BERNDSON Szkolenia
Szkolenie Zarządzanie procesami zakupowymiZarządzanie procesami zakupowymi - Nagrody

Kod produktu: zpz

szkolenie
Zarządzanie procesami zakupowymi

Profesjonalny i zmotywowany zespół zakupowy jest kluczowym wsparciem dla produkcji i sprzedaży w każdym przedsiębiorstwie.

Wzmocnij swoją przewagę konkurencyjną oraz wygeneruj oszczędności dzięki przemyślanym działaniom i konsekwentnej pracy działu zakupów.

Poznaj zasady przygotowań do efektywnych spotkań z dostawcami wraz z technikami negocjacyjnymi pozwalającymi uzyskać maksymalnie korzyści zakupowe.

[ realizujemy szkolenia zarówno stacjonarne
jak i w formule Live Training ]

Live Training
to nie Webinar

To przede wszystkim Umiejętności,
a nie jedynie Wiedza

więcej »

SZKOLENIE OTWARTE

(Dla osoby)


Obecnie szkolenie jest niedostępne
w formie otwartej (dla osoby).

Jeśli interesuje cię to
szkolenie...

Szkolenie ZAMKNIĘTE

(Dla grupy)

Stacjonarne lub
Live Training »
szkolenie online

Liczba osób
  stacjonarne: 15 / 15
  online: 12 / 12
Miejsce:
  Online, dowolne

9 970 PLN netto

Opis szkolenia


CEL SZKOLENIA


Celem tego szkolenia jest zdobycie wiedzy wraz z jej praktycznym wykorzystaniem w codziennej pracy osoby specjalisty zakupowego.

Szkolenie opisuje zasadnicze elementy pracy w dziale zakupów oraz buduje świadomość uczestnika jak wiele korzyści wynika z prawidłowego wykorzystania posiadanej wiedzy. Świadomość postępowania zgodnie ze sztuką przy wykorzystaniu dobrych praktyk, powodują, że w krótkim czasie osiągamy wymierne, często spektakularne wyniki. Jednocześnie już od pierwszych punktów będziemy zwracać uwagę na konsekwencje wynikające z nieprzemyślanej, często niechlujnej pracy działu zakupów.

Pokażemy, że budowanie procesów zakupowych w oparciu o uporządkowane i przemyślane działania, które wraz z przekazanymi na szkoleniu narzędziami wspierającymi pracę są kluczowe dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku oraz źródłem generowana oszczędności.

Udowodnimy, że profesjonalny i zmotywowany zespół zakupowy jest kluczowym wsparciem dla produkcji i sprzedaży w każdym przedsiębiorstwie.


KORZYŚCI


Uczestnicy szkolenia będą wiedzieć na czym polega strategia zakupowa, jak się w niej odnaleźć z własnym zakresem obowiązków, i jak dostosować się do wymagań, aby wykonywać swoją pracę świadomie i z korzyścią dla przedsiębiorstwa.

Podczas szkolenia kursanci nauczą się jak profesjonalnie współpracować z dostawcami, budować z nimi mądre relacje i ścisłą współpracę w oparciu o wyznaczone cele.

Nauczymy jak analizować rynek w celu poszukiwania nowych produktów i rozwiązań uzupełniających ofertę firmy powodujących budowania przewagi rynkowej.

Uczestnicy poznają zasady przygotowań do jedynie efektywnych spotkań z dostawcami, w tym poznają techniki negocjacyjne oraz istotne obszary negocjacyjne, pozwalające na uzyskaniu maksymalnie wielu korzyści zakupowych.

Poprzez wskazanie i naukę wykorzystania dobrych praktyk w codziennej, usystematyzowanej i poukładanej pracy specjalisty zakupowego, zmotywujemy uczestnika do sięgania najwyższych standardów pracy oraz pozostania silnym negocjatorem, który będzie posiadał cechy profesjonalisty z wyróżniającymi osiągnięciami.

Program szkolenia


I. ROLA DZIAŁU ZAKUPÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE

 • budowanie świadomości rozwoju działu zakupów wraz z zadaniami oraz jego wpływ na kształt gospodarki przedsiębiorstwa
 • dbanie o pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa poprzez promowanie firmy na zewnątrz i dbanie o zachowanie spójności komunikacji

Zajmiemy się omówieniem roli działu zakupów, zakresem prac i odpowiedzialności zakupowca w dziale i organizacji.

