BERNDSON Szkolenia
Szkolenie Negocjacje z klientem wewnętrznymNegocjacje z klientem wewnętrznym - Nagrody

Kod produktu: zkw

szkolenie
Negocjacje z klientem wewnętrznym

[ realizujemy szkolenia zarówno stacjonarne
jak i w formule Live Training ]

Live Training
to nie Webinar

To przede wszystkim Umiejętności,
a nie jedynie Wiedza

więcej »

SZKOLENIE OTWARTE

(Dla osoby)


Obecnie szkolenie jest niedostępne
w formie otwartej (dla osoby).

Jeśli interesuje cię to
szkolenie...

Szkolenie ZAMKNIĘTE

(Dla grupy)

Stacjonarne lub
Live Training »
szkolenie online

Liczba osób
  stacjonarne: 15 / 15
  online: 12 / 12
Miejsce:
  Online, dowolne

9 970 PLN netto

Opis szkolenia

Celem tego szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu negocjacji oraz zaprezentowanie najskuteczniejszych strategii negocjacyjnych. Wszystko dostosowane będzie do kontekstu negocjacji wewnętrznych, gdzie partnerem jest dla nas tzw. klient wewnętrzny. Przedstawione zostaną najmocniejsze techniki wywierania wpływu i argumentacji - przy jednoczesnym osadzeniu ich w procesie budowania relacji. W trakcie szkolenia zostaną wyjaśnione i zaprezentowane najefektywniejsze sposoby myślenia o negocjacjach wewnętrznych oraz skuteczne ich scenariusze. Skupimy się na strategiach negocjacyjnych, mowie ciała i prowadzeniu procesu negocjacji wewnętrznych na bazie doskonałej argumentacji.

Program szkolenia

Dzień I

w trakcie pierwszego dnia skupimy się na opanowaniu umiejętności Słuchania Odzwierciedlającego, niezbędnego do skutecznej komunikacji oraz zapoznaniu się z najczęściej występującymi „Przeszkodami komunikacyjnymi”, które wpływają na powstawianie sytuacji „trudnych” w kontakcie z klientem wewnętrznym w kontekście budowania relacji i negocjacji z nim.

