Kontakt

 
Łukasz Rompel

Trenerzy BERNDSON

Łukasz Rompel

16 lat doświadczenia biznesowego i trenerskiego w obszarze projektów rozwojowych dla wyższych kadr zarządzających i kierowniczych, pracowników działów handlowych i produkcji. 13 lat doświadczenia trenerskiego w realizacji kompleksowych projektów z zarządzania.

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu przywództwa, zarządzania (w tym zarządzania zespołami, zasobami ludzkimi, zarządzania jakością i zarządzania projektami), rozwoju kompetencji interpersonalnych i społecznych oraz kursów metodycznych dla trenerów biznesu.

Ponad 3000 zrealizowanych dni szkoleniowych, z czego ponad 1500 dla wyższej kadry kierowniczej firm: Dyrektorów Zarządzających, Dyrektorów Zakładów, Dyrektorów Operacyjnych, Kierowników, Liderów, Team Leaderów.

16 letnie doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu dedykowanych szkoleń z zakresów:

 • nowoczesnego przywództwa
 • zarządzania (w tym z zarządzania strategicznego, zarządzania przez cele, zarządzania projektami, zarządzania procesami, zarządzania zmianą, zarządzania informacją)
 • zarządzania zasobami ludzkimi (w tym kierowania i przywództwa, motywowania, oceny pracowniczej, delegowania)
 • poprawy produktywności (w tym z zakresu KAIZEN, kół jakości, Six Sigma, zarządzania jakością, TQM)
 • marketingu i sprzedaży (w tym z zakresu marketingu strategicznego, technik sprzedaży, bezpośredniej i telefonicznej obsługi klienta, negocjacji)
 • rozwoju osobistego i kompetencji społecznych (w tym warsztaty komunikacyjne, asertywność, współpraca i współdziałanie, stres i konflikt, kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów, planowanie i organizacja czasu, profesjonalne prezentacje, wywieranie wpływu społecznego)

Jest autorem i realizatorem ponad 300 projektów szkoleniowo – doradczych, w tym m.in. trwających 24 miesiące kompleksowych projektów:

 • „Poprawa produktywności Danfoss Sp. z o.o. poprzez kształtowanie świadomości technicznej, jakościowej, procesowej pracowników”
 • „Poprawa produktywności Zelmer S.A. poprzez kształtowanie świadomości procesowej kadr”
 • „Zintegrowany rozwój strategicznych kompetencji kluczowego personelu grupy Zelmer”

Realizuje zarówno pojedyncze warsztaty, jak i zaawansowane projekty szkoleniowe, trwające od roku do kilku lat, w tym również dla zagranicznych firm.

Realizował szkolenia z zakresu metodyki projektowania, prowadzenia oraz oceny efektywności szkoleń dla trenerów biznesu w ramach projektów: „Szkoła Trenerów” i „Rozwój i doskonalenie kompetencji trenerów dla pracowników przemysłu lotniczego i automatyki”. Ogółem zrealizował w w/w zakresie 1376 godzin dydaktycznych w szkoleniach dla 152 trenerek/trenerów ogółem.

Tylko w ciągu ostatniego roku przeszkolił blisko 1000 osób, zajmujących stanowiska kierownicze.

W latach 2003 – 2017 pracował z kadrą kierowniczą m.in. poniższych firm:

 • Can – Pack
 • Danfoss
 • Zelmer
 • Telkom – Telos
 • Dax Cosmetics
 • RR Donnelley
 • Grupa Maspex
 • Brembo Poland
 • Zentis Polska
 • Silgan White Cap Polska
 • HFG Polska
 • SINIAT
 • Proster
 • Hager Polo
 • Motorola Solutions
 • Firmy Chemicznej Dwory
 • Zakłady Azotowe w Puławach
 • PZL – WSK Rzeszów
 • Hamilton
 • Pratt & Whitney Kalisz
 • Fico Mirrors
 • Śnieżka
 • OBI
 • Sanpol
 • Sanitech Koło
 • BASF Polska
 • BWI

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo – Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, specjalność: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Jego umiejętności poparte są ponad 24 000 godzin prowadzenia szkoleń, warsztatów, konsultacji, coachingów i sesji mentoringowych. Specjalizuje się w realizacji długofalowych i zaawansowanych projektów dla firm produkcyjnych. W pracy podczas szkoleń dąży do pokazania skutecznych i sprawdzonych mechanizmów działania i wdrażania przez uczestników praktycznych narzędzi pozwalających na optymalizację ich pracy.