Odpowiemy na pytania:

 • w jakim celu stworzony jest dział zakupów w przedsiębiorstwie
 • jaka jest historia zakupów w firmach
 • jak zdefiniować zakupy
 • jakie są formy zakupów
 • jakiego zakresu obowiązków dotyczy praca zakupowca
 • na podstawie wykonywanych obowiązków zaprezentujemy zestawienie, gdzie uczestnicy będą wpisywać konsekwencje wynikające z dobrze wykonywanych obowiązków oraz źle wykonywanych obowiązków

Przykład

 

Obowiązek

 

 

 

Dobrze

 

 

 

Źle

 

Przygotowanie prezentacji na spotkanie z dostawcą z danymi zakupowymi

 

- posiadamy rzetelną wiedzę na temat współpracy (obrotów zakupowych, stanów magazynowych, wspólnych działań wspierających sprzedaż)
- wiemy czego oczekujemy od dostawcy, w którym obszarze dostawca powinien poprawić swoje wyniki, aby dalsza współpraca dla obu stron była wymierna

 

- brak konkretnych informacji na temat współpracy, jest rozmową o ogólnych wartościach, czyli o niczym
- pozwalamy przejąć inicjatywę dostawcy
- marnujemy czas i pieniądze
- nie potrafimy wykonać profesjonalnej notatki po spotkaniu
 


Przygotowanie harmonogramu pracy na dany dzień

 


- efektywne zarządzanie czasem pracy i przerw
- znajdujemy priorytety dnia
- nie rozpraszamy się
- nie marnujemy czasu
- generujemy oszczędności na czasie - skupiamy się na pracy
 

 


- nie skupiamy się na priorytetach
- wykonujemy pracę chaotycznie i z reguły nieprzemyślanie
- wszystko nam się wydaje ważne więc aplikujemy sobie zbyt dużo zadań
- marnujemy czas
 

Zbudujemy jedną wspólną przykładową prezentację firmy, która w sposób czytelny dla wszystkich słuchaczy będzie pokazywała gdzie firma jest obecnie i w jaki kierunku podąża, jakie ma wyznaczone cele w przestrzeni roku i np. 3 lat. Spójność informacji jest wizytówką, którą przekazujemy zewnętrznym firmom w tym przypadku dostawcom. Na podstawie przedstawionych danych nasz dostawca buduje wizerunek i zaufanie do firmy i jej planu rozwojowego, co buduje nasz prestiż i przewagę.


II. SOURCING

 • poszukiwanie pomysłów na rozwój produktów i usług stanowiących komplementarności oferty
 • budowanie alternatywy dostawców
 • Low Cost Countries

Odpowiemy na pytania gdzie i jak poszukiwać pomysłów na nowości, innowacje – czy wśród konkurencji, na targach, czy branżowych periodykach. Opracujemy mechanizm systematycznego stylu poszukiwania pomysłów na ciągłe uzupełnianie oferty.

Nauczymy znajdowania korzyści z budowania alternatywy wśród dostawców.

Zajmiemy się także zagadnieniem „Low Costs Countries” oceniając korzyści i zagrożenia współpracy na odległość.


III. ZARZĄDZANIE DOSTAWCAMI

 • analiza rynku dostawcy
 • kryteria i metody wyboru najlepszych dostawców
 • klasyfikacja dostawców według uznanej strategii firmy
 • budowanie relacji z dostawcami
 • metody współpracy z dostawcami
 • karta oceny dostawcy
 • analiza opłacalności współpracy z dostawcą – model TCO – (Total Cost of Ovnership)

Zarządzanie dostawcami jest kluczowym zadaniem działu zakupów, dlatego na tym etapie poznamy zasady budowania bazy właściwych dostawców oraz metody ich poszukiwani. Skupimy się na kryteriach wyboru, pokażemy także jak profesjonalnie grupować dostawców względem prowadzonej strategii zakupowej – dostawcy strategiczni, dostawcy alternatywni i dostawcy ubiegający się – każda wymieniona grupa dostawców ma swoje zalety, które nauczymy się wykorzystywać w bieżącej pracy. Jednocześnie wskażemy z kim i jakie relacje budować, aby zostać ocenionym obiektywnie i profesjonalnie.