 • Wzmacnianie partnerskich relacji z klientami wewnętrznymi oraz zarządzanie relacjami z nimi. Co już wiemy i potrafimy, czyli jak postrzegamy kontakt z klientem wewnętrznym na dzień dzisiejszy. Techniki zarządzania relacją.
  • Techniki i narzędzia do przeprowadzenia pełnego procesu obsługi klienta - od nawiązania kontaktu, poprzez badanie potrzeb, do "dziękuję" ze strony klienta.
  • Właściwe proporcje w procesie komunikacji z klientem wewnętrznym: słuchanie, pytanie, odpowiadanie.
  • Model 4P, czyli w 4 słowach - czego się od nas oczekuje.
  • Jak budować relację sprzyjającą satysfakcji? Komunikacja jawna i niejawna.
  • Co każdy współpracownik chciałby usłyszeć – słowa klucze do budowania długofalowych relacji.
  • Język korzyści – czyli jak etycznie skierować klienta wewnętrznego ku optymalnemu rozwiązaniu.
 • Jak precyzyjnie zadawać pytania, czyli najskuteczniejsze narzędzia w postaci pytań, służące do dochodzenia przyczyn sytuacji konfliktowych i problematycznych w trakcie kontaktu z drugim człowiekiem. Zapoznanie z tzw. Meta Modelem.
 • Ćwiczenie „Doradcy pozytywni i negatywni”. Czas trwania: 60 minut.
 • Satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi wymagają byśmy mieli wyczucie dla niewypowiedzianych myśli partnera oraz sami uświadomili sobie to, że mamy w głowie mnóstwo myśli, których nie wszystkich jesteśmy świadomi. To ćwiczenie komunikacji uwrażliwia uczestników i stwarza im możliwość zajmowania się niewypowiedzianymi myślami, które zawsze są w tle, gdy rozmawiamy z drugim człowiekiem.
 • Błędy w komunikacji prowadzące najczęściej do sytuacji konfliktowych i sposoby radzenia sobie z nimi. Wykorzystanie tzw. Modelu Miltona, czyli narzędzia służące do prowokowania sytuacji konfliktowych i problematycznych.
 • Zdefiniowanie „Roli negocjatora” i „Sytuacji negocjacyjnej”.
 • Cel i rola negocjacji wewnętrznych jako sposobu osiągania porozumienia w biznesie:
  • Podstawowe pojęcia i definicje.
  • Założenia dotyczące prowadzenia negocjacji wewnętrznych.
  • Zasady i reguły negocjacji wewnętrznych.
  • Kiedy, z kim i dlaczego prowadzimy negocjacje?
 • Cel negocjacji wewnętrznych - osiągnięcie stałego i satysfakcjonującego obie strony porozumienia:
  • Przygotowanie do negocjacji.
  • Metody osiągania porozumienia.
  • Określenie ram negocjacyjnych (miejsce, czas, ilość spotkań, zakres odpowiedzialności).
  • „Oferta wstępna”, czyli otwarcie negocjacji.
  • Prezentacja stanowisk negocjacyjnych.
  • Przyjęcie stylu prowadzenia negocjacji - rywalizacja vs współpraca.
  • Analiza kwestii negocjacyjnych.
 • Zasady, strategie i taktyki prowadzenia negocjacji wewnętrznych:
  • Zasady negocjacyjne: Oddziel ludzi od problemów, rozmawiaj o interesach, a nie o stanowiskach, poszukaj różnych rozwiązań, odwołuj się do kryteriów obiektywnych.
  • Reakcje na konflikt: dominacja, uległość, kompromis, wycofywanie się, unikanie.
  • Negocjacje twarde, miękkie i zasadnicze.

Dzień II

ta część szkolenia będzie poświęcona ćwiczeniu zaawansowanych umiejętności komunikacyjnych, niezbędnych w skutecznej komunikacji i negocjacjach z klientem wewnętrznym. Dodatkowo ta część szkolenia będzie poświęcona rozwijaniu umiejętności z zakresu negocjacji i wywierania wpływu oraz uświadomieniu sobie własnych wzorców reagowania na konkretne zachowania drugiego człowieka.

