

Od 15 lat jestem trenerem biznesu i konsultantem. Doradzam i szkolę firmy w zakresie przebudowy i wdrażania standardów i systemów zarządzania, sprzedaży i obsługi klienta. Kierowałem zespołem trenerów, realizowałem projekty zarządzania i sprzedaży usług szkoleniowych. Kontakty z klientami reprezentującymi różne branże są dla mnie ważnym źródłem doświadczeń zawodowych oraz ciągłym impulsem do pogłębiania wiedzy i rozwoju kompetencji. Otwartość wobec ludzi, sumienność, pracowitość, wytrwałość w działaniu i zaangażowanie, to cechy mojego charakteru, które w pracy trenera biznesu pomagają znaleźć klucz i odpowiednie narzędzia do rozwiązania problemów nurtujących klientów.

Alina Stasiak
Zobacz szkolenia
tego trenera

PR Manager i ekspert w zakresie budowania wizerunku i marki osobistej. Wieloletnie doświadczenie zdobywała w mediach, agencjach reklamowych oraz firmach korporacyjnych. Właściciel Agencji IMAGE TEAM, która współpracuje z osobami publicznymi i artystami w zakresie managementu artystycznego, organizacji koncertów, eventów oraz marketingu i PR w nowych mediach. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu wizerunku, budowania marki, mowy ciała, etykiety w biznesie i PR. Członek Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.

Jacek Sypniewski

Prowadzi szkolenia biznesowe od 2002 roku, w latach 1988 do 1994 prowadził szkolenia z ekspresji twórczej w ramach pracy w Teatrze pod Baranami. Przez 3 lata pracował jako konsultant metody w Teatrze Pod Baranami (Kraków) oraz Tabard Theatre (Londyn).


Wojciech Czerwiński

W mojej pracy dla firm koncentruję się wyłącznie na tych tematach, którymi zajmowałem się w swoim życiu zawodowym, dzięki czemu jestem wiarygodny dla Uczestników moich szkoleń. Są to w głównej mierze tematy menedżerskie i sprzedażowe. Jako szef sprzedaży, mający pod sobą wielu handlowców, doskonale rozumiem wyzwania stojące przed zespołami. Umiejętności trenerskie oraz doświadczenie zawodowe łączę na salach szkoleniowych dając Uczestnikom możliwość udziału w pełnym, skrojonym na ich potrzeby procesie rozwoju.

Grażyna Urbanik-Papp

Posiadam certyfikat trenerski przyznany przez Thames Valley University. W swojej karierze zawodowej zajmowałam się szkoleniami i rozwojem personelu w zachodnich firmach. Jestem członkiem założycielem Stowarzyszenia MATRIK, gdzie odpowiadam za moduł dotyczący rozwoju zawodowego w ramach Szkoły Trenerów. Jestem autorką artykułów publikowanych w "Personelu", kierowanych do praktyków.Specjalizuję się w zagadnieniach związanych z rozwojem umiejętności kierowniczych, obsługą klienta, komunikacją i zarządzaniem personelem.

Sylwia Rogala

Jestem trenerem biznesu, coachem oraz doradcą z zakresu projektowania programów zdrowego stylu życia dla firm. Doświadczenia zawodowe zdobyłam pracując w agencjach marketingowych oraz reklamowych, gdzie jako Account Manager realizowałam projekty sprzedażowe z zakresu komunikacji marketingowej, współpracując przede wszystkim z korporacjami z sektora FMCG. Swoją karierę w branży szkoleniowej rozpoczęłam w 2006 roku jako wewnętrzny trener produktowy, następnie jako trener team-building’owy oraz freelancer.

Grzegorz Michalski

Jestem specjalistą z zakresu Finansów Przedsiębiorstw pracującym w Instytucie Zarządzania Finansami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Kinga Stwarz-Popek

Jestem trenerem od 1996 roku. Posiadam wieloletnią praktykę w obszarze szkoleń biznesowych, jak i treningu rozwoju osobistego oraz coachingu. Uzyskałam międzynarodowy certyfikat Coacha, wydany przez Lambent do Brasil.

Dominik Jurczak

Pewnego dnia spacerujący po krakowskim rynku turysta zapytał napotkanego profesora: - Jak dostać się do Filharmonii? Profesor westchnął i odpowiedział: - Ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. Ta dziwna i nie mająca z pozoru większego sensu odpowiedź zawiera w sobie całą prawdę o sztuce prowadzenia negocjacji. Nie od dziś wiadomo, że najlepszą formą nauki jest właśnie doskonalenie umiejętności. Aby przekazywać wiedzę na temat sztuki prowadzenia negocjacji trzeba na własnej skórze doświadczyć czym jest gra negocjacyjna.

Henryk Metz

Moją specjalnością jest doskonalenie wartości poprzez usuwanie marnotrawstwa. Metody, które wdrażam, to między innymi Lean Management i kaizen, niezwykle efektywne, nisko kosztowe, podejście do implementacji zasad ciągłego doskonalenia tak w obszarach produkcyjnych, jak i usługowych, czy projektowych.

Marek Nowak
Zobacz szkolenia
tego trenera

Jestem trenerem-konsultantem zajmującym się szkoleniami i doradztwem gospodarczym w zakresie finansów przedsiębiorstw od 1997 r. Doświadczenie praktyczne zdobywałem m.in. jako Dyrektor Instytutu Finansów i Rachunkowości w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie, analityk w Banku Inicjatyw Gospodarczych BIG SA. Doktor nauk ekonomicznych.

Paweł Rumniak

Posiadam bogate doświadczenia związane z funkcjonowaniem systemu rachunkowości, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej oraz controllingu w podmiotach gospodarczych zdobyte w licznych kontaktach biznesowych i projektach wdrożeniowych z wyżej wymienionych obszarów.

Monika Wypych Popiołek
Zobacz szkolenia
tego trenera

Ekspert i wykładowca, praktyk i przedsiębiorca, ale przede wszystkim entuzjasta i propagator zagadnień związanych z obszarem sourcingu i procesów zakupowych. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu tematyki zakupowej i negocjacji kupieckich.