Opiszemy na przykładzie dostawcę, który pomimo satysfakcjonującej marży jest nierentowny. Wskażemy te obszary kosztowe, które „zjadają” uzyskaną marżę i w efekcie sprawiają, że bez działań naprawczych współpraca jest niekorzystna.

 • ile faktur wystawiamy w miesiącu
 • czy dostawca partycypuje w kosztach marketingowych
 • czy przywozi na czas towar do magazynu
 • czy realizuje zamówienie w jednej dostawie
 • czy wypłaca bonusy za ustalone progi obrotów
 • czy angażuje się w wspólne promowanie produktów
 • jakie wynoszą koszty składowania towaru w magazynie
 • czy dostawca zawozi towar bezpośrednio do magazynu centralnego
 • czy decyduje się na transport lokalny
 • czy minimum logistyczne jest ustalone korzystnie dla dystrybutora (optymalnie)

Wspólne z uczestnikami opracujemy wygląd prawidłowej karty oceny dostawcy. Określimy sensowne parametry oceny kwalifikacji, kryteria oceny oraz wykorzystanie takiej karty w rozmowach okresowych podsumowujących współpracę z dostawcą.


IV. ZARZĄDZANIE PRODUKTEM
czyli budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o zarządzanie produktem

 • analiza rynku produktów w celu ustanowienia konkurencyjności rynkowej
 • prowadzenie wyboru oraz strategii produktów dla własnych marek w celu stworzenia komplementarnej alternatywy produktowej i podniesienia wyników sprzedaży
 • zarządzanie marką w procesie wyłączności
 • KPI (Key Performance Indicators) stosowane w zakupach (rotacja produktów , dostępność produktów, realizacja dostaw, czas dostaw)

Bardzo ważne zagadnienie z punktu widzenia budowania przewag konkurencyjnej.

Nauczymy jak szeroko analizować rynek produktu, jak budować jego cykl życia i umieć przewidywać szansę czy zagrożenie dla produktu. Będziemy się opierali na konkretnych przykładach np. telewizor (model Samsung ), samochód – wytypowane dwa modele (Ford i Volkswagen).

Wskażemy jakie korzyści i zagrożenia niesie wprowadzenie własnej marki, czym należy się kierować podejmując analizę rynku wprowadzenia własnej marki – zanalizujemy ewolucję wprowadzania własnych marek na przykładzie produktów sieciowych marketów spożywczych.

Omówimy twarde i miękkie wskaźniki oceniające pracę zakupowca – tzw. KPI.

Zdefiniujemy pojęcia rotacji produktów, dostępności produktów, czasu realizacji dostaw, jakości produktów, inne oraz wskażemy jak wpływać na wysoką efektywność wyznaczonych wskaźników KPI.


V. PROCES NEGOCJACJI

 • analiza procesu negocjacji – etapy
 • przygotowanie się do spotkania negocjacyjnego – komplet informacji
 • analiza stylów negocjacyjnych (zalety i wady)
 • 30 taktyk negocjacyjnych
 • 40 obszarów negocjacyjnych
 • pozycjonowanie sił na osi – matryca Kraljica jako profesjonalne narzędzie oceny
 • negocjacje międzykulturowe
 • analiza ryzyka w zakupach
 • podsumowanie ustaleń negocjacyjnych

Celem przypomnienia modelu procesu negocjacji wyznaczymy i omówimy 8 etapów negocjacji (etap kontaktu, przygotowań zapoznania, wstępu, argumentacji, kompromisu, zawarcia porozumienia i realizacji).

Dopełnieniem będzie szybkie przypomnienie 30 taktyk negocjacyjnych:
negocjacje od nowa, wysoki pułap, dziel i zdobywaj, przedłużanie pozytywnych strzałek, przepuszczanie zdechłych krów, groźba, kompromis, taktyka związanych rąk, nieuwaga, taktyka faktów dokonanych, wycofanie oferty, odłożenie na później, skubanie, szokująca oferta, pusty portfel, próbny balon, rosyjski front, zdechła ryba, blef, krypto licytacja, zaangażowanie emocjonalne, spotkajmy się w połowie drogi, śmieszne pieniądze, inspektor Colombo, opóźnianie rozmów, salami, imadło, nagroda w raju, optyk z Brookinu.

Dokonamy analizy stylów (miękkich, twardych i rzeczowych),przypiszemy do nich odpowiednie taktyki negocjacyjne oraz określimy przydatność stosowania.

 

MIĘKKI STYL

 

 

TWARDY STYL

 

 

RZECZOWY STYL

 

pusty portfel

imadło

kompromis

śmieszne pieniądze

rosyjski front

spotkajmy się w połowie

nagroda w raju

negocjacje od nowa

inspektor Colombo

Taktyka związanych rąk

wycofanie oferty

taktyka faktów

blef

szokująca oferta

przedłużanie pozytywnych

Omówienie macierzy Kraljica, na wybranym przykładzie, która pozycjonuje układ sił ryzyka związanego z dostawcami i wpływem na wynik finansowy firmy w zależności od rodzaju przeznaczenia produktów („dźwignie”, strategiczne, standardowe i „wąskie gardła”).

W celu uzyskania maksymalnych korzyści wyznaczymy 40 obszarów podlegających negocjacji np. dopuszczenie towarów do obrotu – certyfikaty, terminy ważności, legalizacje, rabaty, bonusy, skonta, terminy płatności, minima logistyczne, terminy dostaw, usługi marketingowe, usługi dystrybucyjne, oznaczenia towarów – w tym kody EAN, obieg dokumentów, cesje i factoring, harmonogram dostaw, zwroty towarów, gwarancje i reklamacje, recycling, cenniki i obowiązujące zmiany cen, transfer dokumentów – EDI, kary umowne, czas trwania umowy i okres wypowiedzenia, transport- odbiory własne, sposoby realizacji zamówień– TR,DI, MAG, współpraca na inwestycjach, obrót opakowaniami zwrotnymi, warunki korporacyjne, składy wyniesione i magazyny depozytowe, pierwsze zatowarowanie, ekspozycje, szkolenia produktowe i handlowe, wyłączność na półce, limity kredytowe, kontraktowanie zakupów.

Przyjrzymy się negocjacjom międzykulturowym – określimy warunki bezpiecznego negocjowania i określimy różnice stanowiące zagrożenie dla powodzenia prowadzenia takich projektów.


VI. UMOWY WSPÓŁPRACY

 • jak powinna wyglądać właściwa umowa współpracy
 • czym są OWS (Ogólne Warunki Współpracy)
 • czy stosować uproszczone umowy ramowe
 • sposoby archiwizacji dokumentów
 • niekorzystne zapisy w umowie
 • kary umowne – jak zastosować i egzekwować

Omówimy konstrukcję profesjonalnej umowy o współpracy.

Wyznaczymy formy spisywania umowy i podzielimy ją na części np. cześć handlowa, cześć ogólnych warunków współpracy) oraz komplet załączników. Wskażemy sytuacje, dla których dopuszczalne jest podpisywanie skróconej umowy ramowej – omówienie przykładowej umowy ramowej.

Na konkretnym przykładzie umowy zostaną omówione zapisy kontrowersyjne i niekorzystne. Nauczymy eliminować takie zapisy lub zastępować bardziej korzystnymi.

Przy omawianiu tego zagadnienia wskażemy najbezpieczniejsze metody archiwizowania dokumentów zarówno ze względu na kompletne utrzymanie i niezagubienie dokumentacji oraz niepożądany wyciek informacji.


VII. DOBRE PRAKTYKI W ZAKUPACH

 • wspieranie się zasadami KAIZEN jako potrzeba ciągłego doskonalenia
 • 5S – zacznij porządek od siebie
 • sposoby na motywację w zespole zakupowym

W ramach ciągłego doskonalenia i podnoszenia poziomu wiedzy, proponujemy codziennie stosować sprawdzone dobre praktyki komunikacji oraz poszerzania własnych horyzontów.

Postawienie na osobisty rozwój sprawi, że ciągle będziemy się rozwijać zawodowo, a motywacja nada tępo naszym działaniom.