Realizuje szkolenia i warsztaty między innymi dla branż takich jak: produkcja, finanse, ubezpieczenia, informatyka, motoryzacja, farmacja, energetyka, budownictwo, administracja, FMCG.

Uczestnikami jego szkoleń byli pracownicy i menedżerowie takich firm jak: PKO S.A, BGŻ, Citroen Kraków, Deloitte Polska, Inter IKEA Centre Group, Zentis Polska, Silgan White Cap Polska, HFG Polska, SINIAT, OBI Polska, Castorama, Leroy Merlin, Nord Farm, Lynka, Mellow, Elamed, Proster, Hager Polo, Galeco, Grupy Handlowej Grudnik, Sanpol, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Od 2015 roku realizuje szkolenia oraz prowadzi działania doradcze z zakresu budowania strategii działania dla przedsiębiorstw w ramach projektów:

 • „Strengthening the AgroCooperatives entrepreneurship through implementing an effective Production Marketing model.”
 • „Adopting green hydroponic production to increase food security, income generating and competitiveness of agricultural cooperatives sector in Palestine.”

Prowadzi również szkolenia otwarte z zakresu umiejętności interpersonalnych i społecznych, zarządzania, negocjacji, zarządzania zmianą, zarządzania zespołem oraz umiejętności trenerskich, jak również zajęcia na studiach podyplomowych (UEK w Krakowie, GWSH w Katowicach, WSB w Dąbrowie Górniczej).

Realizował następujące projekty szkoleniowo – doradcze:

 • Wielkopolska Akademia Menedżera
 • Wielkopolska Akademia Zarządzania
 • Profesjonalna HR Menedżer
 • Śląska Akademia Zarządzania Projektami
 • Wielkopolska Akademia Zarządzania Projektami
 • ABC Konsultanta/ Trenera
 • Szkoła Trenerów
 • Rozwój i doskonalenie kompetencji trenerów dla pracowników przemysłu lotniczego i automatyki
 • Śląska Szkoła Trenerów branży IT
 • Metody i techniki zarządzania strategicznego
 • Nowoczesny Menedżer
 • Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności kadry przedsiębiorstw spółdzielczych
 • Pedagogika Specjalna – Nowa specjalność
 • Doskonalenie potencjału dydaktycznego i organizacyjnego Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie


WYKSZTAŁCENIE:

mgr zarządzania, kierunek/specjalność: Zarządzanie i Marketing, Akademia Górniczo – Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Rok ukończenia: 2001.

UKOŃCZONE SZKOLENIA, KURSY:

ISO 9001Series QMS Auditor / Lead Auditor; Certified by IRCA A17061; Det Norske Veritas. Czas trwania (liczba godzin): 40. Rok ukończenia: 2003.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • 07.03.2012 – nadal: R.M.P.L. Łukasz Rompel – działalność gospodarcza
 • 01.12.2009 – nadal: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • 01.02.2002 – 01.12.2009: Heuresis Certyfikowani Trenerzy i Konsultanci Zarządzania Sp. z o.o.

KLUCZOWE ZREALIZOWANE PROJEKTY SZKOLENIOWO – ROZWOJOWE:

ZARZĄDZANIE:

OBI Polska – cykl warsztatów skierowanych do kadry dyrektorskiej i kierowników, których celem było doskonalenie umiejętności zarządzania podległym zespołem, planowania zadań oraz zarządzania zmianami. Uczestnicy pogłębili również swoje umiejętności w zakresie zarządzania opartego o przywództwo sytuacyjne, z wykorzystaniem elementów zarządzania ukierunkowanego na rezultaty.

Bank PKO BP – warsztat dedykowany kadrze zarządzającej, mający na celu zainicjowanie procesu zmiany kultury organizacyjnej Centrum Operacji PKO Banku Polskiego na kulturę bardziej otwartą zorientowaną na poszukiwaniu pomysłów i innowacyjności oraz wypracowanie założeń sprzyjających utrzymaniu zaangażowania i satysfakcji z pracy.

Ferma Kresek - warsztat dedykowany kadrze zarządzającej, którego głównym celem było zdobycie przez uczestników umiejętności prowadzenia rozmów menedżerskich, w tym rozmowy planującej, monitorującej i podsumowującej oraz rozmowy korygującej, ostrzegawczej i sankcyjnej.