 • Jak budować dobre i długofalowe relacje, czyli poznanie koncepcji Rapportu:
  • Dopasowanie (rapport) na poziomie zachowania i słownictwa.
  • Dopasowanie vs małpowanie zachowania? Jak nie popełniać podstawowych błędów w sztuce dopasowywania się.
 • Czy raczej opowiadać niebanalne historie, a może prezentować dużo slajdów i wykresów? A może jedno i drugie w tym samym czasie? Doskonalenie sztuki komunikowania w relacji z drugim człowiekiem, czyli jak najskuteczniej dotrzeć do sposobu myślenia rozmówcy, na przykładzie Systemów Reprezentacji (SR):
  • Sprawdzanie swojego Systemu Reprezentacji (SR).
  • Sprawdzanie Systemu Reprezentacji (SR) drugiego człowieka.
  • Konstruowanie przekazu perswazyjnego dla poszczególnych Systemów Reprezentacji (SR).
 • Elementy retoryki, czyli ćwiczenia mające na celu, rozwinięcie umiejętności tzw.: „Zręczności językowej” oraz precyzyjnej komunikacji z określonym typem człowieka.
 • W jaki sposób mówić o pomyśle, idei, aby przekonać za pierwszym razem i bezbłędnie trafić. Jak je opisać w taki sposób, aby druga osoba miała jak najmniej zastrzeżeń:
  • Ognisko zainteresowań, czyli co ludzi najbardziej interesuje w momencie, kiedy prezentuje się im pomysł, produkt bądź usługę.
 • Użycie metafory w procesie komunikacji, czyli jak tworzyć wizję pomysłu/idei w umyśle drugiej osoby w niezauważalny sposób:
  • W jaki sposób konstruować metafory?
  • Jak tworzyć metafory pod konkretny pomysł/ideę?
  • Na którym etapie procesu komunikacji stosować metaforę?
 • Przedstawienie Typologii Osobowości, w oparciu o Psychologię Poznawczą, badającą mechanizmy odpowiedzialne za decyzje, jakie podejmują ludzie – Style Sortowania Informacji wg prof. Martina Seligmana.
 • Szukający dziury w całym, pesymistycznie nastawiony, wiecznie niezadowolony człowiek:
  • Jaki i o czym myśli taki Typ Człowieka?
  • Wywieranie wpływu i perswazja pod ten Typ Człowieka.
  • Jak się komunikować i budować relacje?
 • Obiecujący przysłowiowe gruszki na wierzbie, lejący wodę i oderwany od rzeczywistości człowiek:
  • O czym, w jaki sposób, myśli taki Typ Człowieka?
  • Wywieranie wpływu i perswazja pod ten Typ Człowieka.
  • Jak się komunikować i budować relacje?
 • Styl Sortowania Informacji, odpowiedzialny za sposób postrzegania faktów i drugiego człowieka, w procesie komunikacji:
  • Czteropolowa Matryca Nieświadomego Systemu Ocen, czyli jak zostanę oceniony przez człowieka w momencie, kiedy rozpoznam jego SSI oraz jak zostanę oceniony, gdy będę się komunikował niezgodnie z rozpoznanym SSI.
  • Zarządzanie Nieświadomym Systemem Ocen w trakcie procesu komunikacji.
 • Zadufany w sobie, najmądrzejszy w całym "województwie", nieliczący się z opinią innych człowiek:
  • Sposoby rozkodowywania stylu myślenia człowieka o powyższych cechach.
  • Wywieranie wpływu i perswazja pod ten Typ Człowieka.
  • Jak się komunikować i budować relacje?
 • Chwiejny niczym chorągiewka na wietrze, bez własnego zdania i opinii, czyli człowiek, który nie potrafi samodzielnie podjąć żadnej decyzji, bo nie ma pełnomocnictw:
  • Styl myślenia i postrzegania procesu komunikacji, przez ten Typ Człowieka.
  • Wywieranie wpływu i perswazja pod ten Typ Człowieka.v
  • Jak się komunikować i budować relacje?
 • Styl Sortowania Informacji odpowiedzialny za sposób podejmowania decyzji w procesie komunikacji:
  • Czteropolowa Matryca Nieświadomego Systemu Ocen, czyli jak zostanę oceniony przez człowieka w momencie, kiedy rozpoznam jego SSI oraz jak zostanę oceniony, gdy będę się komunikował niezgodnie z rozpoznanym SSI.
  • Zarządzanie Nieświadomym Systemem Ocen w procesie komunikacji.
 • Ćwiczenie „Budować relacje? Wykorzystaj Styl Sortowania Informacji”. Czas trwania: 30 minut.
 • Stworzenie 6 Typów Człowieka w oparciu o Style Sortowania Informacji i skonstruowanie najskuteczniejszych narzędzi, w postaci „autorskich” technik komunikacyjnych.
 • Wymiana doświadczeń uczestników szkolenia – studia przypadków. Skuteczne i nieskuteczne metody i techniki osadzone w realnych sytuacjach uczestników szkolenia.
 • CASE STUDY. Gra Negocjacyjna: „Przede wszystkim dojść do porozumienia”, bazującą na rzeczywistej sytuacji biznesowej. Czas trwania gry - średnio od 1,5 do 2 godzin zegarowych. Udział w grze pozwala każdemu z uczestników na określenie własnych słabych i mocnych stron w kontekście zachowań negocjacyjnych, analizy przednegocjacyjnej, kontroli procesu oraz zdefiniowanie obszarów wymagających dalszego rozwoju w kontekście budowania długofalowych relacji z klientem wewnętrznym.
  • Mocno angażująca emocje i intelekt uczestników Gra Negocjacyjna, której jednym z podstawowych celów jest sprawdzenie umiejętności negocjacyjnych uczestników, w kontekście przygotowania do negocjacji wewnętrznych, określania obszarów negocjacyjnych, opracowania strategii i kontroli procesu. Podczas gry uczestnicy zostaną postawieni przed zadaniami tak skonstruowanymi, że aby wygrać trzeba będzie się wykazać umiejętnościami i znajomością podstawowych reguł rządzących negocjacjami oraz podstawowymi technikami i znajomością oraz przestrzeganiem reguł negocjacyjnych w relacji B2B.
  • Gra wymagać będzie od uczestników podstawowych umiejętności z zakresu współpracy w zespole negocjacyjnym.
  • Z kim negocjujemy? Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy negocjatorów: przedstawicieli Działu X oraz przedstawicieli Działu Y i rozegrają negocjacje między sobą. Trener występuje w roli obserwatora i protokolanta.
 • OPCJA dodatkowa:
  • Zamiast rozegrania Gry Negocjacyjnej „Przede wszystkim dojść do porozumienia”, proponujemy rozegranie i omówienie rzeczywistego Studium Przypadku, bazującego na realiach biznesowych firmy. Aby skorzystać z tej opcji trener musi mieć możliwość kontaktu z uczestnikami szkolenia przed planowanym terminem jego realizacji, w celu opracowania Gry Szkoleniowej – CASE STUDY.

Method Balance TM

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:
Symulacje i case study

Symulacje i case study

Gry + Symulacje

Gry + Symulacje

Scenki, odgrywanie ról

Scenki, odgrywanie ról

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia grupowe

Ćwiczenia grupowe

Dyskusje moderowane

Dyskusje moderowane

Testy, kwestionariusze

Testy, kwestionariusze

Coaching

Coaching

Prezentacje

Prezentacje

Burza mózgów

Burza mózgów

Zadania indywidualne

Zadania indywidualne

Informacje dodatkowe

AGENDA

Szkolenia Otwarte - LIVE TRAINING
[Online]
3 dni * 4h - ÷

Szkolenia Otwarte - STACJONARNE
[Warszawa, Kraków, Poznań]
2 dni * 8h - ÷

Szkolenia Zamknięte
[Live Training i Stacjonarne]
Agenda ustalana indywidualnie

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE

 • materiały szkoleniowe
 • dyplom ukończenia szkolenia
 • pomoc i konsultacje po szkoleniu
 • obiady i przerwy kawowe (Szkolenia Otwarte w formule Stacjonarnej)

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

 • Forma grupowa szkolenia daje możliwość dostosowania go zarówno do oczekiwań szkolonej grupy, jak i do potrzeb organizacji.
 • Możecie Państwo skorzystać z opcji badania potrzeb szkoleniowych na różnych stopniach zaawansowania.
 • W przypadku formy grupowej macie Państwo wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod - elementy te są z Państwem indywidualnie konsultowane.
 • Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: coaching, indywidualny feedback od Trenera/Eksperta, czy follow up.
 • W tym wariancie szkolenia to Państwo decydują o jego terminie i miejscu, gdzie się odbędzie.
 • Szkolenie może być prowadzone przez dwóch Trenerów/Ekspertów.
 • W tej opcji macie Państwo możliwość przeszkolenia jednocześnie nawet kilkuset osób - dysponujemy szeroką grupą Trenerów/Ekspertów o identycznym poziomie merytorycznym i warsztatowym.

Skontaktuj się z nami

Chętnie porozmawiamy lub spotkamy się osobiście czy online,
by doradzić najlepsze rozwiązania.

Czekamy na Twoje pytania i tematy, w których możemy pomóc.

Gwarantujemy przygotowanie wyjątkowego projektu szkoleniowego
lub pomoc w wyborze szkolenia otwartego.


Napisz: