Kontakt

 
Anna Dolot

Trenerzy BERNDSON

Anna Dolot

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, otworzyła przewód doktorski i prowadzi badania w obszarze coachingu, jako metodzie rozwoju kompetencji i motywowania pracowników. Od 2006 roku przeprowadziła ponad 400 dni szkoleniowych, w tym przede wszystkim szkolenia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, motywowaniem, przywództwem, obsługą klienta, sprzedażą i komunikacją. Współpracowała z firmami rodzinnymi i koncernami międzynarodowymi, sektorem publicznym i prywatnym, w obszarze usług i produkcji, z kadrą zarządczą, menedżerami, specjalistami oraz pracownikami liniowymi. Dodatkowo posiada wieloletnie praktyczne doświadczenie sprzedażowe oraz w obsłudze klienta, a także prowadziła działania coachingowe w tym obszarze. Realizowała projekty Assessment/Development Center, projekty z zakresu rekrutacji i selekcji oraz badania poziomu jakości obsługi klienta typu „Tajemniczy Klient”.


SPECJALIZACJE TRENERSKIE

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Motywowanie
 • Zarządzanie zespołem
 • Rozwój pracowników
 • Obsługa klienta
 • Prezentacje i wystąpienia publiczne
 • Komunikacja (interpersonalna, grupowa oraz w sytuacji zmiany w firmie)
 • Sprzedaż
 • Zarządzanie sobą w czasie

 • Zakres działań

 • Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych
 • Przygotowywanie programów i materiałów szkoleniowych
 • Prowadzenie warsztatów
 • Działania doradcze

WYKSZTAŁCENIE

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kierunek: Zarządzanie i Marketing


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  Stanowisko
  Pracownik dydaktyczno-naukowy, Katedra Zarządzania Zasobami Pracy.

  Obowiązki
  Prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami uczelni (Zarządzanie zasobami ludzkimi, Rynek pracy, Polityka personalna), praca naukowa w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, motywowania, otwarty przewód doktorski w obszarze coachingu.

 • Strategie Personalne Sp. z o.o.

  Stanowisko
  Trener

  Obowiązki
  Diagnoza potrzeb szkoleniowych, przygotowanie programów oraz materiałów szkoleniowych, prowadzenie szkoleń, przygotowanie opinii i raportów po szkoleniach, coaching, działania konsultingowe (przygotowanie materiałów w ramach projektów AC/DC, prowadzenie badań jakości obsługi klienta „Tajemniczy klient”), pozyskiwanie klientów, negocjacje kontraktów, rekrutacja i selekcja na stanowiska wewnętrzne, wdrażanie i opieka nad stażystami i asystentami.

  Stanowisko
  Specjalista ds. PR

  Obowiązki
  Kontakt z mediami, przygotowanie artykułów do prasy, organizacja konferencji i spotkań z klientami.

 • Telewizja Polska SA

  Stanowisko
  Koordynator projektu TVP „Jesteś Najlepszy”.

  Obowiązki
  Współpraca ze Studenckimi Biurami Karier, Kołami Naukowymi, portalami studenckimi, rozgłośniami radiowymi, publiczne wystąpienia promujące konkurs, wystąpienia w TVP Kraków.

 • WYBRANE OPUBLIKOWANE ARTYKUŁY W MONOGRAFIACH I CZASOPISMACH

  • Diversity of Coaching Models in the Literature and Business Practice, 2012.
  • Wybrane czynniki warunkujące efektywny rozwój kompetencji, 2011.
  • Uwarunkowania efektywnego przygotowania systemu oceniania kompetencji, 2011.
  • Diagnoza potrzeb szkoleniowych – wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne, 2011.
  • Szkolenie kadry menedżerskiej jako element komunikowania i wdrażania zmian w organizacjach, 2011.
  • Feedback czyli informacja zwrotna - podstawowe narzędzie rozwoju pracowników, 2011.
  • Coaching czy mentoring – która metoda szkolenia, dla jakiego pracownika?, 2011.
  • Błędy i ich konsekwencje w procesie oceniania pracowników, 2010.
  • Determinanty kształtowania i udzielania informacji zwrotnej w procesie Development Center, 2010.
  • Tajemniczy Klient jako narzędzie diagnozowania potrzeb szkoleniowych, 2009.

  UDZIAŁ W WYBRANYCH SZKOLENIACH I KONFERENCJACH

  • Kurs Trenerów Zarządzania MATRIK, Kraków 2012.
  • Konferencja „Tożsamość zawodu Trenera Zarządzania”, Kraków 2012.
  • Międzynarodowa konferencja „Wiedza, gospodarka, społeczeństwo”, Kraków 2010 i 2012.
  • Ogólnopolska konferencja: „Komunikacja i jakość w zarządzaniu”, Kraków 2009.
  • Szkolenie: „Zawodowstwo w zarządzaniu”, Katowice 2009.
  • Ogólnopolska Konferencja „Kadry dla Biznesu”, Kraków 2007.
  • Ogólnopolska Konferencja Branży Szkoleniowej „Nowa Era Trenera”, Kraków 2007.
  • Szkolenie: „Doskonalenie technik sprzedaży”, Kraków 2006.

Zobacz szkolenia tego trenera     Inni eksperci