Brembo Poland Sp. z o.o. – realizacja cyklu sesji doradczo/ coachingowo/ mentoringowych dla Kierownika Działu mających na celu rozwijanie/ doskonalenie umiejętności technicznych i komunikacyjnych z zakresu zarządzania zespołem projektowym, w tym zastosowanie w praktyce metod i technik zarządzania projektami, doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmów menedżerskich, w tym rozmowy planującej, monitorującej i podsumowującej oraz rozmowy korygującej, ostrzegawczej i sankcyjnej, zastosowania w praktyce efektywnych stylów przywództwa sytuacyjnego w odniesieniu do poszczególnych członków zespołu projektowego.

Silgan White Cap Polska Sp. z o.o. – realizacja cyklu sesji doradczo/ coachingowo/ mentoringowych dla Kierownika Oddziału mających na celu doskonalenie kompetencji w obszarze efektywnego zarządzania zespołem, zarządzania sytuacjami konfliktowymi, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zarządzania zmianą oraz przywództwa.

SINIAT Sp. z o.o. – realizacja cyklu sesji doradczo/ coachingowo/ mentoringowych dla Kierownika Działu mających na celu rozwój kompetencji w obszarze zarządzania podległym zespołem z uwzględnieniem funkcji planowania, organizowania, przewodzenia, monitorowania i kontroli; poznanie i doprowadzenie do stosowania w praktyce adekwatnych stylów przywództwa sytuacyjnego, uwzględniających poziom kompetencji i motywacji pracowników; poznanie i wdrożenie w praktyce cyklu komunikacyjnego i dyscyplinującego w pracy z zespołem i poszczególnymi pracownikami, w tym prowadzenie rozmów planujących, monitorujących i podsumowujących oraz rozmów korekcyjnych, dyscyplinujących i sankcyjnych; ukierunkowanie na wdrożenie w praktyce zarządzania poprzez wyniki, z uwzględnieniem wyznaczania celów, określania działań i oczekiwanych rezultatów dla poszczególnych członków zespołu; rozwój umiejętności interpersonalnych i społecznych związanych z zarządzaniem zespołem, w tym stylów i sposobów komunikowania, zastosowania adekwatnych strategii w sytuacjach problemowych pod kątem budowania i utrzymania efektywnego zespołu.

BWI - celem szkolenia był rozwój kompetencji w zakresie elastycznego i efektywnego stosowania stylów przywództwa sytuacyjnego w odniesieniu do aktualnego poziomu kompetencji i zaangażowania pracowników, sposobów motywowania oraz zarządzania pracownikami, z wykorzystaniem technik asertywnych w rozmowach.

Leroy Merlin – cykl szkoleń skierowanych do kadry kierowniczej, którego celem było rozwijanie/ doskonalenie kompetencji związanych z udzielaniem informacji zwrotnej w oparciu o rożne schematy. Udział w warsztatach pozwolił uczestnikom dowiedzieć się jak przekazać informację zwrotną, aby pracownik dobrze zrozumiał jej intencję, nauczyć się jak przełamywać opór pracownika, uniemożliwiający prawidłowe przyjęcie informacji zwrotnej, adekwatnie dobierać formę i treść feedbacku do określonej osoby.

Zajęcia na studiach podyplomowych dla kadry kierowniczej z zakresu Kaizen (ciągłe doskonalenie procesu), których celem był wzrost kompetencji w zakresie poznania i wykorzystania metod i narzędzi przygotowania i prowadzenia warsztatów Kaizen, pod kątem brakowości w procesie, poznanie systemu Kaizen Box. Udział w zajęciach pozwolił uczestnikom na poznanie metodologii Kaizen, narzędzi Kaizen, zasad oraz schematu prowadzenia warsztatów Kaizen, zwiększając ich umiejętności zaprojektowanie struktury warsztatu Kaizen oraz zastosowanie metod i narzędzi podczas warsztatu Kaizen.

KOMUNIKACJA, KOMUNIKACJA Z KLIENTEM, KOMUNIKACJA WEWNĄTRZ FIRMY:

Fico Mirrors – głównym celem szkolenia było doskonalenie/ rozwój kompetencji pozwalających na skutecznie komunikowanie się z Klientem zewnętrznym i wewnętrznym (np. w przypadku zwiększenia/ zmniejszenia zmówienia, zmian terminów realizacji itp.) oraz “negocjowanie” warunków zamówienia, budowanie i utrzymywanie długotrwałych relacji z Klientem zewnętrznym i wewnętrznym; formułowanie jasnego przekazu w kontakcie z Klientem drogą mailową i telefoniczną; skutecznie i asertywnie egzekwowanie np.: partycypacji Klienta zewnętrznego w kosztach w przypadku zmian zamówienia lub uświadamianie go o istnieniu tych kosztów.

POSTAWA PROAKTYWNA/ ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:

Fico Mirrors – głównym celem szkolenia było doskonalenie/ rozwój kompetencji pozwalających na identyfikowanie przyczyny pojawiania się problemów jakościowych; określanie stanu docelowego, przyczyny bezpośredniej i przyczynę źródłową powstawania problemów jakościowych opartą na faktach; ustalenie rzeczywistej przyczyny powstawania problemów jakościowych przed rozpoczęciem działań usprawniających; stosowania w praktyce narzędzi służących do rozwiązywania problemów jakościowych.

OTCF – warsztat dla kadry kierowniczej z zakresu trudnych sytuacji w procesie sprzedaży i negocjacji międzynarodowych, którego celem było doskonalenie umiejętności profesjonalnego kontaktu z klientem oraz budowania relacji w procesie sprzedaży i negocjacji.

PERSWAZJA, ARGUMENTACJA I WYWIERANIE WPŁYWU, BUDOWANIE RELACJI, NEGOCJACJE, ASERTYWNOŚĆ, TRAIN THE TRAINERS, WSPÓŁPRACA W ZESPOLE, SAVOIR-VIVRE:

Inter IKEA Centre Group - celem warsztatu dedykowanego pracownikom różnych szczebli kadry zarządzającej było podwyższenie kompetencji uczestników w zakresie asertywności zarówno w kontaktach ze współpracownikami, jak i klientem zewnętrznym wraz z wykorzystaniem w tym celu zróżnicowanych narzędzi i technik oraz dokonanie autodiagnozy swoich zachowań w kontaktach społecznych i zawodowych.

PKO BP – warsztat negocjacyjny, którego celem było zdobycie przez uczestników umiejętności prowadzenia skutecznych negocjacji, wykształcenie umiejętności przewidywania posunięć drugiej strony, przybliżenie umiejętności budowania koalicji w negocjacjach wieloosobowych.

Motorola Solutions – warsztat negocjacyjny, którego celem było zdobycie przez uczestników umiejętności prowadzenia skutecznych negocjacji, wykształcenie umiejętności przewidywania posunięć drugiej strony, przybliżenie umiejętności budowania koalicji w negocjacjach wieloosobowych.

Lotos – konsultacje indywidualne, których głównym celem było rozwijanie kompetencji uczestniczek w zakresie budowania profesjonalnego wizerunku w oparciu o zasady i założenia savoir-vivre, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z budowaniem efektywnych relacji służbowych, kreowaniem profesjonalnego wizerunku oraz komunikacyjnych aspektów funkcjonowania związanych z obsługą interesariuszy Biura Zarządu.

SZKOLENIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA, SPRZEDAŻY ORAZ SZKOLEŃ DLA TRENERÓW:

NORD FARM – szkolenie z zakresu doskonalenia kompetencji przedstawicieli handlowych, którego celem było rozwinięcie umiejętności sprzedaży, badania potrzeb Klienta, prezentacji oferty, negocjacji oraz obsługi Klient, pod kątem wdrożenia standardu procesu sprzedaży oraz standardów wizyt u Klienta (karta wizyty) dostosowanych do specyfiki firmy. Ważnym elementem było również zwiększenie zaangażowania oraz motywacji Przedstawicieli w procesie zmian.

Wielkopolska Akademia Zarządzania Projektami – cykl warsztatów skierowanych do kadry zarządzającej różnego szczebla przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego, którego głównym celem był rozwój umiejętności zarządzania projektami. Dzięki szkoleniom uczestnicy zdobyli praktyczne umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi planistycznych w procesie przygotowywania projektów do realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem metod programowania sieciowego.

Wielkopolska Akademia Zarządzania – cykl warsztatów skierowanych do kadry zarządzającej różnego szczebla przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego, którego głównym celem był rozwój umiejętności zarządzania w zarządzania zasobami ludzkimi. Dzięki szkoleniom uczestnicy zdobyli praktyczne umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi zarządzania z elementami wiedzy dotyczącymi zarządzania projektami oraz zarządzania zespołem projektowym.

    Inni eksperci