Na początek proponujemy zinterpretować 10 zasad KAIZEN wraz z zastosowaniem do codziennych obowiązków:

 1. problemy stwarzają możliwości
 2. pytaj 5 razy DLACZEGO
 3. bierz pomysł od wszystkich
 4. myśl nad rozwiązaniem możliwym do wdrożenia
 5. odrzucaj ustalony stan rzeczy
 6. wymówki, że nie da się czegoś zrobić są zbędne
 7. wybieraj proste rozwiązania, nie czekając na te idealne
 8. użyj sprytu zamiast pieniędzy
 9. pomyłki koryguj na bieżąco
 10. ulepszenie nie ma końca

Kolejną dobrą praktyką jest stosowanie 5S – czyli porządki zaczynamy od siebie – przykład

S – sortowanie – zróbmy porządek na biurku, posortujmy dokumenty ważne oraz te które będą nam potrzebne w danym dniu, zachowajmy czystość umysłu

S – systematyka – oczyszczenie biurka z zbędnych dokumentów wykonujmy systematycznie np. na koniec dnia – zbędne dokumenty wyrzucamy do niszczarki, dokumenty potrzebne wpinamy do segregatorów; co dzień na kartce kalendarze spisujemy harmonogram zadań na dzień kolejny

S – sprzątanie – raz w miesiącu wykonujemy przegląd kuwety na dokumenty oraz sprawdzamy zawartość segregatorów

S – standaryzacja – jeżeli zdecydujemy się na standaryzację czynności porządkowych każdy u siebie gwarantuję, że w skali miesiąca zaoszczędzicie sobie nawzajem 2 – 3 godziny, które zwykle marnujecie na poszukiwanie dokumentów

S – samodyscyplina – dyscyplinuj się i mobilizuj nie ma nic gorszego jak zrobienie sobie zaległości np. w raportach

Każdy przykład dobrej praktyki będzie postrzegany jako chęć podnoszenia kwalifikacji i jednocześnie zostanie zauważony jako chęć identyfikowania się z problemami działu. Te pro aktywne zachowania w perspektywie czasu nadają bardzo wymiernych rezultatów. Osoba chętna do współpracy, zaangażowana i zmotywowana szybciej osiąga bardzo dobre wyniki pracy i staje się widoczna oraz niezbędna dla otoczenia.Dlatego pomyśl, które z szkoleniowych działań wytypowałbyś na pierwsze warsztaty w twoim dziale zakupów i zaproponuj to swojemu przełożonemu.

Method Balance TM

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:

Informacje dodatkowe

AGENDA

Szkolenia Otwarte - LIVE TRAINING
[Online]
3 dni * 4h - ÷

Szkolenia Otwarte - STACJONARNE
[Warszawa, Kraków, Poznań]
2 dni * 8h - ÷

Szkolenia Zamknięte
[Live Training i Stacjonarne]
Agenda ustalana indywidualnie

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE

 • materiały szkoleniowe
 • dyplom ukończenia szkolenia
 • pomoc i konsultacje po szkoleniu
 • obiady i przerwy kawowe (Szkolenia Otwarte w formule Stacjonarnej)

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

 • Forma grupowa szkolenia daje możliwość dostosowania go zarówno do oczekiwań szkolonej grupy, jak i do potrzeb organizacji.
 • Możecie Państwo skorzystać z opcji badania potrzeb szkoleniowych na różnych stopniach zaawansowania.
 • W przypadku formy grupowej macie Państwo wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod - elementy te są z Państwem indywidualnie konsultowane.
 • Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: coaching, indywidualny feedback od Trenera/Eksperta, czy follow up.
 • W tym wariancie szkolenia to Państwo decydują o jego terminie i miejscu, gdzie się odbędzie.
 • Szkolenie może być prowadzone przez dwóch Trenerów/Ekspertów.
 • W tej opcji macie Państwo możliwość przeszkolenia jednocześnie nawet kilkuset osób - dysponujemy szeroką grupą Trenerów/Ekspertów o identycznym poziomie merytorycznym i warsztatowym.

Skontaktuj się z nami

Chętnie porozmawiamy lub spotkamy się osobiście czy online,
by doradzić najlepsze rozwiązania.

Czekamy na Twoje pytania i tematy, w których możemy pomóc.

Gwarantujemy przygotowanie wyjątkowego projektu szkoleniowego
lub pomoc w wyborze szkolenia otwartego.


Napisz: